JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Søndagsåpne butikker

I disse byene kan det bli søndagsåpne butikker etter valget

I Oslo, Stavanger og Fredrikstad kan butikkansatte vente seg andre arbeidstider. Men HK-lederen vil ikke finne seg i det.
STENGT: Torggata er et av områdene som kan bli søndagsåpent om Høyre får det som de vil i Oslo.

STENGT: Torggata er et av områdene som kan bli søndagsåpent om Høyre får det som de vil i Oslo.

Jonas Fagereng Jacobsen

hk-nytt@lomedia.no

Det bli langt flere søndagsåpne butikker etter valget.

I Norge er det ulovlig med åpne butikker på søndager, ifølge helligdagsloven. Men det fins unntak fra loven, blant annet kan kommunestyrene søke Statsforvalteren om å bli et såkalt turiststed og dermed få lov til å åpne butikkdørene den siste dagen i uka.

Hele 119 kommuner har status om typisk turiststed, viser HK-Nytts kartlegging. Nå kan det bli enda flere.

Oslo kan bli turistby

Hovedstaden er en av byene hvor butikkansatte kan bli nødt til å jobbe på søndager.

Allerede i august var Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg ute i media og sa at de sender en søknad til Statsforvalteren om å bli et typisk turiststed om de vinner valget. I Oslo fikk Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre flertall. Disse tre partiene vil ha søndagsåpne butikker.

Holder Solberg ord, så sendes trolig søknaden. Da blir det opp til Statsforvalteren i Oslo og Viken å avgjøre om hovedstaden fyller kriteriene for å bli et typisk turiststed.

– Det kommer vi til å motsette oss med alt vi har og jobbe knallhardt mot. Det hadde vi gjort uansett hvem som vant valget, sier leder av Oslo-Akershus HK, John Thomas Suhr.

UAKTUELT: John Thomas Suhr i Oslo-Akershus HK nekter å gå med på flere søndagsåpne butikker i hovedstaden.

UAKTUELT: John Thomas Suhr i Oslo-Akershus HK nekter å gå med på flere søndagsåpne butikker i hovedstaden.

Leif Martin Kirknes

Han mener det er helt uakseptabelt hvis Statsforvalteren godkjenner en søknad om å gjøre store deler av Oslo til et typisk turiststed.

– Hvis Statsforvalteren skulle finne på å godkjenne noe sånt, har de brutt hele intensjonen med forbudet i helligdagsfredsloven. Det ville vært høyst oppsiktsvekkende.

Det er kun helligdagsfredsloven som verner butikkansatte mot å jobbe på helligdager og søndager, understreker Suhr.

– Hvis man åpner døra i de store byene, hva blir det neste da? Når kjøpesentrene får holde åpent på søndager, da er løpet kjørt.

Og det er ikke bare butikkene som vil bli påvirka av å måtte holde åpent på søndager. Hele næringskjeden vil bli påvirka.

– Barnehager, kollektivtransport, renhold, varelevering og mer. Dette kan endre hele det norske arbeidslivet.

Høyre-seier i Stavanger

I Stavanger har det også vært snakk om å åpne opp for søndagsåpne butikker i sentrum. I hovedsak har Frp ønsket å gjøre byen til et «typisk turiststed».

Høyre var i utgangspunktet mot å åpne for flere søndagsåpne butikker i byen, men under valgkampen satte de døra på gløtt for Frps forslag.

Så lenge butikkene selv ønsker det, vil Høyre også gå med på å åpne for søndagsåpne butikker.

Borgerlig side har nå et flertall med 34 mandater, mot venstresidas 31. Høyre får mest sannsynlig ordføreren.

Thorske understreker at Høyre er avhengige av Frp for å få flertallet i byen. Da kan søndagsåpne butikker være et forhandlingskort.

– Hvis Frp får det som de vil, vil det være et stort nederlag for butikkansatte i Stavanger, sier regionkontorleder i Agder og Rogaland HK, Anne Lise Thorske, dagen etter valget.

Hovedtillitsvalgt for de 38 butikkene og varehusene i samvirkelaget Coop Økonom i Stavanger, Gunvor Osnes Heggen, ser ikke behovet for søndagsåpne butikker i byen.

– Det er både kiosker og noen søndagsåpne butikker i området, og vi er oppe til 23 hver kveld utenom søndag. De fleste får tak i det de trenger, sier Heggen.

Og det vil ikke bare gå ut over de ansatte i butikkene å holde åpent på søndager, understreker hun.

– Det er ansatte hos oss som er aleneforeldre. Skal barnehagen også ha åpent på søndager, da? Det er sånne ting jeg ikke tror folk tenker på når de ønsker søndagsåpne butikker. De fleste som lever av denne jobben er ikke for å holde åpent på søndager, sier hun. 

VIL IKKE: - De fleste som lever av denne jobben er ikke for å holde åpent på søndager, sier HK-tillitsvalgt Gunvor Osnes Heggen.

