colourbox.com

Dette må du vite før du begynner i sommerjobben

Mange unge tar i disse dager fatt på årets sommerjobb. For noen er sommerjobben det aller første møtet med arbeidslivet. Da er det greit å vite hva slags rettigheter og plikter man har. Her får du en oversikt.
29.06.2015
12:22
27.08.2015 20:00

joran@lomedia.no

Hvilke jobber kan du ha?

Det fins aldersgrenser for hva slags arbeidsoppgaver du kan bli satt til. Er du under 15 år, må du ha samtykke fra foresatte for å jobbe.

13 år

Har du fylt 13, kan du ta lettere arbeid. For eksempel lett kontorarbeid, rydde- og pakkearbeid, salg av aviser eller rydding i parker og lignende. Men du kan ikke jobbe mellom klokka 20 og 6. På undervisningsfrie dager kan du jobbe sju timer i døgnet.

15 år

Når du har fylt 15, kan du ta jobber som «ikke kan være til skade for helse, utvikling eller skolegang». For eksempel kan du jobbe i butikk eller gjøre kontorarbeid.

15-18

Er du under 18 år, skal du alltid ha fri minst 12 timer mellom hver arbeidsperiode. I utgangspunktet skal du ikke jobbe etter klokka 21 om kvelden, men for en del yrker fins det unntak. For eksempel kan avisbud starte klokka 4 om morgenen, og rengjøringsarbeid kan utføres fram til klokka 24. Alle unntakene er listet opp i arbeidsmiljøloven.

18 år

Når du har fylt 18, står du fritt til å ta hvilken som helst jobb. Men du kan ikke selge eller servere brennevin før du har fylt 20.

Arbeidskontrakt

Uansett hvilken jobb du skal gjøre, har du krav på en arbeidskontrakt. Under er et eksempel på en standard arbeidsavtale og hva den skal inneholde.

29.06.2015
12:22
27.08.2015 20:00