ULIKTE SYN: Fellesforbundets leder Jørn Eggum får forhandle direkte med sin motpart. HK-leder Trine Lise Sundnes ønsket seg i utgangspunktet et samorddnet oppgjør.

ULIKTE SYN: Fellesforbundets leder Jørn Eggum får forhandle direkte med sin motpart. HK-leder Trine Lise Sundnes ønsket seg i utgangspunktet et samorddnet oppgjør.

Martin Guttormsen Slørdal

Tariffdebatt i LOs representantskap:

HK vant fram med sitt pensjonskrav

Fellesforbundet skal forhandle med arbeidsgiverne om brede, kollektive pensjonsordninger. Det vedtok LOs representantskap i dag, mot LO-ledelsens og Fellesforbundets vilje.
23.02.2016
16:10
23.02.2016 16:13

lene.svenning@lomedia.no

HK tok i dag innersvingen på LO-ledelsen og Fellesforbundet da kravene i årets tariffoppgjør ble debattert på LOs representantskapsmøte.

Som lovet la LO-sekretariatet fram et enstemmig forslag til felles krav. Det inneholdt blant annet krav til hvordan framtidige tjenestepensjoner skal se ut. Representantskapet er enig om å kreve at tjenestepensjonene skal tariffestes, og at pensjon må kreves fra første krone. I dag tjener mange ikke opp pensjon for de første 90.000 kronene de tjener i et arbeidsforhold.

LO krever også at det lages et system for bedre samordning av opptjente rettigheter og pensjonskapital. I dag har mange arbeidstakere ulike kapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere som de selv må betale forvaltningen av. Et tilleggsforslag fra Handel og Kontors representant Mona Bjørn om at et slikt system skal være bredt og kollektivt, skapte imidlertid en opphetet debatt på møtet. Det endte med at et flertall stemte for forslaget, mot LO-ledelsens og Fellesforbundets vilje.

Mot individuelle pensjonskontoer

Debatten om framtidas tjenestepensjoner har gått i fagbevegelsen i lengre tid. Fellesforbundet og Norsk Industri ble til manges overraskelse i januar enige om at de vil lage individuelle pensjonskontoer som arbeidstakerne kan samle alle sine tjenestepensjoner i. Det har Handel og Kontor advart sterkt i mot. HK mener det vil flytte kostnadene til forvaltningen av tjenestepensjonene fra arbeidsgiverne til arbeidstakerne, og hevder at en slik ordning står i strid med tanken om at tjenestepensjonene skal være kollektive ordninger. Dagens vedtak i representantskapet setter en stopper for Fellesforbundets og Norsk Industris planer.

Les også: HK-tillitsvalgte ut mot Fellesforbundet

Avstemning

Forslagsstiller Mona Bjørn var svært fornøyd med dagens vedtak. På tross av advarsler fra LO-leder Gerd Kristiansen fikk forslaget 61 stemmer under avstemningen. 52 stemte for LO-sekretariatets forslag.

– Tilleggsforlaget fra HK var en nødvendig presisering, hvor vi gjør det klart at det er brede kollektive ordninger som må ligge til grunn for at vi skal få kostnadseffektive løsninger. Jeg synes det var på sin plass, sier Bjørn til HK-Nytt.

Mange av de som entret talerstolen på representantskapsmøtet i dag ga uttrykk for skepsis til Fellesforbundets forslag til pensjonsløsning, og til måten de har opptrådt på i denne saken. Mona Bjørn sa i debatten at tilliten til Fellesforbundet var tynnslitt.

– Stoler du på Fellesforbundet nå?

– Jeg stemte for forslaget om at de skal lede an i forhandlingene, så nå har de fått den tilliten. Jeg satser på at de tar kritikken de har fått til etterretning, sier hun.

VANT FRAM: Mona Bjørn, i midten, kan konstatere at hun fikk flertall for sitt forslag på representantskapets møte i dag.

VANT FRAM: Mona Bjørn, i midten, kan konstatere at hun fikk flertall for sitt forslag på representantskapets møte i dag.

Martin Guttormsen Slørdal

Står samlet

Også HK-leder Trine Lise Sundnes var glad for dagens vedtak i LOs representantskap. HK ønsket i utgangspunktet et samordnet oppgjør hvor LO skulle møte NHO direkte i tarifforhandlingene. Nå er det Fellesforbundet som skal møte sin motpart Norsk Industri for blant annet å stille hele organisasjonens krav til endringer i tjenestepensjonene i privat sektor.

– Stoler du på at Fellesforbundet gjør jobben nå?

– Det må vi jo. Det er jo det som er LOs styrke. Nå har vi lufta ut frustrasjonen. Så har vi tradisjon for å samle oss. Nå står vi bak Fellesforbundet. De fått klar tale fra representantskapet i dag på hvilket mandat de har. Det er bra, sier Sundnes til HK-Nytt.

Fra talerstolen gav hun klar beskjed til Fellesforbundet om at det knytter seg sterke forventninger til at de skal levere resultater i pensjonsspørsmålet.

Uklart, mener Eggum

Fellesforbundets leder Jørn Eggum ville ikke uttale seg til pressen da møtet var slutt.

I etterkant har han uttalt følgende til frifagbevegelse:

– Dette er ikke noe nederlag. Det har vært gode diskusjoner, gode vedtak, vi kommer til å kreve at alle skal ha rett til pensjon fra første krone og at tjenestepensjonsordningen skal bli tariffestet.

Han synes det er vanskelig å forstå dagens vedtak.

– Når det gjelder vedtaket om «brede ordninger» så er det ikke uten videre greit å skjønne hva det vedtaket betyr. Jeg tror vi er nødt til å ta det til sekretariatet for å få en avklaring av hva som ligger i vedtaket, sier Fellesforbundets leder.

– Ikke prestisjenederlag

LO-leder Gerd Kristiansen tar vedtaket til etterretning.

– Det er ikke et prestisjenederlag for meg, i alle fall, at representantskapet velger å vedta andre ting enn det LO-sekretariatet har lagt fram for dem. Det vil jeg ikke si. Fellesforbundet er nødt til å sette seg ned med Norsk Industri og diskutere hvordan de skal forholde seg til det vedtaket som Jørn Eggum nå har med seg når han kommer til forhandlingsbordet. Det blir deres oppgave, sier hun.

– Er individuelle løsninger døde og begravet?

– Det kan ikke jeg svare på i dag, sier LO-lederen.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

23.02.2016
16:10
23.02.2016 16:13