Milde gaver eller dårlig deal?

Må du slutte i jobben, får du kanskje en pakke med deg hjem.
24.02.2014
14:58
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Det er ganske vanlig at bedrifter som skal nedbemanne tilbyr sine ansatte sluttpakker i stedet for å si opp folk. Sluttpakker kan tjene flere hensikter. I bedrifter hvor det åpnes for å søke om sluttpakker i forbindelse med nedbemanning, blir utvelgelsen av hvem som skal gå lettere, fordi folk går frivillig. Penger i lomma gjør overgangen fra en jobb til en annen enklere. Sluttpakkene hindrer også at ansatte saksøker arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Den retten fraskriver du deg alltid som en del av avtalen.

I saker hvor én ansatt blir oppsagt hender det også at en sluttpakke blir løsningen for å unngå rettssak.

LES OGSÅ: Fikk HK-hjelp til sluttpakke

Hva inneholder sluttpakkene?

Ofte tilbyr bedriftene mer penger jo lengre de ansatte har jobbet i bedriften. Og jo eldre arbeidstakerne er, dess mer ligger i pakka. Det er også vanlig at sluttpakka inneholder en avtale om at de ansatte slipper å jobbe i oppsigelsestida. Noen sluttpakker inneholder også økonomisk støtte til videreutdanning, eller tilbud om jobbsøkerkurs.

– Størrelsen på sluttpakkene er veldig forskjellige. Bare fantasien setter grenser for hva sluttpakkene kan inneholde, sier Erling Hagen, faglig sekretær i Handel og Kontor.

Han mener folk må tenke seg grundig om før de velger sluttpakke. Mister du jobben er kanskje ikke sluttpakken et stort nok plaster på såret. Og det som så ut til å være en hyggelig vei ut av bedriften og over til noe annet og bedre, kan vise seg å....ja, ikke være det.

Vanskelig valg

– Jeg skjønner at folk blir usikre på hva de skal gjøre hvis de får valget mellom å fortsette i jobben eller å ta sluttpakke. Det er ikke alltid så lett å vite hvordan livet vil arte seg uten jobb. Hvis du har en plan for hva du vil gjøre etterpå, kan det være greit å velge sluttpakke. Har du ikke det, kan du fort bli passiv, sier han.

Hvis du først sier ja til en sluttpakke, mener Hagen det ikke nødvendigvis er så lurt å avtale at du ikke skal jobbe i oppsigelsestida. Det er fordi det er lettere å få seg ny jobb når du allerede er i en, du er rett og slett mer attraktiv for en ny arbeidsgiver om du har en jobb. Og hvis bedriften din skulle velge å ansette folk igjen, er det lettere å følge med på ledige stillinger når du er tilstede på arbeidsplassen.

Hagen gjør oppmerksom på at du ikke får arbeidsløshetstrygd når du får utbetalinger fra bedriften.

LES OGSÅ: Får ikke ny jobb i samme bedrift

Rett til ny jobb

Arbeidsmiljøloven sikrer den som har mistet jobben på grunn av nedbemanninger fortrinnsrett til å komme tilbake til arbeidsplassen om de skal ansette nye folk. Denne rettigheten har du i ett år etter at du måtte gå. En del arbeidsgivere vil imidlertid at du fraskriver deg fortrinnsretten som en del av sluttpakka. Er det lov?

– Arbeidsmiljøloven kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstakerne, heter det. Derfor er det tvilsomt om det er lov til å inngå avtaler om å fjerne fortrinnsretten. Du skal i alle fall tenke deg godt om før du gjør det, og være helt sikker på at du ikke vil tilbake til arbeidsplassen om det åpner seg en mulighet for det, sier advokat Tone Ljoså.

Også hun jobber som faglig sekretær i HK.

Søke på egen jobb

Noen bedrifter «fristiller» de ansatte når de skal nedbemanne. Det vil si at de må søke på sine egne jobber. De som ikke får jobb, blir sagt opp eller inngår sluttpakke-avtaler. HK er svært kritisk til denne praksisen.

– Dette er ikke i tråd med arbeidsmiljølovens regler. Bedriftene har ansvaret for å vurdere ansiennitet og eventuelt andre kvalifikasjoner når de skal nedbemanne, understreker Ljoså.

Mange medlemmer henvender seg til Handel og Kontor med spørsmål om nettopp sluttpakker. Erling Hagen forstår at det er vanskelig å vurdere om tilbudet er godt eller dårlig, og om de skal si ja eller nei.

– Av og til ser vi at medlemmer med lang ansiennitet og en soleklar rett til å fortsette i bedriften vurderer sluttpakke. Jeg skjønner at de er usikre på utfallet av en slik prosess, men det er mulig å be om konkrete råd hos forbundet, sier han.

Hagen ber tillitsvalgte som skal forhandle om sluttpakke-avtaler og medlemmer som er i tvil om de skal velge sluttpakke eller ei om å ta kontakt med sitt nærmeste regionkontor.

Du må ha vært ansatt i til sammen minst tolv måneder i de to siste årene, for å ha fortrinnstrett.

Hva er en sluttpakke?

Avtale om å avslutte arbeidsforholdet.

Avtalen kan forhandles fram av den enkelte eller av tillitsvalgte.

Avtalen inneholder som oftest et antall månedslønner uten arbeidsplikt.

Antallet månedslønner øker gjerne med ansiennitet og alder.

Avtalen innebærer at du fraskriver deg retten til å saksøke arbeidsgiveren din.

Det er tvilsomt at avtalen kan inneholde en klausul om at du fraskriver deg retten til å få tilbake jobben innen et år om arbeidsgiveren skal ansette folk.

Ofte inneholder avtalen at du ikke skal røpe innholdet i den til andre.

24.02.2014
14:58
27.08.2015 20:00

Hva er en sluttpakke?

Avtale om å avslutte arbeidsforholdet.

Avtalen kan forhandles fram av den enkelte eller av tillitsvalgte.

Avtalen inneholder som oftest et antall månedslønner uten arbeidsplikt.

Antallet månedslønner øker gjerne med ansiennitet og alder.

Avtalen innebærer at du fraskriver deg retten til å saksøke arbeidsgiveren din.

Det er tvilsomt at avtalen kan inneholde en klausul om at du fraskriver deg retten til å få tilbake jobben innen et år om arbeidsgiveren skal ansette folk.

Ofte inneholder avtalen at du ikke skal røpe innholdet i den til andre.