JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Løsning i finansoppgjøret

Lønnsoppgjøret for finansansatte er ferdig. Her er resultatet

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått til en tydelig lavlønns- og likelønnsprofil, sier HK-leder Christopher Beckham.
FORNØYD: HK-leder Christopher Beckham er fornøyd med resultatet av lønnsoppgjøret for de ansatte i finanssektoren. Her med Vigdis Rekdahl, leder i LO Finans HK, Cathrine Ertsås fra Fagforbundet Post og finans og Mats Jetlund, nestleder i LO Finans HK.

FORNØYD: HK-leder Christopher Beckham er fornøyd med resultatet av lønnsoppgjøret for de ansatte i finanssektoren. Her med Vigdis Rekdahl, leder i LO Finans HK, Cathrine Ertsås fra Fagforbundet Post og finans og Mats Jetlund, nestleder i LO Finans HK.

André Kjernsli

lene.svenning@lomedia.no

Etter to dagers forhandlinger mellom Handel og Kontor og Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge, er resultatet klart.

Pengene først: Det gis et tillegg til alle på 13.000 kroner fra 1. mai. Det er HK-leder Christopher Beckham fornøyd med. Han ledet forhandlingene på vegne av de to LO-forbundene.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått til en tydelig lavlønns- og likelønnsprofil, sier han til HK-Nytt.

– Vårt mål var å sikre økt kjøpekraft til medlemmene og vi har vært opptatt av å bruke mest mulig sentralt slik at alle skulle få en lønnsutvikling.

Mer i vente

Medlemmene kan få mer, for snart skal de lokale klubbene i gang med lokale forhandlinger. Men for HK og Fagforbundet var det altså viktig å få til et størst mulig lønnstillegg i de sentrale forhandlingene.

– Det er få som får noe i de lokale forhandlingene, sier Beckham.

– Det høye generelle tillegget må sees i sammenheng med prisutviklingen i samfunnet, og er noe vi kan leve med i dette oppgjøret siden det også er rom for lokal lønnsdannelse, noe vi vet er avgjørende for bedriftene, uttaler forhandlingsleder og arbeidslivsdirektør i Finans Norge Runa Opdal Kerr på Finans Norges nettsider.

SLIK STARTET OPPGJØRET: Lønnsoppgjøret for de ansatte i bank og forsikring er i gang. Les om kravene her

Flere lønnstrinn

I forkant av dette lønnsoppgjøret fryktet HK at Finans Norge ville fjerne lønnstrinnene i lønnsregulativet i denne tariffavtalen. Det ble det ikke noe av. I stedet ble det lagt til fire nye lønnstrinn øverst på lønnsskalaen. Det betyr at flere ansatte vil lønnes etter tariffavtalen. Men langt fra alle.

– For Finans Norge var det spesielt viktig å stå imot en betydelig utvidelse av hvilke ansatte som omfattes av den kollektive lønnsdannelsen noe Finansforbundet krevde i forhandlingene, sier Runa Opdal Kerr.

LO-forbundene støttet dette kravet fra Finansforbundet. Det er Finansforbundet som er den største arbeidstakerorganisasjonen i denne bransjen. Finansforbundet og LO-forbundene forhandlet med Finans Norge parallelt.

Mens HK organiserer om lag 2.000 medlemmer i finanssektoren, har Fagforbundet nærmere 300 medlemmer.

Forlenger overgangstillegg

HK og Fagforbundet fikk også gjennomslag for å forlenge det såkalte overgangstillegget. Det er et tillegg som gis til ansatte som går av med pensjon ved 62, 63 og 64 år og som ikke forsetter å jobbe. Denne ordningen, som erstattet det tidligere «slitertillegget» i 2018, lukkes imidlertid for nye ansatte i 2024 og avsluttes i 2034. Ordningen skal evalueres innen 2024. Det er partene enige om.

Kompetanse

Partene ble også enige om gjøre flere endringer i tariffavtalens bestemmelser om kompetanseutvikling.

– Kompetanseutvikling er veldig viktig for våre medlemmer. Vi er derfor godt fornøyde med å få oppdatert og styrket avtalen på dette området. Det er mange små endringer i teksten som totalt sett gir tillitsvalgte lokalt større muligheter til å påvirke planlegging og gjennomføring av kompetansetiltak i den enkelte bedrift, sier nestleder i Fagforbundet Post og finans, Cathrine Ertsås, som også deltok i forhandlingene.

Skuffet over klima-nei

På ett område er Christopher Beckham skuffet. Han forteller at Finans Norge ikke ville innfri kravet om å styrke arbeidstakernes rett til medbestemmelse i spørsmål om klima og bærekraft.

– Jeg er svært skuffet over at arbeidsgiverne ikke ville styrke medbestemmelsen i klima- og bærekraftsspørsmål i tariffavtalen. Vi får ikke til å lykkes med grønn omstilling uten at de ansatte har en hånd på rattet, sier Beckham.

Men det mener Runa Kerr Opedal at de ansatte allerede har.

– Innflytelsen fra de ansatte på klima- og bærekraftspørsmål er allerede ivaretatt i Hovedavtalen mellom LO og Finans Norge, ved at partene der er enige om at ledelsen og ansatte gjennom medinnflytelse og samarbeid skal bidra til FNs bærekraftsmål. Her inngår klima- og bærekreftspørsmål. Bedriftene i finans er svært forskjellige, og jobber hver for seg aktivt med disse spørsmålene. Hvordan dette skal skje kan derfor ikke reguleres i en avtale mellom de sentrale partene, men må være et lokalt spørsmål. Det var hovedårsaken til at vi avviste kravet som Handel og Kontor reiste i dette oppgjøret, skriver hun i en epost til HK-Nytt.

Uravstemning

Det er medlemmene som bestemmer om de aksepterer resultatet av forhandlingene. Nå sendes det ut på uravstemning blant medlemmene.