UTEN JOBB: HK-tillitsvalgte Tone Cathrine Hartz er ikke glad for masseoppsigelsene ved Coop Obs, men mener klubben har klart å forhandle seg fram til en god løsning.

UTEN JOBB: HK-tillitsvalgte Tone Cathrine Hartz er ikke glad for masseoppsigelsene ved Coop Obs, men mener klubben har klart å forhandle seg fram til en god løsning.

Martin Guttormsen Slørdal

Masseoppsigelser i Coop

Rundt 100 ansatte hos Coop Obs i Buskerud Storsenter er oppsagt. De får ikke jobbene tilbake før senteret er revet og en ny butikk er bygd opp.
20.12.2013
15:11
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

martin.slordal@lomedia.no

Hovedtillitsvalgte Tone Cathrine Hartz er er ikke glad for at kollegene går inn i jula med visshet om at de står uten jobb fra februar. Hun mener likevel at de har fått til den best tenkelige løsningen ved at de ansatte er sikret jobben tilbake når den nye butikken skal stå klar i november neste år.

Nei til permitteringer

Hartz forteller til HK-Nytt at de hadde håpet at alle ansatte kunne permitteres i rive- og byggeperioden, men at Nav har satt foten ned for det.

– Nav ville ikke gå med på å permittere de ansatte fordi dette er en planlagt nedleggelse av arbeidsplassen, selv om det bare er for en periode. Etter å ha forhandlet med ledelsen, ble den beste løsningen oppsigelse med forsikringer om at alle skal få jobben tilbake med samme stillingsprosent som de hadde, sier hun.

At de ansatte får tilbake jobbene sine når butikken gjenåpner, bekreftes av administrerende direktør Anne Berg Behring i Coop Vestfold og Telemark. Hun sier til Drammens Tidende at prosessen med HK-klubben har vært god, og at partene er enige om at dette er den beste løsningen.

Skjermer noen

De eldste ansatte, som ville risikert å miste retten til avtalefestet pensjon dersom de ble oppsagt, er skjermet. De vil få jobb ved andre Coop-utsalg i regionen mens byggingen pågår.

De andre Coop-ansatte må belage seg på dagpenger fra Nav i månedene fram til jobben atter står klar. I denne perioden er de arbeidssøkende.

– De ansatte tar oppsigelsene med fatning, men er spente på situasjonen som arbeidsledig. Mange har jobbet her i mer enn ti år, og de er bekymret dersom de i mellomperioden må jobbe langt unna der de bor, sier Tone Cathrine Hartz.

Ny drakt

Planene for det nye senteret er enorme. Det er Buskerud Storsenter og Krogstad senter som skal forvandles til Buskerud Park. Foruten kjøpesenter, skal det bygges både boliger og et badeland på tomta. Coop er del av første trinn og butikken skal ifølge eiendomsdirektør Tor Nickelsen i Sektor Eiendom gjenåpnes 14. november 2014.

20.12.2013
15:11
27.08.2015 20:00