JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dyrtid

Dette blir billigere og gratis fra 1. august

Familier kan spare tusenvis av kroner i en tid med høye matvarepriser og økte renter.
Barnehagen er et av velferdsgodene som både blir billigere og gratis fra 1. august.

Barnehagen er et av velferdsgodene som både blir billigere og gratis fra 1. august.

Martin Guttormsen Slørdal

aslak@lomedia.no

Regjeringen tar grep fra 1. august for å avlaste de som har det ekstra tungt i dyrtida. Særlig matvarene har blitt merkbart dyrere. På ett år har de økt med over 13 prosent.

Dessuten er det varslet en ytterligere renteheving i august, ifølge Norges Bank.

Dette svir mer i lommeboka for enkelte. Småbarnsforeldre, enslige forsørgere og aleneboende er blant de gruppene som har høyest gjeld sammenlignet med hvor mye de tjener.

Barnehage og SFO

Nå blir i hvert fall to velferdsgoder billigere og gratis fra 1. august:

• Barnehagen blir gratis fra tredje barn for familier med flere barn i barnehagen samtidig. Dette grepet omfatter rundt 3.000 barn.

• Barnehagen blir gratis for alle barn i Finnmark og Nord-Troms. Dette gjelder for rundt 4.000 barn.

• Ordningen med gratis SFO i 12 timer utvides til å gjelde for rundt 60.000 andreklassinger.

• Studiestøtten øker med 5.400 kroner for skoleåret 2023/24. Støtten fordeles på lån og stipend.

Den utvidede SFO-ordningen var en stor seier for SV i årets statsbudsjett. Tidligere har SV oppnådd det samme for førsteklassingene.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) betegner endringene i barnehagen og SFO som en historisk utvidelse av fellesskolen.

– For ett år siden ga vi alle førsteklassinger over hele landet mulighet til å delta i skolefritidsordningen. Nå er det andreklassingenes tur til å delta uavhengig av foreldrenes lommebok. Vi gjør det også billigere for tusener av familier å sende barna i barnehage, sier hun.

Aktuell: Matprisene øker dramatisk, men strømprisen bremser prisveksten

Sparer tusenvis av kroner

12 timer gratis SFO tilsvarer en deltidsplass. I dag koster en slik plass i snitt 1.924 kroner per måned. Dermed vil familiene kunne spare rundt 20.000 kroner i året per elev.

Gratis barnehage fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig, innebærer en innsparing på rundt 24.000 kroner inkludert lavere makspris.

Gratis barnehage for alle barn i Finnmark og Nord-Troms betyr at en familie med to barn i barnehagen kan spare nær 60.000 kroner i året, ifølge regjeringen.

– Barnehage er viktig for ungenes lek, utvikling og vennskap. Barnehage er også viktig for familiene, og for å få flere til å bo og arbeide i de nordligste områdene i Norge, sier Brenna.

Barnetrygd og sosialhjelp

Regjeringen og budsjettpartner SV sørget også for at mange fikk mer penger fra 1. juli.

Den største økningen i omfordeling gikk til å jekke opp barnetrygden fra 1.082 kroner til 1.310 kroner i måneden. Dette er en varig økning av barnetrygden for barn mellom 6 og 18 år.

Økningen i barnetrygden kommer på toppen av SVs gjennomslag fra statsbudsjettet i fjor høst med prisjustering og økning i barnetrygd for enslige forsørgere.

Alle satsene for sosialhjelp økte med 10 prosent fra 1. juli etter press fra SV. Det betyr at alle mottakerne får mer å rutte med hver måned.

For blant andre enslige betyr dette en økning på 700 kroner i måneden – fra 6.850 kroner til 7.550 kroner. SVS Freddy André Øvstegård kalte grepet for et målretta løft mot fattigdom.

– Vi møter en krisetid med spleiselag og fellesskap, sa han om partiets betydelige gjennomslag.

Aktuelt: Matkøene vokser: Folk står i kø lenge før utdelingen starter