UTÅLMODIG: HK-nestleder Elisabeth Sundset.

UTÅLMODIG: HK-nestleder Elisabeth Sundset.

Martin Guttormsen Slørdal

HK stiller klimakrav før stortingsvalget: – Vi må påvirke der vi kan, både på arbeidsplassene og opp mot politikerne

HK, flere LO-forbund og deler av miljøbevegelsen samler seg om en «Grønn omstart» – som innebærer ti krav til de politiske partiene. Og de forventer raske resultater.
08.10.2020
10:37
08.10.2020 10:37

erlend@lomedia.no

HK er utålmodige i klimakampen. Nå har de gått sammen med elleve andre organisasjoner og sendt ti krav til de politiske partiene, som de håper at flest mulig partier vil vurdere å ta med inn i partiprogrammene og stortingsvalget 2021.

– De ti kravene viser at deler av fagbevegelsen og miljøbevegelsen står samlet om en del viktige krav i klimakampen. HK har jo våre tanker om miljø, vi har med et engasjement fra landsmøtet i 2016 og er en organisasjon som skal tenke på klima og miljø. Så det var helt naturlig for oss signere under på disse kravene, da forespørselen kom fra miljøbevegelsen, sier nestleder Elisabeth Sundset til HK-Nytt.

Les også: HK gir ut egen klimabok

Helhetlig tankegang

Kravene omhandler alt fra jordbruk til oljefondet. Det er hele poenget, sier Sundset.

– Vi må tenke helhetlig. Alle må bidra, også fagbevegelsen. Vår sterke tilhørighet på arbeidsplassene gjør at vi må påvirke der vi kan. Det inkluderer for eksempel tett jobbing på bedriftsnivå for å minske fotavtrykket på klima og miljø, mener Sundset.

Les også: Villige til å streike for klimakrav

Nå blir det opp til partiene å ta med kravene i sine videre prosesser. HK forventer at partiene jobber grundig med dem.

Noen partier er jo mer miljøbevisste enn andre. Kan dette ende med at HK anbefaler medlemmene å stemme MDG til neste høst?

– Først får vi se hva de politiske partiene svarer ut på kravene. Det viktigste er at partiene tar dette på alvor, det er de nødt til, svarer Sundset – som selv er engasjert i Arbeiderpartiet.

Olje et vanskelig spørsmål

Ett av kravene er knyttet til grønn industri, med en formulering om «en ansvarlig og hurtig nedtrapping av petroleumssektoren». Her er det mange arbeidsplasser og store inntekter til statskassa som er i spill, og Sundset innrømmer at dette er et vanskelig spørsmål – men det er en utfordring som må løses raskt, understreker hun.

– Dette er jo et betent spørsmål. Men også denne industrien må ta innover seg at endringer må til om vi skal møte klimautfordringene. Jeg har trua på at oljeindustrien er omstillingsdyktig og finner nye, grønne arbeidsplasser i framtida, sier Sundset.

Forventer raske resultater

Det norske klimamålet er på minst 50 prosent kutt innen 2030. Det begynner å haste, med andre ord.

Så er det da også store forventninger til hurtige resultater til den kommende regjeringen: «Vi forventer at kravene innfris i løpet av neste regjeringsperiode» avsluttes kravlisten med.

– Vi må tørre å være harde og sette frister så man kommer raskt ikke gang. Kanskje klarer vi ikke alle målene, men fristene må til for at det skal bli håndfast nok, mener Sundset.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Dette er kravene:

1) Grønn skatte- og avgiftsreform

2) Sirkulærøkonomi: Innfør krav og tiltak, deriblant støtteordninger, som forlenger produkters levetid, fremmer reparasjon og gjenbruk

3) Bærekraftige offentlige innkjøp

4) Oljefondet: Innrett Oljefondets investeringer i tråd med Parisavtalen.  

5) Grønn industri: Innfør støtteordninger og reguleringer som fremmer klimavennlige næringer og produkter

6) Jordbruk: Prioriter økt produksjon og mangfold

7) Fiskeri: Innfør støtteordninger og krav til grønn omstilling

8) Transport: Prioriter samferdselsprosjekter som bidrar til klimavennlige transportløsninger og sysselsetting

9) Bygg og anlegg: Lovfest at alle landets byggeplasser skal være utslippsfrie innen utgangen av 2025

10) Infrastruktur: Gjennomfør en helhetlig utbygging av ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy og oppgradering av nettdekning over hele landet.

Les mer om kravene på HKs egne nettsider

Disse står bak kravene:

Fagforbundet

Fagforbundet Ung

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Forum for utvikling og miljø

Framtida i våre hender

Greenpeace

HK i Norge

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Besteforeldrenes klimaaksjon

08.10.2020
10:37
08.10.2020 10:37

Dette er kravene:

1) Grønn skatte- og avgiftsreform

2) Sirkulærøkonomi: Innfør krav og tiltak, deriblant støtteordninger, som forlenger produkters levetid, fremmer reparasjon og gjenbruk

3) Bærekraftige offentlige innkjøp

4) Oljefondet: Innrett Oljefondets investeringer i tråd med Parisavtalen.  

5) Grønn industri: Innfør støtteordninger og reguleringer som fremmer klimavennlige næringer og produkter

6) Jordbruk: Prioriter økt produksjon og mangfold

7) Fiskeri: Innfør støtteordninger og krav til grønn omstilling

8) Transport: Prioriter samferdselsprosjekter som bidrar til klimavennlige transportløsninger og sysselsetting

9) Bygg og anlegg: Lovfest at alle landets byggeplasser skal være utslippsfrie innen utgangen av 2025

10) Infrastruktur: Gjennomfør en helhetlig utbygging av ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy og oppgradering av nettdekning over hele landet.

Les mer om kravene på HKs egne nettsider

Disse står bak kravene:

Fagforbundet

Fagforbundet Ung

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Forum for utvikling og miljø

Framtida i våre hender

Greenpeace

HK i Norge

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Besteforeldrenes klimaaksjon