LO stiller moderate lønnskrav

Det blir ingen lønnsfest, men de lavest lønte skal få mer penger i pungen.
17.02.2015
14:04
27.08.2015 20:00

hk-nytt@lomedia.no

LOs representantskap vedtok i dag sine retningslinjer for årets tariffoppgjør. Siden det er et såkalt mellomoppgjør er det LO som skal forhandle på vegne av alle LO-forbund. Det var en, også for LO-ledelsen, overraskende enighet om hovedlinjene for tariffoppgjøret. Ikke et eneste endringsforslag lå på bordet da innstillingen fra LOs sekretariat ble vedtatt.

Ingen store krav

Allerede i fjor ble partene i frontfagsforhandlingene enige om at årets forhandlinger skal føres på grunnlag av dagens økonomiske situasjon, utsiktene for det kommende året og lønnsutviklingen i fjor.

LO slår fast at de økonomiske utsiktene for de nærmeste årene er svært usikre. Derfor vil ikke organisasjonen stille store økonomiske krav i dette tariffoppgjøret. Likevel slo LO-leder Gerd Kristiansen i dag fast at alle yrkesgrupper skal opprettholde kjøpekraften, det vil si at de minst må få en lønnsøkning tilsvarende prisstigningen. Det tekniske beregningsutvalget for tariffoppgjørene har anslått prisstigningen til å ligge på drøyt 2 prosent.

Modell ikke valgt

Både LO-lederen og mange av talerne var mest opptatt av å øke lønna til de lavest lønte. Hvordan det skal gjøres, er ennå ikke klart. HK-leder Trine Lise Sundnes, som sitter i LOs forhandlingsutvalg, sier til HK-Nytt at det er et utall modeller å velge imellom i arbeidet med å sørge for et løft for de lavest lønte.

– Det vi vet har best effekt er modeller som favner hele overenskomstområder, de treffer flest kvinner. Svakheten ved slike modeller er at ikke alle lavtlønte får slike tillegg, sier Sundnes, som understreker at det er altfor tidlig å si hvilken modell som vil bli brukt.

Varmer opp før hovedoppgjøret

HK-representantene som var på talerstolen under LOs representantskap minnet om at hovedkravet ved neste års tariffoppgjør vil være tariffesting av tjenestepensjoner. For HK er dette spesielt viktig.

– Vi har mange medlemmer som ikke kan gå av med en levelig pensjon. Nå starter den lange marsjen fram mot hovedoppgjøret i 2016, sa HK-nestleder Bjørn Mietinen.

I løpet av året skal partene i industrien og handelen utrede tjenestepensjonsordningene.

Fornøyd med vedtak

HK-representant Mona Bjørn er fornøyd med dagens vedtak.

– Det er bra at vi prioriterer kvinner og ansatte i lavlønnsyrker, sa Bjørn og minnet om at lav lønn gir lite i pensjon.

– Slik kan vi ikke ha det.

LO og NHO møtes til forhandlinger 24. mars og skal være ferdige innen 1. april. Bli de ikke enige, går oppgjøret til mekling etter påske.

LO starter forhandlingene med Virke og Samfo etter at NHO-oppgjøret er ferdig.

17.02.2015
14:04
27.08.2015 20:00