RAMMER MANGE: En reduksjon med 40 årsverk betyr trolig at langt flere butikkansatte mister jobben. Også i denne Tanum er det mange deltidsansatte.

RAMMER MANGE: En reduksjon med 40 årsverk betyr trolig at langt flere butikkansatte mister jobben. Også i denne Tanum er det mange deltidsansatte.

Tanum

Mange mister jobben når Tanum nedbemanner

Bokhandel-kjeden kutter 40 årsverk i butikkene.
27.08.2018
15:05
27.08.2018 15:05

lene.svenning@lomedia.no

Tanum skal nedbemanne med 40 årsverk fordelt på de 18 butikkene i kjeden, skriver Klassekampen. Det ble gjort kjent på et allmøte for de ansatte på torsdag. Antall ansatte som mister jobben vil trolig være en god del høyere, siden mange jobber deltid.

– Å få slike beskjeder gjør selvfølgelig vondt for alle som er glade i jobben sin, og som er glade i bøker. Jeg oppfatter likevel at de setter pris på at vi har hatt en ryddig prosess rundt omleggingen. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe dem som kan bli rammet av nedskjæringene framover, og være påpasselige med å informere tydelig underveis i en usikker situasjon, sier Tanum-direktør Karin Mundal til Klassekampen.

Fagorganiserte

HK-Nytt har forsøkt å komme i kontakt med Mundal i dag, uten å lykkes. Etter det HK-Nytt forstår finnes det ingen felles tillitsvalgt for alle de 18 butikkene, men Handel og Kontor har både medlemmer og tillitsvalgte i kjedens butikker. HK-Nytt har så langt heller ikke lyktes med å få noen av de tillitsvalgte i tale.

Selger færre bøker

Årsaken til nedskjæringene i bokhandlerkjeden er at boksalget har gått dramatisk ned. I første kvartal i år sank boksalget i Norge med om lag åtte prosent sammenlignet med samme periode i 2017, skriver avisen.

– Vi gjør nedskjæringene for å møte utviklingen i markedet. Med den nedgangen i bokomsetning vi har sett i Norge siden høsten 2017, må vi være rigget for framtida, sier Tanum-direktør Karin Mundal til Klassekampen.

Flytter oppgaver

Ifølge Mundal vil en del administrativt arbeid som gjøres i butikkens flyttes til kjedekontoret.

– Vi har mye å hente på det. Vi har gått nøye gjennom oppgaver og tidsbruk i butikkene og ser at flere driftsoppgaver enklere kan løses sentralt, noe vi har fått gehør for i samarbeid med de tillitsvalgte, sier direktøren til Klassekampen.

Nå skal de ansatte bruke mer tid på kundene.

– Tanum er en fagbokhandel, og våre butikkansatte skal bruke tid på å være den fagressursen som vi ønsker å tilby kundene, sier Mundal.

Stenger ikke butikker

Tanum har 18 butikker. Ni av dem ligger i Oslo, en i Trondheim, og en i Kolbotn. De andre butikkene ligger på flyplassene utenfor Bergen, Trondheim og Oslo: En på Flesland, en på Værnes, og hele fem på Gardermoen.

Direktør Mundal avviser at det er aktuelt å stenge noen av butikkene.

– Det er ikke noe vi har planlagt i denne fasen. Vi gjør denne endringen nå, og håper at vi skal slippe å gjøre noe mer på en god stund. Vi har over tid fulgt utviklingen i markedet tett både i Norge og i Europa, og vi tror nedgangen kan fortsette. Med denne omstruktureringen håper vi å være rigget for et annerledes bokmarked, sier hun til Klassekampen.

27.08.2018
15:05
27.08.2018 15:05

Mest lest