VANT FRAM: Jonny Meland fra region Midt-Norge feirer etter avstemningen om HKs organisasjonskart.

VANT FRAM: Jonny Meland fra region Midt-Norge feirer etter avstemningen om HKs organisasjonskart.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-landsmøtet 2016:

HK-ledelsen tapte, det blir ingen regionavdelinger

Forbundsstyret gikk på et durabelig nederlag. Deres forslag til ny organisasjonsstruktur ble stemt ned med 168 mot 80 stemmer.
16.10.2016
16:27
16.10.2016 21:06

hk-nytt@lomedia.no

Etter en flere timer lang debatt ble det klart: Dagens organisasjonsstruktur består. Det betyr at forbundsstyrets forslag om å erstatte dagens lokale avdelinger med store regionavdelinger falt under avstemningen.

Hvordan HK skal se ut i framtida har for mange vært den viktigste saken på HKs landsmøte, som går av stabelen i Oslo i disse dager.

LES OGSÅ: Tillitsvalgte ber HK-ledelsen trekke landsmøteforslag

Glad for seier

– Jeg kunne ikke kommet hjem uten seier i denne saken. Da hadde vi mislyktes sterkt, sier regionleder Jonny Meland i HK Midt-Norge.

Han har vært en av dem som har frontet motstanden mot forbundsstyrets forslag om å endre avdelingsstrukturen i HK.

– I region Midt-Norge har det vært et sterkt krav om at vi skal kunne fortsette med samme organisasjonsstruktur som i dag, sier Jonny Meland til HK-Nytt.

LES OGSÅ: Nytt organisasjonskart og EØS-avtalen vil skape høy temperatur

Lever med resultatet

– Det har vært en god debatt, og det er bare å konstatere at vi ikke fikk flertall for forbundsstyrets forslag, sier HK-leder Trine Lise Sundnes etter avstemningen.

– Er du skuffet?

– Skuffet, nei! Samtidig har vi brukt mye tid på organisasjonsdebatten, som kunne vært brukt på annen aktivitet. Vi la fram et forslag som vi mente ville gi mer aktivitet, men dette lever vi godt med. Man må bøye seg for flertallet, sier hun.

GODE VENNER: Forbundsleder Trine Lise Sundnes og meningsmotstander Jonny Meland er fortsatt venner etter en tøff organisasjonsdebatt.

GODE VENNER: Forbundsleder Trine Lise Sundnes og meningsmotstander Jonny Meland er fortsatt venner etter en tøff organisasjonsdebatt.

Martin Guttormsen Slørdal

Forhistorien

Det var landsmøtet for fire år siden som bestilte en utredning av ny organisasjonsstruktur for HK. Nestleder Bjørn Mietinen har vært ansvarlig for dette arbeidet, og redegjorde for prosessen fram mot det forslaget som lå til behandling søndag: Et flertall av forbundsstyrets medlemmer la i august fram et forslag hvor sju regionavdelinger skulle erstatte dagens lokalavdelinger og regioner. Forslaget innebar også at de nye regionavdelingene ikke skulle være selvstendige, verken økonomisk eller juridisk, slik de lokale avdelingene er i dag.

Etter krass kritikk fra flere HK-regioner, ble forslaget korrigert, slik at de nye regionavdelingene ble selvstendige enheter. Det hjalp lite. Kritikken fortsatte helt inn i landsmøtesalen.

Leder av Finnmark HK, Inger Marie Karlsen var kritisk til at de fire avdelingene i de tre nordligste fylkene skulle bli til en.

– Fra Nordlandsporten i sør til Kirkenes i nord tar det 15 timer med bil. Verving og medlemspleie må skje lokalt, sa hun.

– Å slå sammen fungerende avdelinger mot deres vilje er ikke demokratisk. Forbundsstyrets forslag vil gi færre møtearenaer, færre tillitsvalgte, større avstander og mindre engasjement, hevdet Stein Arne Lunderbye fra region Øst.

Enige med forbundsstyret

I forslaget fra forbundsstyret ligger muligheten til å opprette lokale stedsutvalg rundt om i landet. Slik er det også i dag. Både region Vest og Agder/Rogaland har mange slike utvalg. Representantene fra disse to regionene støttet helhjertet opp om forslaget, og framholdt stedutvalg som en god erstatning for lokale avdelinger også i resten av landet.

– Region Vest er for en ny organisasjonsstruktur. Vi har hatt det slik siden 2007. Medlemmene har fått et langt bedre tilbud fordi pengesekken er større, sa Elin Løset Vie fra talerstolen.

Avstemningen

Dette ble det votert over: «Avdelinger under dagens regionledd slås sammen til regionavdelinger og regionleddene avvikles. Regionavdelingene oppretter stedsutvalg de finner formålstjenlig.»

Forslaget fikk 80 stemmer, 168 stemte imot.

16.10.2016
16:27
16.10.2016 21:06

Avstemningen

Dette ble det votert over: «Avdelinger under dagens regionledd slås sammen til regionavdelinger og regionleddene avvikles. Regionavdelingene oppretter stedsutvalg de finner formålstjenlig.»

Forslaget fikk 80 stemmer, 168 stemte imot.