AVSKJEDSSAK: Senja tingrett har gitt et HK-medlem jobben tilbake etter at arbeidsgiveren avskjediget ham. Illustrasjonsbilde

AVSKJEDSSAK: Senja tingrett har gitt et HK-medlem jobben tilbake etter at arbeidsgiveren avskjediget ham. Illustrasjonsbilde

Eline Lønnå, Magasinet for fagorganiserte

Senja tingrett aksepterer slike uttalelser på jobben:

«Hei, din hestkuk, ka gjør du her?»

Det er kanskje ikke høflig å møte kundene på denne måten, men avskjedsgrunn er det ikke.
12.10.2016
15:43
12.10.2016 15:43

Et HK-medlem i Troms fikk avskjed fra maskin- og transportfirmaet han jobbet i tidligere i år. Årsaken som ble oppgitt i avskjedsbrevet han fikk, var brudd på arbeidsmiljøloven, brudd på kjøre-og hviletidsbestemmelsene, og at medlemmet skal ha drevet med konkurrerende virksomhet.

Det var Troms-mannen helt uenig i. Derfor tok han kontakt med Handel og Kontor, og fikk hjelp til forhandlingsmøter og til forberedelser til det som skulle bli en rettssak. Saken ble behandlet i Senja tingrett i slutten av august.

Snøbrøyting på si

Ett av sakens elementer er at HK-medlemmet har hatt to brøytejobber ved siden av hovedjobben sin. Det hevdet arbeidsgiveren var en konkurrerende virksomhet, og at det medførte at den ansatte brøt kjøre- og hviletidsbestemmelsene som sjåfører er pålagt å følge. HK-medlemmet hevder at han har informert arbeidsgiveren om de to brøytejobbene, og at det slett ikke dreier seg om en heltidsstilling, slik arbeidsgiveren hevdet. Han avviste også at brøytejobbene fikk noen innvirkning på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Tingretten setter sin lit til den ansattes forklaring.

Spøkefull tone

Et annet ankepunkt mot den ansatte er at han skal ha vært uhøflig mot kundene i butikken. «Hei, din hestkuk, ka gjør du her?», er en hilsning arbeidsgiveren mener at den ansatte skal ha møtt en kunde med. Han kritisereres også for å ha lekeslåss med noen av kundene. Men i dommen heter det: «Retten legger til grunn at (NN) har en spøkefull tone med flere kunder, som i noen tilfeller kan misforstås og oppfattes som uhøflig. Retten kan imidlertid vanskelig karakterisere dette som dårlig kundebehandling».

Den ansatte selv avviser at han har tiltalt kunden som en «hestkuk», men mener at det likevel hadde vært greit.

– Her i Nord-Norge er vi litt mer frittalende enn sørpå. Enkelte av kundene er også mine kompiser, vi har en egen tone, forklarer han til HK-Nytt.

Anklager ikke bevist

Det hører med til historien at arbeidsgiveren har vært misfornøyd med HK-medlemmets utførelse av arbeidet i lengre tid. Retten mener imidlertid at bedriften ikke har klart å bevise noen av sine påstander om klager fra kunder og mindre inntjening i butikken enn forventet. Det eneste HK-medlemmet kritiseres for fra den kanten er at han kunne vært noe mer åpen for kritikk fra sjefene sine. «Utover dette er det imidlertid ikke bevist noe kritikkverdig ved (NN)s opptreden og utførelse av arbeidsoppgavene», heter det i dommen.

Full seier

HK-medlemmet har vunnet saken på alle punkter. Retten avviser at det fantes et grunnlag for å gi ham avskjed, også at det fantes grunnlag for en oppsigelse. Arbeidsgiveren ville uansett utfall ikke at HK-medlemmet skulle få komme tilbake på jobb igjen. Heller ikke det har arbeidsgiveren fått medhold i. Deres manglende drøftelser forut for avskjeden får også kritikk. Retten mener at bedriftsledelsen har «basert avskjeden på et svakt faktisk grunnlag, og kan ikke anses å ha gjort tilstrekkelige undersøkelser for å bringe klarhet i de faktiske forhold», heter det i dommen.

Avskjeden kjennes altså ugyldig, og mannen får komme tilbake på jobb. I tillegg har han blitt tilkjent erstatning for tort og svie på 100.000 kroner. Bedriften er også dømt til å betale medlemmets saksomkostninger på 240.000 kroner.

3-0

Denne saken burde ikke kommet til retten i første omgang, mener Roger Johansen, regionsekretær i Handel og Kontor i Nord-Norge. Han har bistått medlemmet i denne prosessen.

– Dommen er knusende, med 3-0 til vårt medlem, sier han til HK-Nytt.

Anke?

Ankefristen til lagmannsretten har fremdeles ikke gått ut. Bedriftens advokat Christian Arnkværn opplyser til HK-Nytt at han ikke har gitt klienten sin et råd, men lar det være opp til arbeidsgiveren å avgjøre om de vil ta en ny runde i rettssalene.

lene.svenning@lomedia.no

12.10.2016
15:43
12.10.2016 15:43