HK-tillitsvalgte Kristine Larsen ber alle om å sjekke at renholdsbedriften på jobben er godkjent.

HK-tillitsvalgte Kristine Larsen ber alle om å sjekke at renholdsbedriften på jobben er godkjent.

Dorthe Karlsen

Har ansvar for renholderne

– Tillitsvalgte har et ansvar for å sjekke renholdernes arbeidsforhold. Det mener Kristine Larsen, HK-tillitsvalgt og organisasjonssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund.
29.10.2013
09:24
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I en undersøkelse gjennomført av Fafo blant 3.500 LO-tillitsvalgte, kommer det fram at bare en av tre sjekker om renholdsfirmaet som vasker på arbeidsplassen deres er godkjent. Det er for dårlig, mener Kristine Larsen. Hun mener alle tillitsvalgte må ta ansvar for renholderne.

– Sjekk om renholderne som vasker på din arbeidsplass jobber i en bedrift som er offentlig godkjent, og at renholderen har et ID-kort som dokumenterer det. Finn ut om renholderne får den lønna de skal ha. I denne bransjen er minstelønna i tariffavtalen allmenngjort, det betyr at ingen ansatte i private renholdsfirmaer skal ha betalt mindre enn 161 kroner i timen, sier hun til HK-Nytt.

På Arbeidstilsynets nettsider er det mulig å sjekke om renholdsbedriftene er godkjent. Det er ikke lov til å kjøpe renholdstjenester fra ikke-godkjente bedrifter.

Ring, ring!

Selv om det er ledelsen i bedriftene som har ansvar for å sjekke om de innleide renholderne har den allmenngjorte lønna, mener Kristine Larsen at også de tillitsvalgte har et ansvar for å holde øye med renholdernes vilkår.

– Vi vet at mange i denne bransjen ikke har det spesielt bra på jobben. Organisasjonsgraden er lav. Fagbevegelsen har et felles ansvar for å få til et løft i renholdsbransjen, sier hun.

Hva hvis bedriften som vasker på arbeidsplassen ikke er godkjent?

– Ring Norsk Arbeidsmandsforbund, oppfordrer Larsen.

Avhengig av folk som bryr seg

Sissel C. Trygstad, forskningsleder i Fafo, mener tallene fra undersøkelsen er nedslående.

– Alle tiltakene mot sosial dumping i renhold krever oppfølging. Renholdsbransjen er avhengig av at folk bryr seg hvis det skal bli en varig endring i bransjen, sier hun til bladet Arbeidsmanden.

Også Fafo-forsker Anne Mette Ødegård deler Kristine Larsens oppfatning.

– Bransjen har jobbet for bedring i 30 år. Nå har det kommet viktige virkemidler. Nå må hele LO-systemet, arbeidstakere og arbeidsgivere kjenne sin besøkelsestid, sier hun til Arbeidsmanden.

29.10.2013
09:24
27.08.2015 20:00