RETTSSAK: HK-medlem møter Bohus i Fredrikstad tingrett i dag. Illustrasjonsfoto.

RETTSSAK: HK-medlem møter Bohus i Fredrikstad tingrett i dag. Illustrasjonsfoto.

Martin Guttormsen Slørdal

Bohus nekter HK-medlem full jobb

Selv om møbelbutikken og HK-medlemmet har inngått forlik om at hun har rett til høyere stilling, har Bohus ansatt en annen. I dag begynner rettssaken.
09.05.2017
09:21
09.05.2017 09:21

lene.svenning@lomedia.no

Et HK-medlem som har jobbet som møbelselger på Bohus i Fredrikstad i elleve år, går nå til sak mot bedriften. I 2015 var det nedbemanninger i Bohus i Fredrikstad. Medlemmet ble delvis oppsagt, og sto tilbake med halv stilling. Hun stevnet bedriften for retten, men under rettssaken inngikk hun og Bohus et forlik. Det innebar at møbelselgeren måtte nøye seg med halv stilling, men at hun hadde førsterett på ledige vakter og fortrinnsrett til ledige stillinger i ett år.

Brudd på avtalen

Bedriften har imidlertid ikke oppfylt avtalen, hevder LO-advokat Imran Haider som representerer HK-medlemmet, i stevningen til Fredrikstad tingrett. En vikar har blitt ansatt i fast stilling etter rettsforliket. Det er en jobb som HK-medlemmet skulle hatt, mener advokaten. Nå krever han at hun får en større stilling i bedriften. Det er det rom for, hevder advokaten, blant annet fordi flere ansatte har sluttet i stillingene sine. I fjor jobbet HK-medlemmet som vikar i en 45-prosent stilling i seks måneder, i tillegg til sin egen halve stilling. Hun tok også på seg ekstravakter.

Tilbød 70 prosent stilling

I sluttinnlegget til tingretten avviser Bohus at de har brutt rettsforliket fra 2015. Bedriften viser til at møbelselgeren har fått førsteretten til vikartimer og merarbeid, og at hun i november i fjor fikk tilbud om 70 prosent stilling, men at det ikke ble akseptert fordi hun ønsket full stilling. Hvis retten konkluderer med at møbelselgeren har krav på høyere stilling, kan de tilby henne en 70 prosent stilling, heter det i sluttinnlegget.

– Vårt medlem kan ikke klare seg på en 70-prosent stilling. Vi mener dessuten at hun har rett til mer arbeid, sier HKs regionsekretær Grethe Berntsen til HK-Nytt.

Krever erstatning

HK-medlemmet gjør også krav på 80.000 kroner i økonomisk erstatning for lønnstapet hun har tapt ved ikke å ha fått hel stilling. Hun reiser også krav om erstatning på mellom 50.000 og 100.000 kroner for den belastningen denne saken har påført henne. Også dette avvises av Bohus.

Saken ble behandlet i Fredrikstad tingrett i dag og i morgen.

09.05.2017
09:21
09.05.2017 09:21