Coop legger ned butikker, mange mister jobben

Coops oppkjøp av Ica får store konsekvenser for de ansatte.
03.07.2015
09:53
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Anslagsvis 60-70 butikker vil bli nedlagt i sammenslåingsprosessen mellom Coop og Ica. Hvilke butikker er ennå ikke helt avgjort.

– Noen er vedtatt nedlagt, andre er til vurdering. Denne prosessen kommer til å vare i mange måneder framover, sier konserntillitsvalgt Jorunn Martinsen i Norsk butikkdrift as (tidligere Ica, nå Coop-eid datterselskap).

Avtale for de eldste ansatte

Klubben jobber for å sikre rettigheter for flest mulig. I første omgang har de fått på plass en avtale som skal skjerme de med kort tid igjen til APF-alder.

– Det er begrenset hva vi som klubb kan forhandle fram av kollektive avtaler i denne prosessen. Vi vet at mange kommer til å få oppsigelse, og vi kan ikke forhindre det. Men vi har laget en avtale for de eldre, slik at de, om mulig, kan sikres jobb i en annen av våre butikker med tariffavtale, så de sikres muligheten til å gå av med tidligpensjon. Medlemmer som mener de har fått en usaklig oppsigelse, får vi hjelpe så langt vi kan etterhvert som de dukker opp, sier Martinsen til HK-Nytt.

Forutså nedleggelser

Jorunn Martinsen sier at HK-klubben tidlig forsto at Coops oppkjøp av Ica ville føre til nedleggelse av butikker. Hun er i stadige samtaler med ledelsen om tiltak som kan begrense antallet.

– Det er dessverre et faktum at noen butikker må bort, og det skjer over hele landet. Nå vurderes alle muligheter for den enkelte butikk med tanke på å kunne drive litt lenger. Ledelsen ser på kostnadsreduksjoner på alle måter, fra lønn til leie. Mitt håp er at så mange medlemmer som mulig skal få beholde jobben sin så lenge som mulig i denne prosessen, sier Martinsen.

Hun representerer nå de ansatte i et utvalg som ser på bemanning i både butikk og på kontorene til bedriften.

Flest Ica-nedleggelser

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop sier til Nationen at nedleggelsene i all hovedsak er ulønnsomme butikker som Ica hadde planlagt å legge ned. Han vil ikke si mer om hvor mange eller hvor i landet det blir størst konsekvenser, men avviser at dette vil gå spesielt ut over distriktene.

– Det er ikke slik at vi legger ned alle småbutikkene. Mange distriktsbutikker med lav omsetning er levedyktige. Disse butikkene var viktige for Ica, og de er viktige for Coop nå, sier Friis til avisen.

03.07.2015
09:53
27.08.2015 20:00