FORNØYD HK-MEDLEM: Monica Holm er glad for at hun nå har 85 prosent stilling, men hun vil gjerne jobbe full tid på Rema 1000 i Lom.

FORNØYD HK-MEDLEM: Monica Holm er glad for at hun nå har 85 prosent stilling, men hun vil gjerne jobbe full tid på Rema 1000 i Lom.

Hans Erik Kjosbakken

Monica fikk større stilling

En uavhengig nemnd har slått fast at Monica Holm har fortrinnsrett til mer arbeid.
18.03.2016
12:46
18.03.2016 12:46

lene.svenning@lomedia.no

Monica Holm har jobbet på Rema 1000 i Lom i snart sju år. Hele denne tiden har hun jobbet deltid, i begynnelsen i en 30 prosent stilling, de siste årene i 60 prosent stilling. Holm ville imidlertid ha mer jobb. Da to ansatte sluttet i fjor, gjorde Holm krav på utvidet stilling. I stedet utlyste kjøpmannen tre nye stillinger på 25 prosent hver. Holm tok kontakt med Handel og Kontor. Her fikk hun hjelp til å klage på avslaget til tvisteløsningsnemnda (se faktaboks).

Ulempe eller ikke?

I januar i år behandlet nemnda Holms sak. Arbeidsgiveren argumenterte med at å utvide Holms stilling ville være til «vesentlig ulempe» for bedriften, fordi den har behov for flere arbeidstakere for å dekke opp helgearbeid, arbeid på kvelder, og for å kunne fordele arbeid ved sykdom og ferieavvikling på flere. Det vil være hensiktsmessig med flere mindre stillinger på en liten arbeidsplass, het det fra den kanten. Om bedriften vil ha en såkalt «vesentlig ulempe» ved å utvide en medarbeiders stilling, er ett av hensynene tvisteløsningsnemnda skal ta i slike saker. Det er nedfelt i loven. I dette tilfellet mente nemndas flertall, den nøytrale lederen og de to representantene fra LO og HK at det ikke er tilstrekkelig godtgjort fra arbeidsgiverens side at det medførte en vesentlig ulempe å utvide Holms stilling. Mindretallet, de to fra arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Samfo, mente at det ville medføre en slik vesentlig ulempe. Siden flertallet avgjør, konkluderte nemnda med at ansettelsen av en annen butikkmedarbeider i 25 prosent stilling i oktober i fjor var i strid med Holms fortrinnsrett. Dermed har Holm krav på å få utvidet sin stilling fra 60 til 85 prosent.

Vil tjene sine egne penger

Holm er svært fornøyd med avgjørelsen i tvisteløsningsnemnda.

– Det er jeg veldig glad for. Med 60 prosent stilling er det ikke så lett å få det til å gå rundt økonomisk, og vanskelig å få lån til bil og hus. Jeg har jo en samboer, men jeg vil jo tjene mine egne penger, sier Monica Holm til HK-Nytt.

Butikkmedarbeideren er glad for støtten hun har fått underveis.

– Det har vært en lang og hard kamp. Støtten fra Handel og Kontor og fra tillitsvalgte jeg har møtt på kurs har betydd veldig mye for meg, sier hun.

Retter seg etter nemnda

Kjøpmann Daniel Tangen tar tvisteløsningsnemndas avgjørelse til etterretning.

– Jeg er uenig i nemndas beslutning, men vil likevel rette meg etter den. Det var greit å få en uavhengig instans til å vurdere saken, sier han til HK-Nytt.

Monica Holm gir seg ikke med dette. Hun har som mål å komme opp i full stilling, og kommer til å bruke fortrinnsretten igjen om nødvendig.

Fortrinnsrett:

Deltidsansatte har rett til utvidet stilling framfor at det blir ansatt nye.

Fortrinnretten betinger at du er kvalifisert for stillingen, og at det ikke innebærer vesentlig ulempe for bedriften.

Stillingen du krever fortrinnsrett til må inneholde omtrent de samme arbeidsoppgavene du har i dag.

Deltidsansatte har også rett til stilling som tilsvarer deres faktiske arbeidstid de siste tolv månedene.

Om arbeidsgiver kan dokumentere at de ikke lenger har bruk for merarbeidet, bortfaller retten.

Om merarbeidet er et reelt vikariat, bortfaller retten.

Kilde: Arbeidstilsynet

Dette er tvisteløsningsnemnda:

Et eget forvaltningsorgan hvor Arbeidstilsynet er sekretariat.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe saker inn for nemnda.

Nemnda består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersida, pluss en nøytral, arbeidslivskyndig leder.

Avgjør tvister om:

deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling, deltidsansattes rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid, rett til redusert arbeidstid, ulike permisjoner, fleksibel arbeidstid, fritak fra nattarbeid og fritak fra overtidsarbeid og merarbeid.

Slike saker må behandles i nemnda før den eventuelt går til retten.

Nemndas vedtak er bindende, med mindre den overprøves av en domstol.

I de fleste tilfellene har du fire ukers frist på å bringe en sak inn for nemnda etter at du har fått avslag fra arbeidsgiveren din.

Kilde: Arbeidstilsynet

18.03.2016
12:46
18.03.2016 12:46

Fortrinnsrett:

Deltidsansatte har rett til utvidet stilling framfor at det blir ansatt nye.

Fortrinnretten betinger at du er kvalifisert for stillingen, og at det ikke innebærer vesentlig ulempe for bedriften.

Stillingen du krever fortrinnsrett til må inneholde omtrent de samme arbeidsoppgavene du har i dag.

Deltidsansatte har også rett til stilling som tilsvarer deres faktiske arbeidstid de siste tolv månedene.

Om arbeidsgiver kan dokumentere at de ikke lenger har bruk for merarbeidet, bortfaller retten.

Om merarbeidet er et reelt vikariat, bortfaller retten.

Kilde: Arbeidstilsynet

Dette er tvisteløsningsnemnda:

Et eget forvaltningsorgan hvor Arbeidstilsynet er sekretariat.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe saker inn for nemnda.

Nemnda består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersida, pluss en nøytral, arbeidslivskyndig leder.

Avgjør tvister om:

deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling, deltidsansattes rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid, rett til redusert arbeidstid, ulike permisjoner, fleksibel arbeidstid, fritak fra nattarbeid og fritak fra overtidsarbeid og merarbeid.

Slike saker må behandles i nemnda før den eventuelt går til retten.

Nemndas vedtak er bindende, med mindre den overprøves av en domstol.

I de fleste tilfellene har du fire ukers frist på å bringe en sak inn for nemnda etter at du har fått avslag fra arbeidsgiveren din.

Kilde: Arbeidstilsynet

Mest lest