UENIGE: Morten Aasen og Coop Norge Handel møtes i Oslo tingrett i mars.

UENIGE: Morten Aasen og Coop Norge Handel møtes i Oslo tingrett i mars.

Martin Guttormsen Slørdal

Coop tilbød oppsagt medarbeider 13 månedslønner

Men Morten Aasen mente tilbudet var for lavt, og takket nei.
22.01.2014
09:45
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Tidligere klubbleder Morten Aasen ble sagt opp av Coop Norge Handel i august, etter at han takket nei til et jobbtilbud han mente var for dårlig. Bedriften har nedbemannet kraftig i forbindelse med at de flytter virksomheten fra Grorud til et nytt helautomatisert lager på Gardermoen. 160 ansatte blir med på flyttelasset, mens 140 mistet jobben.

Aasen, som har jobbet på lageret i 18 år, mente tilbudet om jobb som operatør på det nye lageret var useriøst. Dette er det laveste skiktet i bedriften. Han hevder at ledelsen på dette viset forsøker å bli kvitt ham etter at han i mange år var klubbleder på Grorud. Det er to år siden han gikk av som tillitsvalgt.

Rettsmekling

Morten Aasen har med hjelp av Handel og Kontor og LO stevnet Coop Norge Handel for retten. Torsdag i forrige uke møttes imidlertid partene til rettsmekling i Oslo tingrett for å forsøke å få til et forlik. Partene ble ikke enige. Protokollen fra møtet viser imidlertid at det ikke var så langt mellom krav og tilbud. Coop Norge Handel tilbød Aasen 13,5 månedslønner, om lag 445.000 kroner, mot at han straks slutter i jobben. Aasen på sin side var villig til å inngå forlik om han fikk med seg 16 månedslønner, om lag 528.000 kroner. Forskjellen mellom tilbud og krav er på om lag 82.000 kroner. Og der strandet meklingen.

– Jeg satte 16 månedslønner som et minimum om jeg skulle fravike prinsippene mine. Jeg tar til etterretning at vi ikke ble enige, så får vi heller møtes i retten, sier Morten Aasen til HK-Nytt.

Advokat Jon Claudi i arbeidsgiverforeningen Samfo, representerte bedriften under rettsmeklingen. På spørsmål om hvorfor partene ikke klarte å bli enige, svarer han slik:

– Jeg oppfattet at Coop Norge Handel var villige til å strekke seg langt for å få til en løsning, men Morten Aasen viste lite vilje til å forlike saken, sier han til HK-Nytt.

Møtes i retten

Dermed møtes partene snart i retten. Oslo tingrett har satt av fire dager til behandling av saken, som begynner 11. mars. I mellomtiden fortsetter Aasen i jobben, slik loven gir ham rett til.

22.01.2014
09:45
27.08.2015 20:00