TVIL: Raymond Alstad fra Bodø støtter EØS-avtalen, men satte ord på det tvilen mange deltakere på HK-landsmøtet føler når de skal stemme over EØS-forslaget.

TVIL: Raymond Alstad fra Bodø støtter EØS-avtalen, men satte ord på det tvilen mange deltakere på HK-landsmøtet føler når de skal stemme over EØS-forslaget.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-landsmøtet 2016:

HK tviler seg fram til ja til EØS

For fire år siden ble det ja til EØS med fire stemmers overvekt. I år kan flertallet bli større hvis det ikke blir et enstemmig kompromiss.
18.10.2016
14:46
18.10.2016 16:04

torgny@lomedia.no

I prinsipp- og handlingsprogramdebatten på Handel og Kontors landsmøte var Norges forhold til EØS et av de sentrale spørsmålene.

Det endelige forslaget til uttalelse er ikke klar før i morgen tidlig når redaksjonskomiteen er ferdig med arbeidet, men det blåste en mild ja til EØS-bris over landsmøtesalen.

Brexit

Også blant de mer konsekvente EØS-motstanderne var det oppslutning om forbundsstyrets forslag til uttalelse. Det er spesielt et avsnitt som får EØS-motstanderne til å vende tommelen opp:

«Med Storbritannias varslede utmelding gjennom Brexit må Norge følge utviklingen av ny tilknytningsavtale med EU nøye. HK foreslår at Regjeringen nedsetter et utvalg hvor arbeidslivets parter representeres og som følger disse forhandlingene. På den måten vil vi ha et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere mulige framtidige tilknytningsformer.»

Ikke bastant flertall

Det er tre av åtte regioner som i utgangspunktet har sendt inn forslag om at Norge må melde seg ut av EØS, men selv ikke blant disse regionene er det noe bastant flertall for nei til EØS. Delegatene er stilt fritt til å stemme etter sin egen overbevisning.

Heller ikke i Nord-Norge er alle mot EØS-medlemskap.

Kjenner ikke konsekvensene

Raymond Alstad fra Bodø holdt et innlegg der han snakket om den tvilen mange har.

– Problemet nå er at vi ikke kjenner konsekvensene fullt ut av å melde seg ut av EØS når Storbritannia skal ut av EØS, sier Alstad.

Alstad jobber til daglig som ungdomssekretær for LO i Nordland, men er på landsmøte som tillitsvalgt for de ansatte i fagbevegelsen.

Sindre Humberset fra region Vest synes det er vanskelig å si hvordan det går hvis det blir en rein avstemning om ja eller nei til norsk EØS-medlemskap i salen. Han håper at det kan bli enighet om en løsning hvor en peker på svakhetene med dagens ordning og viser hvilken vei en vil gå for å finne en annen avtale. Det vil si både slå ring om de faglige rettighetene og beholde markedsadgangen.

Humberset er til daglig ansatt i Nei til EU, men er valgt som vanlig delegat til landsmøtet.

Fredsduen

Leder av redaksjonskomitéen er Christopher Beckham, nestleder i Handel og Kontor. Han avsluttet sin oppsummering av debatten med å love rause kompromisser, men at et sted går grensen:

– Jeg skal være den største fredsduen i komitéarbeidet, men jeg vil ikke støtte et forslag som sier nei til EØS, sa han til landsmøtet.

Avstemningen kommer i morgen onsdag, på landsmøtets siste dag.

18.10.2016
14:46
18.10.2016 16:04