VARETELLING PÅ 1. MAI: HK mener det burde være mulig å legge varetelling til andre dager enn på arbeidernes dag. Illustrasjonsbilde.

VARETELLING PÅ 1. MAI: HK mener det burde være mulig å legge varetelling til andre dager enn på arbeidernes dag. Illustrasjonsbilde.

Martin Guttormsen Slørdal

Du kan si nei til varetelling 1. mai

Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å telle varer på 1. mai, mener HK.
27.04.2018
15:21
27.04.2018 15:19

martin.slordal@lomedia.no

1. mai, arbeidernes internasjonale kampdag, nærmer seg. Dette er også en dag som enkelte arbeidsgivere i varehandelen benytter til varetelling.

Det mener Handel og Kontor er unødvendig arbeid på en helligdag, og dermed i strid med loven. Varetelling på arbeidernes dag er brudd på bestemmelser både i arbeidsmiljøloven og loven om 1. og 17. mai, mener HK.

Eirine Saaler Nabben, regionsekretær i HKs region Indre Østland, påpeker at ingen arbeidsgivere kan pålegge ansatte å jobbe overtid på 1. mai.

– I utgangspunktet skal du ha fri. Det er fullt mulig å gjøre varetelling på andre dager enn dette, sier hun.

Ekstra provosert

Nabben liker ikke at arbeidsgivere legger opp til varetelling 1. mai.

– 1. mai er arbeidernes dag og en viktig dag for fagbevegelsen. Det er derfor vi blir ekstra provosert når ansatte ringer og forteller oss at de er pålagt å telle varer akkurat på denne dagen, sier Eirine Saaler Nabben.

Frivillig eller tvang?

Nabben opplever at enkelte arbeidsgivere kaller varetelling på 1. mai for frivillig. Hun er imidlertid kjent med ansatte som føler seg presset til å møte opp. Regionsekretæren forteller at det i enkelte butikker henges opp lister der ansatte som ønsker å telle varer kan skrive seg opp. De som vil ha fri risikerer å bli utsatt for det Nabben kaller for «hevnaksjoner».

– Jeg kjenner til ansatte som ikke har fått flere ekstravakter fordi de ikke stilte opp på varetelling på 1. mai. Det er mange ansatte som har kjent på dette ubehaget, sier Saaler Nabben til HK-Nytt.

Krav på full lønn

Eirine Saaler Nabben minner om at du har krav på full lønn 1. mai, også når bedriften holder stengt. Må du jobbe, utløser det tillegg.

Regionsekretæren påpeker at hvis en arbeidsgiver utfører varetelling på 1. mai, skal dette avtales på forhånd med tillitsvalgte i bedriften. Avtalen skal være skriftlig, og det skal være et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Overtidsarbeid i en bedrift uten tariffavtale betales med minimum 50 prosent overtidstillegg. Det står i Lov om 1. og 17. mai. Jobber du i en butikk med tariffavtale (Landsoverenskomsten mellom HK og Virke), er det hundre prosent overtidstillegg som gjelder.

Mange teller varer på helligdager

I 2012 utførte HK en spørreundersøkelse blant 1.600 medlemmer. Da oppga nesten halvparten, 47 prosent, av de spurte at de teller varer på søndager og helligdager. 41 prosent av HK-medlemmene svarte at de må møte til varetelling, 40 prosent oppgir at varetellingsarbeid er frivillig, mens 14 prosent sier det er frivillig men at de vil oppleve sanksjoner dersom de ikke møter opp. 3 prosent svarte at det er frivillig, men at de må dersom ingen andre kommer.

Dette sier loven:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10–10 sier at søndagsarbeid ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, eller hvis virksomheten kommer inn under unntaksbestemmelsene i lov om helligdag og helligdagsfred.

• Lov om 1. og 17.mai likestiller disse dagene med søndager.

27.04.2018
15:21
27.04.2018 15:19

Dette sier loven:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10–10 sier at søndagsarbeid ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, eller hvis virksomheten kommer inn under unntaksbestemmelsene i lov om helligdag og helligdagsfred.

• Lov om 1. og 17.mai likestiller disse dagene med søndager.