INGEN PAKKER MOT ARBEIDSLØSHET: Finansminister Siv Jensen hadde få tiltak å by på mot den økende arbeidsløsheten i revidert nasjonalbudsjett.

INGEN PAKKER MOT ARBEIDSLØSHET: Finansminister Siv Jensen hadde få tiltak å by på mot den økende arbeidsløsheten i revidert nasjonalbudsjett.

Ole Palmstrøm

Får ikke ned arbeidsløsheten

Arbeidsløsheten er høyere enn på ti år, men den borgerlige regjeringen vil ikke få den ned.
12.05.2015
14:01
27.08.2015 20:00

Antallet arbeidsløse er på vei opp, og mer er i vente. Likevel var det få spor av konkrete mottiltak da regjeringen la fram sitt reviderte nasjonalbudsjett tirsdag. 112.000 står nå uten arbeid i Norge.

– Vi har gjennomført tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser. I revidert budsjett holder vi fast ved denne kursen, sier finansminister Siv Jensen.

Trass i fallet i oljeprisen er det ingen krise i norsk økonomi, understreker hun.

Verste tall på ti år

Antall arbeidsløse passerte 100.000 i februar 2014, og har fortsatt å øke denne våren. Dette er første gang på ti år at flere enn 100.000 står uten jobb. Antall arbeidsløse er ventet å holde seg på samme nivå i 2016.

Det er også stadig flere som går uten arbeid over lengre tid. Fra første kvartal i fjor til samme tid i år, økte andelen langtidsarbeidsløse fra 29 til 38 prosent.

Bedre permitteringsregler

Regjeringen har valgt å lytte til LO og NHOs ønsker om bedre regler for permitteringer. Fra 1. juli blir det billigere for bedriftene å permittere. Regjeringen gjorde det i fjor dyrere å permittere, slik at mange bedrifter har valgt å si opp ansatte framfor å permittere. Men fra sommeren av vil bedriftene betale for de ti første dagene av en permittering, og ikke 20, som det er nå. Det blir også mulig å permittere i inntil 30 uker, mot 26 nå.

Jensen ser flere lyspunkter

Regjeringen viser til lav kronekurs, lav rente og et moderat lønnsoppgjør som positive faktorer for å styrke konkurransekraften for norsk næringsliv, og dermed trygge arbeidsplassene. Også endringene i arbeidsmiljøloven vil spille positivt inn fordi det gjør arbeidsmarkedet mer fleksibelt, mener Siv Jensen og Finansdepartementet.

– Vi legger også til rette for omstilling ved næringsvennlig skattelette, sier hun.

I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til 1.000 nye tiltaksplasser for arbeidsløse.

LO krever midler til omstilling

LO mener regjeringen er for passiv i møte med den økende arbeidsløsheten.

– Den raske økningen i arbeidsløsheten er urovekkende. Regjeringens vente- og se-holdning er farlig, sier LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Han mener arbeidsmarkedstiltak og kommuneøkonomi må prioriteres sterkere for å holde hjulene i gang.

– Ideologisk drevet skattelette må ikke komme i veien for det som virker på sysselsettingen. Vi må prioritere det som virker, sier Gabrielsen.

NHO er grunnleggende positive:

– Regjeringens reviderte budsjett er godt tilpasset den økonomiske situasjonen, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Hun er særlig glad for at permitteringsregelverket blir forbedret.

frode@lomedia.no

12.05.2015
14:01
27.08.2015 20:00