NY LOV: Leif Haaberg fikk fast jobb da han brukte en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven.

NY LOV: Leif Haaberg fikk fast jobb da han brukte en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven.

Martin Guttormsen Slørdal

Leif fikk fast jobb

En ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven gjorde susen for lagermedarbeideren på Notodden.
26.03.2015
14:21
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I to og et halvt år hadde Leif Haaberg jobbet som lagermedarbeider i byggvarehuset Carlsen Fritzøe på Notodden. I arbeidskontrakten hans sto at han skulle jobbe "etter behov". På nyåret fikk han imidlertid beskjed om at bedriften ikke lenger hadde bruk for ham. Da tok Leif kontakt med Handel og Kontor. Her fikk lagerarbeideren hjelp til å kreve fast jobb.

Ny lovbestemmelse

Ifølge en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven kan ansatte kreve å få kontraktsfestet den stillingsstørrelse de har jobbet i gjennomsnitt de siste tolv månedene. Leif Haaberg regnet ut at han hadde jobbet 92 prosent stilling det siste året. Etter å ha lagt loven og regnestykket på bordet, ble Haaberg og den tillitsvalgte i bedriften enig med daglig leder om at han skulle få fast jobb i byggvarehuset. Fra 1. mars har han kontraktsfestet 85 prosent stilling. Selv om det er litt mindre enn det han stilte krav om, er Haaberg fornøyd.

– Det er helt fint for meg, for jeg har andre ting å holde på med også, sier 24-åringen.

I tillegg til jobben hos Carlsen Fritzøe, jobber Haaberg for foreldrene sine hjemme på sagbruket på gården.

Byggeklar

For Leif Haaberg var det viktig å få fast jobb. Nå kan han snart flytte for seg selv.

– Jeg har hatt lyst på fast stilling lenge. Jeg har spurt om det mange ganger, men det har ikke blitt noe. Med fast jobb vet du hva du har, det betyr et sikrere arbeidsforhold. Og så er det nødvendig for å få lån i banken, sier en glad Haaberg til HK-Nytt.

Han har planene klare. Snart skal han ta opp lån og bygge seg en egen bolig.

Enkel metode

Leif Haaberg og kollegene hans meldte seg inn i Handel og Kontor for noen måneder siden, og tariffavtale er på plass. Haaberg er svært fornøyd med den hjelpa han har fått fra HK.

– Jeg har fått god hjelp til å løse dette. Det var en veldig enkel måte å gå fram på for å få fast jobb, sier han.

Kollega Hans Runar Haslekås er glad på Haabergs vegne.

– Han har stått på for å få til dette. Men det skulle jo bare mangle at han fikk fast jobb, sier Haslekås.

Finn fram dokumentasjon

Regionsekretær Inger Køhn i Handel og Kontor har gitt Haaberg og den tillitsvalgte råd og vink underveis. Hun peker på at andre også kan benytte seg av den samme metoden for å få fast jobb.

– Det er viktig at folk sørger for dokumentasjon i form av lønnslipper og vaktlister. Så er det bare å regne ut hvor mye man har jobbet de siste tolv månedene, og fremsette krav om en tilsvarende stor stilling. Det bør gjøres skriftlig, anbefaler Køhn.

Regionsekretæren understreker at de som går i et vikariat for noen, ikke kan bruke denne regelen til å få fast jobb.

– Og hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger er behov for arbeidskraften, har du ikke krav på jobb. Men det betyr også at arbeidsgiveren ikke kan bruke noen andre til å fylle timene heller, sier hun.

HK-Nytt har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder for å få en kommentar til saken, uten å lykkes.

Arbeidsmiljølovens paragraf 14.4a:

Deltidsansatte som de siste tolv måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

26.03.2015
14:21
27.08.2015 20:00

Arbeidsmiljølovens paragraf 14.4a:

Deltidsansatte som de siste tolv måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.