VIL IKKE: - De fleste som lever av denne jobben er ikke for å holde åpent på søndager, sier HK-tillitsvalgt Gunvor Osnes Heggen.

Privat

HK-lederen finner seg ikke i det

Christopher Beckham, leder i Handel og Kontor, blir provosert at signalene fra Høyre.

– Jeg kommer til å kontakte barne- og familieminister Kjersti Toppe. Dette må strammes inn, sier han til HK-Nytt.

Det er Toppe som forvalter Lov om helligdager og helligdagsfred.

– Kommunene kan søke statsforvalterne om å bli typiske turiststeder, men departementet kan overprøve dem. Jeg vil be om en strengere tolkning av loven, sier Beckham.

– Å innføre sjudagersuke kommer til å snu opp ned på det norske samfunnet, sier han.

Hele Fredrikstad kan bli et typisk turiststed

Høyres oppslutning har økt voldsomt i Fredrikstad, mens Arbeiderpartiet har gått kraftig tilbake. Begge partiene har fått 13 mandater i kommunestyret. Høyre ligger an til å få ordføreren.

Nå frykter regionsekretær på Fredrikstadkontoret til HK, Grethe Berntsen, at hele byen blir søndagsåpen.

Sentrum av Gamlebyen i Fredrikstad er det eneste stedet som er definert som et typisk turiststed i dag, her får holde butikkene åpne på søndager. Tidligere var større deler av kommunen definert som typiske turiststeder – området inkluderte Fredrikstad sentrum, selv om det aldri ble søndagsåpent der.

– Jeg frykter virkelig hva som kommer til å komme fra Høyre. Vi vet ikke akkurat hva de vil, men på direkte spørsmål svarer de at de vil gjenopprette de gamle områdene. Det innebærer også hele Fredrikstad sentrum, sier Berntsen.

Søndagsåpne butikker skal være en del av hundredagersplanen til Fredrikstad Høyre – altså hva de vil få til de første hundre dagene med makta i kommunen.

I forkant av valget svarte Ap at de også var positive til å definere Fredrikstad som et typisk turiststed. Ifølge Berntsen har HK avklart dette med Ap, og paritet ønsker å beholde statusen slik den er i dag.

NOK: Gamlebyen i Fredrikstad er et typisk turiststed. Grethe Berntsen, regionsekretær i HK, frykter området vil bli utvidet.

NOK: Gamlebyen i Fredrikstad er et typisk turiststed. Grethe Berntsen, regionsekretær i HK, frykter området vil bli utvidet.

Aslak Bodahl

Krysser fingrene i Trondheim

Også i Trondheim ble Høyre det største partiet, med 29,2 prosent av stemmene. Men Ap kan fortsatt få flertall gjennom et samarbeid med andre partier. Dag Atle Midttømme, nestleder i Trøndelag HK, håper på det siste, men vil ikke glede seg for tidlig.

– Ting er usikkert, partiene er i forhandlinger. Vi håper at det fortsatt blir et rødgrønt styre og at vi slipper unna søndagsåpne butikker, sier han.

I juni fremmet Høyre og FrP et representantforslag i bystyret i Trondheim om at kommunen skulle søke Statsforvalteren om å bli et typisk turiststed slik at alle butikkene i kommunen kan holde søndagsåpent. Forslaget fikk ikke flertall, men Midtømme fryktet at høyresida skulle får makta etter valget, slik at det likevel ble sendt en slik søknad.

– De andre partiene har lovet fagbevegelsen at de ikke vil søke om det. Det er viktig at de holder det de har sagt, sier Midttømme dagen etter valget.

Han jobber selv i butikk.

Ingen søknad fra Arendal

– Dette er et bra resultat. Nå kommer det ingen søknad om å bli et typisk turiststed, sier Johnny Egilstad.

Han er tillitsvalgt ved Coop Obs Arendal. I dag er ikke varehuset søndagsåpent, men Egilstad har vært bekymret for hva som kunne skje etter 11. september. Høyre i byen har vært ute i media og sagt at om de vinner valget, så sendes en søknad til Statsforvalteren om å bli et typisk turiststed.

Den søknaden blir høyst sannsynlig ikke sendt. I Arendal ble nemlig Arbeiderpartiet det største partiet. Sammen med Sosialistisk Venstreparti fikk de 18 mandater i kommunestyret. Det er flere enn Høyre, Frp og Venstre – partiene som er for søndagsåpne butikker – som fikk 15 mandater til sammen.

– Jeg puster lettet ut i dag, sier Egilstad. 

(Saken er oppdatert 13.09.23 kl. 11:16)

LETTET: Johnny Egilstad, tillitsvalgt ved Coop Obs Arendal, er glad for at det ikke ligger an til søndagsåpne butikker i hans kommune.

LETTET: Johnny Egilstad, tillitsvalgt ved Coop Obs Arendal, er glad for at det ikke ligger an til søndagsåpne butikker i hans kommune.

Katharina Dale Håkonsen