DEBATT: HK-leder Trine Lise Sundnes, forsker Ann Cecilie Bergene og EL & IT-leder Jan Olav Andersen satt i panelet under fredagens debatt.

DEBATT: HK-leder Trine Lise Sundnes, forsker Ann Cecilie Bergene og EL & IT-leder Jan Olav Andersen satt i panelet under fredagens debatt.

Knut Viggen

Fagligpolitisk samarbeid under lupen

Når Arbeiderpartiet søker samarbeid mot sentrum i norsk politikk, får det da konsekvenser for det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Ap?
12.10.2015
15:20
12.10.2015 15:20

knut.viggen@lomedia.no

Det og flere andre spørsmål ble diskutert under et debattmøte i Oslo fredag kveld. Handel og Kontor-leder Trine Lise Sundnes, EL & IT-leder Jan Olav Andersen og Ann Cecilie Bergene, forskningsleder ved AFI, satt i panelet. Debatten ble ledet av tidligere 1. nestleder i NTL, Anita K. Solhaug.

Det var NTL ved Universitetet i Oslo som arrangerte debatten.

– Jobb innenfra

HK-leder Trine Lise Sundnes, som også sitter i Aps sentralstyre, regner seg først og fremst som fagforeningsmenneske. Men hun er også stolt medlem av Arbeiderpartiet.

– Skal vi endre noe, må vi gjøre det innenfra. Vårt forbund er som et lite mini-LO i privat sektor. Vi er en politisk bevegelse. Men for å bli kalt en bevegelse må vi bevege på oss, sier Sundnes. Hun bruker kampen mot søndagsåpne butikker som eksempel.

– Det fikk vi med oss Ap på. I dag er bare Venstre, Frp og Høyre uenige med oss i dette spørsmålet. Vi har fått 450 nye medlemmer bare på én av overenskomstene. Er det å fremme krav nok? Nei, er mitt entydige svar på det. Vi må kunne klare å komme inn med våre krav på riktig tidspunkt, mener Sundnes. Hun holder fast på at det fagligpolitiske samarbeidet er viktig.

– Men du må ha medlemmene med deg også.

Merker fatalisme

Ann Cecilie Bergene har de siste åra hørt dystre utsikter for fagbevegelsen.

– Jeg merker en slags fatalisme. Fagbevegelsen er en politisk organisasjon, men Ap har ikke noe mer med arbeidere å gjøre enn at partiet har "arbeider" i navnet sitt. Jeg tror vi i Norge er blitt vant til at det skal være et fagligpolitisk samarbeid. Imens synker oppslutningen om det organiserte arbeidslivet, sier Bergene.

Diskusjon om makt

Relativt nyvalgt leder i EL & IT Forbundet, Jan Olav Andersen, mener hans forbund har gått motsatt vei og at det i de siste årene er blitt mer og mer en politisk organisasjon.

– Vi har mange utålmodige medlemmer som ønsker at vi skal være et radikalt prosjekt, og at vi skal endre styrkeforholdet i arbeidstakers favør. Hele denne diskusjonen handler om makt. Den norske modellen er ikke en høyere form for sivilisasjon, men et klassekompromiss. Mister fagbevegelsen styrke, endres samfunnet, sier Jan Olav Andersen. Han sier det likevel er nødvendig for et forbund å være en serviceorganisasjon for medlemmene.

– Man trenger ikke å ha edle motiver for å melde seg inn eller ut, men er vi bare en serviceorganisasjon blir det også feil. Du spiller en politisk rolle i kraft av å være en fagbevegelse, mener Andersen.

– I 2005 klarte vi å vinne et valg. Det må være målet, sier EL & IT-lederen, som mener også klima og miljø er eksempel på viktige engasjement.

Trakk mot venstre

Debattleder Anita Solhaug syntes panelet kom lettvint unna i starten og ville vite mer om det fagligpolitiske samarbeidet.

– Dette preger LO sterkt, hevdet hun. Solhaug pekte fram mot LO-kongressen i 2017 og valget etterpå, og syntes det er et paradoks at mens LO-kongressen i 2013 aldri har vært så langt til venstre noen gang, starter Ap samme år en prosess med å trekke partiet mot midten.

