KREVER BEDRE REGULERINGER:  Runa Bolstad Lauma og Adrian Miller-Moss krever at arbeidstreningsplasser ikke skal fortrenge faste stillinger.

KREVER BEDRE REGULERINGER: Runa Bolstad Lauma og Adrian Miller-Moss krever at arbeidstreningsplasser ikke skal fortrenge faste stillinger.

Martin Guttormsen Slørdal

LO-kongressen:

HK vil stoppe varehandelens bruk av «gratis» arbeidskraft fra Nav

HK vil ha resten av LO-kongressen med på å stoppe de bedriftene som tar inn folk på arbeidstrening for å spare egne lønnsutgifter.
09.05.2017
13:06
09.05.2017 13:06

eva.ler.nilsen@lomedia.no

– Vi har sett eksempler på arbeidsplasser der det er flere på tiltak enn det er fast ansatte. Sånn kan vi ikke ha det. Vi i HK krever at tiltaksplassene skal tilbys i bedrifter med ordnede forhold, sier HK-delegat Adrian Miller-Moss til HK-Nytt.

LES OGSÅ: Bohus nekter HK-medlem full jobb

Opprettholder forslag

HK har derfor sendt inn forslag til LO-kongressen om at tiltaksplasser i regi av Nav skal forbeholdes bedrifter med tariffavtale og at plassene skal etableres i samråd med tillitsvalgte. Forbundet er opptatt av at arbeidstreningsplassene ikke skal fortrenge ordinære ansatte.

Forslaget har så langt ikke fått medhold. LO-sekretariatet har ikke tiltrådt forslaget, som det heter, men HK gir seg ikke med det. På LO-kongressens andre dag diskuteres handlingsprogrammet, altså hva som skal være organisasjonens politikk i de neste fire årene. HK-nestleder Christopher Beckham fremmet forslaget på nytt, og det vil få sin endelige skjebne når alle vedtakene skal gjøres på fredag.

– Vi er ikke for at bedriftene utnytter folk som er arbeidssøkende og tar stillingene til de som er deltidsansatte, sa Beckham fra talerstolen.

Støtte fra Akershus

HK-medlem Runa Bolstad Laume er delegat fra LO i Akershus, og kan fortelle at denne delegasjonen støtter forslaget fra HK.

– Vi heier selvfølgelig på virksomheter som stiller arbeidsplassen tilgjengelig for trening slik at folk kan komme seg ut i ordinær jobb. Men vi ser et stadig økende misbruk av ordningen, særlig i varehandelen. Mange blir utnyttet, sier hun.

Laume mener lista over bedrifter som anser Nav-plassene som gratis arbeidskraft, er lang.

– Jeg har lest en bedriftsplan hvor det står svart på hvitt at man skal misbruke arbeidstreningsordningen til Nav. Det sto ikke en gang en den skulle brukes, den skulle misbrukes for å spare lønnskostnader. Dette viser at det er planlagt og gjennomtenkt, sier hun.

Vil verne arbeidsløse

Adrian Miller-Moss mener en streng regulering av rammene for arbeidstreningsplasser også vil ivareta rettighetene til de som vil inn på arbeidsmarkedet.

– Det er en sårbar gruppe, som lett kan utnyttes. Ved å tilby plasser i bedrifter med ordnede forhold, med tariffavtale og tillitsvalgte, så er det med på å verne deres rettigheter også, sier han.

Miller-Moss ønsker også at LO skal kreve en karantenetid for enkelte bedrifter. Det bør ikke være mulig å bruke Nav-ordningen etter for eksempel nedbemanningsprosesser.

– Det bør settes en grense på for eksempel et år, foreslår han.

LES OGSÅ: Nav-praktikanter erstatter ansatte i mange butikker

LES OGSÅ: Virke mener HK mistenkeliggjør arbeidsgivere som tar samfunnsansvar

09.05.2017
13:06
09.05.2017 13:06

Mest lest