SKREV BREV: Likestillingsombud Hanne Bjustrøm peker i et brev til statsministeren på at menn og kvinner skal være likestilite, også når det kommer til pensjon.

SKREV BREV: Likestillingsombud Hanne Bjustrøm peker i et brev til statsministeren på at menn og kvinner skal være likestilite, også når det kommer til pensjon.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjurstrøm ber statsministeren passe på kvinners pensjon

Likestillingsombudet ber Erna Solberg om å sørge for at kvinner ikke får en dårligere tjenestepensjon enn menn.
13.09.2016
14:25
13.09.2016 14:25

lene.svenning@lomedia.no

Tjenestepensjon er det største stridstemaet i årets tariffoppgjør. Under meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri sendte partene et brev til statsminister Erna Solberg og ba om at tjenestepensjonene utredes. Det sa statsminister Erna Solberg ja til. Utredningen er ennå ikke ferdig. Nå vil Likestillings- og diskrimineringsombudet ha et ord med i laget.

Likestilling må utredes

I et brev til statsminister Erna Solberg ber likestillingsombud Hanne Bjurstrøm om at også likestillingsrelevante spørsmål tas med i utredningen. Ombudet viser til den såkalte utredningsinstruksen for offentlige utredninger, som sier at en utredning blant annet skal svare på hvilke prinsipielle spørsmål foreslåtte tiltak reiser. Instruksen sier også at virkningen for de som berøres skal utredes.

«Det er avgjørende for kvinners pensjon at det ikke legges inn begrensninger i pensjonsopptjeningen, som slår systematisk dårligere ut for kvinner enn for menn fordi de har en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet og fordi de tjener mindre», skriver ombudet i brevet.

Tre regler som slår dårlig ut for kvinner

Helt konkret peker ombudet på tre regler i dagens tjenestepensjonsordning som de mener slår dårlig ut for kvinner:

• At du må være ansatt i minst tolv måneder før du starter å tjene opp pensjon

• At du ikke tjener opp pensjon i stillinger mindre enn 20 prosent

• At du ikke tjener opp pensjon for lønn under 1G (92.576 kroner)

Ombudet mener også at det er viktig at kvinner ikke får en dårligere pensjon fordi de i gjennomsnitt lever lenger enn menn.

HK er glad for brevet

Dette er de samme punktene som Handel og Kontor tidligere har pekt på som urettferdige. Allerede i februar ba forbundet om at ombudet tok stilling til om nettopp de tre elementene over er strid med likestillingsloven. Ombudet ville imidlertid ikke behandle saken, og forklarte det med at de ikke var riktig adressat. Nå tar altså ombudet HKs spørsmål opp med statsministeren.

– