KAN IKKE BEHANDLE SAKEN: Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm avviser å behandle spørsmålet om at reglene for tjenestepensjon er kjønnsdiskriminerende.

KAN IKKE BEHANDLE SAKEN: Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm avviser å behandle spørsmålet om at reglene for tjenestepensjon er kjønnsdiskriminerende.

Sissel M. Rasmussen

Likestillingsombudet avviser å behandle pensjonsspørsmål

Ombudet vil ikke ta stilling til om tjenestepensjonsordningene i privat sektor er kjønnsdiskriminerende.
15.06.2016
14:24
15.06.2016 14:26

I februar ba Handel og Kontor Likestillings- og diskrimineringsombudet om en uttalelse om reglene for tjenestepensjon. Forbundet mener dagens tjenestepensjonsordning systematisk diskriminerer kvinner.

Rammer kvinner

Helt konkret dreier det seg om tre regler for opptjening: At de som jobber under 20 prosent stilling ikke får opptjent pensjon, at man ikke tjener opp pensjon for de første 90.000 kronene av lønna, og at man ikke tjener opp pensjon fra et arbeidsforhold som varer mindre enn ett år. HK mener disse reglene først og fremst rammer kvinner, fordi det i all hovedsak er kvinner som jobber deltid og i korte vikariater og engasjementer. Reglene er i strid med likestillingslovgivningen, mener HK.

Avviser saken

LDO skjønner problemstillingen, men avviser å behandle saken. I svaret til HK heter det at: «Slik ombudet ser det reiser da klagen spørsmål om det er motstrid mellom likestillingslovens og arbeidsmiljølovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn og alder og lovgivningen for private tjenestepensjonsordninger. Dette spørsmålet ligger utenfor ombudets kompetanse». Ombudet mener altså at de ikke er riktig adressat, og peker i brevet på at HK har mulighet til å bringe saken inn for domstolene.

Gir seg ikke

– Vi var klar over at dette kunne bli utfallet av saken, tatt i betraktning det regelverket ombudet har å forholde seg til. Det tar vi til etterretning, sier Trine Lise Sundnes, leder i HK.

Hun gir seg imidlertid ikke med dette. HK har bedt om et møte med ombudet for å gå igjennom saken.

– Vi håper ombudet kan være med på å dra denne saken på andre måter. Vi får se hva slags felles front vil kan få til for å få bukt med ulikepensjon mellom kvinner og menn, sier hun til HK-Nytt.

lene.svenning@lomedia.no

15.06.2016
14:24
15.06.2016 14:26