KRITISK: Konserntillitsvalgt Fawsi Adem er svært kritisk til at Ikea skal holde kundesenteret åpent på søndager. - Det er i strid med loven, mener han.

KRITISK: Konserntillitsvalgt Fawsi Adem er svært kritisk til at Ikea skal holde kundesenteret åpent på søndager. - Det er i strid med loven, mener han.

Martin Guttormsen Slørdal

Ikea vil at ansatte på kundesenteret skal jobbe på søndager

– Unødvendig og lovstridig, hevder konserntillitsvalgt Fawsi Adem.
28.06.2018
10:03
28.06.2018 10:03

lene.svenning@lomedia.no

Ikea har bestemt seg for at ansatte på kundesenteret på Slependen i Akershus skal jobbe på søndager. Ordningen trer i kraft 1. september. Ifølge Jan Christian Thommesen, kommunikasjonssjef i Ikea, skjer det fordi de ønsker å korte ned på leveringstidene.

– Vi ser at kundenes forventninger til oss øker. Ved å ha 4-5 ansatte på kundesenteret på jobb på søndager, kan vi behandle bestillinger på nettet raskere, og vi kan levere varene tilsvarende raskere, sier han til HK-Nytt.

Thommesen opplyser om at det vil være frivillig for de ansatte å jobbe på søndager.

LES OGSÅ: Espen ble fratatt arbeidsoppgaver etter pappapermisjon. Nå får bedriften refs

Tillitsvalgt: Ulovlig

HK-klubben på Ikea er kritisk til planene.

– Med dette skaper Ikea et behov som ikke finnes for å få en økonomisk gevinst, sier konsernklubbleder Fawsi Adem.

Han mener at å åpne kundesenteret på søndager er ulovlig. Ifølge arbeidsmiljøloven er det ikke tillatt med arbeid på søndager, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Å holde kundesenteret åpent er slett ikke nødvendig, mener HK-klubben.

– Ikea oppfyller ikke kriteriene i arbeidsmiljøloven. Vi ser dette som et forsøk på å omgå reglene, sier Adem til HK-Nytt.

Ledelsen: Innenfor loven

Ikea-ledelsen og klubben har hatt drøftingsmøter om saken, slik loven pålegger arbeidsgiveren å gjennomføre. Partene ble imidlertid ikke enige. Ikea har bestemt seg for å gjennomføre planene sine uansett. Ikea har også vurdert å åpne chattetjenesten sin på søndager og kjøre ut varer den sjuende dagen i uka, men har ikke gjort noe vedtak om det. Det bekrefter kommunikasjonssjef Thommesen.

Han avviser at det er lovstridig å ha ansatte på kundesenteret på jobb på søndager.

– Så vidt meg bekjent er dette innenfor lovverket, det har vi undersøkt, sier han.

Til retten?

Kommunikasjonssjefen skulle ønske Ikea klarte å komme til enighet med HK-klubben, men velger likevel å åpne kundesenteret på søndager.

– Dette er et ekstremt viktig tiltak for oss i en tid hvor mye av handelen foregår på nett, sier Thommesen.

Nå vurderer HK-klubben hva de skal gjøre.

– Vi kommer til å sende saken til LOs juridiske avdeling, og be om en vurdering. Det er mulig vi kommer til å ta ut en stevning mot Ikea, sier Adem til HK-Nytt.

Følg HK-Nytt på Facebook

Dette sier loven om søndagsarbeid

• Det skal være arbeidsfri fra klokka 18.00 dagen før en søndag eller helgedag og til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokka 15.00 til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

• Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

• Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

• I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

• Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i paragraf 10-8 fjerde ledd.

Kilde: Lov om arbeidsmiljø

28.06.2018
10:03
28.06.2018 10:03

Dette sier loven om søndagsarbeid

• Det skal være arbeidsfri fra klokka 18.00 dagen før en søndag eller helgedag og til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokka 15.00 til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

• Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

• Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

• I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

• Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i paragraf 10-8 fjerde ledd.

Kilde: Lov om arbeidsmiljø

Mest lest