SLUTTPAKKER: Både konsernsjefen og HKs klubbleder i Sparebank 1 Nord-Norge forventer at nedbemanningen vil foregå uten oppsigelser. Illustrasjonsbilde.

SLUTTPAKKER: Både konsernsjefen og HKs klubbleder i Sparebank 1 Nord-Norge forventer at nedbemanningen vil foregå uten oppsigelser. Illustrasjonsbilde.

Sissel M. Rasmussen

Hundre må gå i Sparebank 1 Nord-Norge

– Vi innser at nedbemanning er nødvendig, sier HKs klubbleder i banken.
24.09.2015
11:11
24.09.2015 11:32

lene.svenning@lomedia.no

Når bankkundene i økende grad bruker nettbank og mobilbank, blir det behov for færre bankansatte. Slik begrunner Sparebank 1 Nord- Norge at de vil redusere bemanningen fra 900 til 800 ansatte i løpet av høsten.

– Sparebank1 Nord-Norge skal være en sterk og solid landsdelsbank. Nå omstiller vi virksomheten for å tilpasse oss nye krav og forventninger hos kundene våre, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge i en pressemelding.

Nødvendig

Handel og Kontors klubbleder Thorgeir Kristensen i banken protesterer ikke.

– Vi innser at det er nødvendig, slik som digitaliseringen og automatisering går. Kundene bruker mye telefonbank og nettbank, men også mer og mer av låneformidlingen vår skjer på nettet, sier han til HK-Nytt.

RYDDIG: Nedbemanningsprosessen har så langt gått ryddig for seg, mener HKs klubbleder Thorgeir Kristensen.

RYDDIG: Nedbemanningsprosessen har så langt gått ryddig for seg, mener HKs klubbleder Thorgeir Kristensen.

Privat

Sluttpakker

Både ledelsen og de tillitsvalgte håper og tror at nedbemanningen vil skje uten oppsigelser.

– Dette ønsker vi å løse gjennom et tilbud om frivillige sluttpakker til våre medarbeidere. Vi tar høyde for at om lag hundre av konsernets drøye 900 medarbeidere takker ja til den frivillige sluttpakken, sier konsernsjef Janson.

Klubbleder Kristensen tror det skal gå bra.

– En del av de ansatte er i en alder hvor sluttpakker vil være midt i blinken. Det dreier seg om de over 60 år, sier han.

– Du er ikke redd for at de eldste arbeidstakerne vil bli presset ut av banken?

– Ikke i det hele tatt. Dette er en veldig ryddig prosess, som har foregått på en fin måte, sier Kristensen.

Ifølge Thorgeir Kristensen må de ansatte som er interessert i sluttpakke søke i løpet av september. Nedbemanningen skal være gjennomført innen 1. desember. Sluttpakkene varierer i størrelse, avhengig av ansiennitet og alder, og beløper seg til maksimalt to årslønninger, opplyser klubblederen.

24.09.2015
11:11
24.09.2015 11:32