LAVERE LØNN?: HK nekter å inngå en tariffavtale med en Rema 1000-butikk som vil gi de ansatte lavere lønn enn i resten av varehandelen.

LAVERE LØNN?: HK nekter å inngå en tariffavtale med en Rema 1000-butikk som vil gi de ansatte lavere lønn enn i resten av varehandelen.

Sissel M. Rasmussen

LO frykter tariffhopping

NHO krever billigavtale på Rema 1000. Det finner ikke LO og HK seg i.
03.06.2014
14:14
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontor krevde opprettelse av tariffavtale på en Rema 1000-butikk på Vestlandet i mars etter at de ansatte organsierte seg. Franchisetakeren var ikke organisert, derfor krevde forbundet at tariffavtalen HK har med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, den såkalte landsoverenskomsten, ble opprettet direkte med butikken, slik praksis er.

Lavere lønn

Franchisetakeren meldte seg inn i den nyetablerte arbeidsgiverforeningen NHO Handel, som en konkurrent til Virke. Derfra kom det brev om at det ikke var aktuelt å inngå Virkes landsoverenskomst, men at Handel og Kontor må sette fram krav om å inngå butikkoverenskomsten med NHO istedet. Butikkoverenskomsten er en tariffavtale mellom NHO og HK som tradisjonelt gjelder for utsalgssteder knyttet til produksjonsbedrifter, for eksempel bakeriutsalg og gullsmeder. Dessuten gir den langt lavere lønn. Etter seks års ansiennitet tjener en ansatt på butikkoverenskomsten drøye 1.700 kroner mindre i måneden enn en ansatt som er omfattet av landsoverenskomsten med Virke.*

Krever like vilkår

Handel og Kontor vil ikke inngå butikkoverenskomsten med den aktuelle Rema 1000-butikken. LO, som er part i alle HKs tariffavtaler, har bedt NHO om et forhandlingsmøte i sakens anledning.

– Når NHO velger å etablere NHO Handel og satser på å konkurrere i dagligvarehandelen, må de legge seg på de samme vilkårene som resten av bransjen. Det vil være en uholdbar situasjon i en bransje som er så presset på marginer at det skal være ulike kostnader i tariffavtalene. Det vil føre til tariffhopping, sier Knut Bodding, leder i forhandlingsavdelingen i LO.

Han viser til at tariffavtalene med Virke og Samfo har de samme lønnssatsene. LO og HK krever at det etableres en ny tariffavtale for varehandelen med NHO, som er lik landsoverenskomsten med Virke.

Forventer løsning

HK-leder Trine Lise Sundnes forventer at NHO vil innfri kravet.

– For oss er det helt avgjørende at vi ikke får konkurransevridning på dette området. Når NHO nå har fått medlemmer i et område som tradisjonelt ikke har vært deres, må de akseptere en blåkopi av Virke-avtalen. Vi forventer at dette ryddes opp i, sier hun til HK-Nytt.

Møtet med NHO vil finne sted onsdag morgen. Senere på dagen skal HK og NHO starte de ordinære tarifforhandlingene om nettopp butikkoverenskomsten. Her vil HK blant annet stille krav om høyere tillegg for ubekvem arbeidstid og mer uttelling for faglærte, i tillegg til en generell lønnsøkning.

Frykter tariffhopping

– Oj!

Slik reagerer Pål Skarsbak, forhandlingsdirektør i Virke på opplysningene om at NHO Handel krever opprettelse av butikkoverenskomsten. Han er fornøyd med å få høre at HK ikke vil akseptere kravet.

– Dette har jeg tatt opp med HKs ledelse tidligere, så de vet hva vi mener om dette. Hvis de aksepterer en billigere avtale, legger man opp til tariffhopping. Det er ikke bra, for å si det forsiktig. Jeg forutsetter at HK og NHO legger landsoverenskomsten til grunn, sier han.

NHO-advokat Elisabeth Lea Strøm, som skal møte LO og HK i morgen, ønsker ikke å uttale seg om saken før møtet.

Reitan byttet organisasjon

I fjor sommer meldte Reitangruppen, som står bak Rema 1000, at de ville melde seg ut av Virke og inn i NHO Handel. Argumentene utad var at NHO hadde et bedre regionalt serviceapparat enn Virke, og at de ville ha litt avstand fra de andre dagligvarekjedene. Overgangen skulle ikke få konsekvenser for de ansatte. Siden Rema 1000-butikkene er franchisetakere, er det de selv som bestemmer om og hvor de vil være organisert. Få av dem er medlemmer i en arbeidsgiverorganisasjon.

* Sammenligningen er basert på tariffsatsene fra 1. april 2013, lønnstrinn 6 i landsoverenskomsten og 6 års ansiennitet i butikkoverenskomsten.

03.06.2014
14:14
27.08.2015 20:00