– Hvor lenge kan et fagligpolitisk samarbeid bestå med et slikt utgangspunkt? Hvor lenge vil Ap være tjent med bare å ha et fagligpolitisk samarbeid med oss, sille hun vite.

– Vi er problemet

Trine Lise Sundnes mener klart at LOs medlemmer kan avgjøre valg.

– Avgjort. Vi er 930.000 medlemmer, sier hun og spør seg selv hvorfor en rød kongress ga et blått valgresultat bare et halvt år etter.

– Da mener jeg vi i fagbevegelsen ikke har gjort jobben vår godt nok. Da har vi sviktet i vår folkeopplysningsoppgave. Høyresida har jo gjennomført alt vi advarte mot, sier Trine Lise Sundnes. Hun tror resultatet neste gang, i 2017, kan bli annerledes.

– Men det kommer ikke av seg sjøl, advarer hun.

– Vi må gjøre en mye bedre jobb, neste gang, understreker Sundnes.

Interne utfordringer

Jan Olav Andersen sier EL & IT Forbundet spenner bredt politisk.

– Jeg er glad for at vi har medlemmer som stemmer borgerlig, jeg, men det må ikke bli for mange, sier han med et smil. Han tror LO også har en intern jobb å gjøre og viser til flere eksempler på intern uenighet.

– Når lederen i LO Stat går ut før valget i 2013 og ber om at EØS-debatten legges død, mener jeg at det er et feil resonnement. LO-kongressen i 2013 vedtok at norske regler skal ha forrang i arbeidslivet. En slik forrang må avtales mellom partene. Det har det aldri vært brukt en kalori på fra LOs side, sier Andersen.

– Men det mest alvorlige eksemplet hadde vi nå i valgkampen i høst da LOs 1. nestleder, Tor Arne Solbakken, gikk ut og ville sette munnkurv på en lokal EL & IT-klubb i Nord-Trøndelag, En klubb som bare ville forsvare det offentlige eierskapet fikk beskjed om at de hadde brutt det fagligpolitiske samarbeidet, forklarer Andersen.

Samtidig roser han også LO for å ha tatt noen modige standpunkt.

– I fjor vedtok vi LOs 3. klimaplan. Senest nå på åpningen av Fellesforbundets landsmøte ble jeg imponert over Arve Bakkes tale. Først snakket han om flyktninger, deretter om klima, sier Andersen.

Ikke bare LO

Ann Cecilie Bergene mener fagbevegelsen ikke bare er LO. Hun mener man må stille seg noen utfordrende spørsmål.

– Hvordan skal man få de politiske partiene til å gjøre det man vil, blir ekstra viktig for fagbevegelsen å tenke på. I valg handler det som oftest om alt annet enn arbeidsliv, poengterer hun.

Trine Lise Sundnes er glad for at HK og LO er et forbund og en organisasjon som er opptatt av samfunnet og velferdsstaten.

– Det er noe som skiller oss fra de andre hovedorganisasjonene. Det har LOs medlemmer nytt godt av i mange år, sier Trine Lise Sundnes.

Modellen forvitrer

Blant tilhørerne på møtet kom det også reaksjoner og tilbakemeldinger. Roy Pedersen, LO i Oslo, mener det er viktig at fagbevegelsen aktiviserer egne medlemmer.

– Den norske modellen forvitrer. Det er ingen konsensus om den. Høyresida aksepterer ikke dagens lov- og avtaleverk. Heller ikke arbeidsgiverne synes avtalene er viktige. Man mener at minstelønningene i Norge er for høye. Det stiller fagbevegelsen overfor nye utfordringer. Det er jo nettopp det at vi er politiske som sørget for at 150.000-200.000 gikk på gata og demonstrerte 28. januar i år, framholder Pedersen.

Trine Lise Sundnes mener det aldri har vært noen konsensus om den norske modellen.

– Jeg personlig støtter ikke at Ap går mot sentrum. Men derfor må vi være aktive i partiene, sier hun.

12.10.2015
15:20
12.10.2015 15:20