KRITISK: Kontorleder i HK region Østlandet Sør , Lena Reitan, synes de ansatte på Gulskogen senter har fått en hårreisende behandling.

KRITISK: Kontorleder i HK region Østlandet Sør , Lena Reitan, synes de ansatte på Gulskogen senter har fått en hårreisende behandling.

Martin Guttormsen Slørdal

Gulskogen kjøpesenter har stengt 13 butikker på grunn av setningsskader:

Butikkansatte ble sagt opp da Meny måtte stenge

Kontorleder Lena Reitan i HK mener de har rett til jobb i andre butikker i kjeden.
07.12.2018
15:41
07.12.2018 15:41

lene.svenning@lomedia.no

13 av butikkene på Gulskogen kjøpesenter i Drammen stengte på kort varsel lørdag 24. november. Årsaken var setningsskader i bygningen som følge av dårlige grunnforhold. Problemet har vært kjent i lengre tid, men har eskalert i løpet av høsten. Deler av første etasje i senteret må holde stengt i minst et år framover, skriver Drammens Tidende. Opp mot 200 butikkansatte blir berørt av stengingen. Lena Reitan, leder av HKs kontor i region Østlandet Sør, reagerer på behandlingen de ansatte har fått.

– Dette er helt hårreisende, det går ikke an. Skadene har vært kjent i lang tid, og senteret har planlagt utbedringer, sier hun.

LESTE DU DENNE?: Stortinget krangler videre om taxfree-ordning

Bestrider oppsigelser i Meny

En av butikkene som plutselig måtte stenge er dagligvarebutikken Meny. Dette er den eneste av disse 13 butikkene som har tariffavtale med Handel og Kontor. Her har de ansatte blitt sagt opp, opplyser Lena Reitan. Unntaket er tre ansatte over 55 år som har fått tilbud om jobb i andre butikker i eierselskapet Norgesgruppen Buskerud. Det mener Reitan også de andre ansatte har rett til. I første omgang vil den lokale tillitsvalgte forsøke å få til en løsning i dialog med bedriften. Hvis det ikke fører fram, vil Reitan i første omgang kreve forhandlingsmøter for hver og en av sine medlemmer.

Skulle vært drøftet

Reitan mener at Meny skulle ha drøftet konsekvensene av en stenging med den tillitsvalgte i butikken før de avgjorde hvordan denne saken skulle løses.

– Tillitsvalgte fikk beskjed om oppsigelsene i et allmøte mandag 27. november, samtidig med de øvrige ansatte, sier Reitan.

Hun forteller at de ansatte først fikk 14 dagers oppsigelsestid. Det ble senere endret til ordinær oppsigelsestid, som varierer mellom én og seks måneder, avhengig av hvor lenge folk har vært ansatt.

Tror det løser seg

I en e-post til HK-Nytt skriver kommunikasjonsrådgiver Nina Horn Hynne i Meny at de var i tett dialog med kjedens hovedtillitsvalgte da denne akutte situasjonen oppstod. Hynne skriver videre at Menys mål er å ivareta de ansatte på best mulig måte og etterstrebe at de ansatte har jobb innen utløpet av deres oppsigelsestid. Hun opplyser om at de ansatte ved Meny Gulskogen har fortrinnsrett på ledige stillinger både i NG Meny Buskerud og i Meny-butikker utenfor dette selskapet. Meny har stor tro på at situasjonen vil løse seg for de fleste i løpet av deres oppsigelsestid. Per i dag er kjeden i dialog med flere av de ansatte vedrørende konkrete stillinger i Meny, skriver Hynne.

Beklager

På spørsmål om hvorfor de ansatte først fikk 14 dagers oppsigelsestid, svarer Hynne følgende: «I vårt første allmøte informerte vi om at lovverket kunne åpne opp for en 14-dagersregel grunnet uforutsette hendelser. Når vi gikk nærmere inn i saken og fikk større forståelse for situasjonen, bestemte vi oss for å forholde oss til den enkeltes arbeidsavtale. Vi beklager den ytterligere usikkerheten dette medførte det første døgnet i en svært lei situasjon for oss alle, og særlig de ansatte på Meny Gulskogen».

Kritisk til permitteringer

Handel og Kontor har også medlemmer i to andre butikker på senteret. I en av dem ansatte ifølge Reitan blitt permittert. Det betyr at de blir gående uten lønn i 14 dager før de kan søke om dagpenger fra Nav.

– Permittering skal brukes hvis det finnes en løsning i nær framtid. Det må være grunnlag for videre arbeid. Er det ikke det, er oppsigelse en bedre løsning. Da har de ansatte rett til dagpenger etter oppsigelsestiden, og kan få hjelp fra Nav til å søke annet arbeid, sier hun.

I en annen butikk hvor HK har medlemmer skal flere av de ansatte ha blitt flyttet til en annen avdeling i samme butikk på senteret, andre til en annen butikk i kjeden, opplyser Reitan.

– Jeg kjenner til enkeltpersoner på senteret som føler at de har blitt godt ivaretatt, det skal også sies, sier Reitan.

Kjøpesentre har all makt

Lena Reitan mener at denne saken illustrerer hvor stor makt kjøpesentrene har.

– Selve stengingen og håndteringen av den er ikke drøftet med noen ansatte. Kjøpesenteret har all makt. Beslutningen er også tatt over hodene på butikkene, sier hun.

Det ville vært annerledes om det hadde vært et LO-utvalg på senteret som kunne vært med i drøftinger om slike saker.

– Det er mange som har reagert på at man virke så rettsløs og miste jobben over natta. Dette er et varsko. Folk må organisere seg, oppfordrer hun.

07.12.2018
15:41
07.12.2018 15:41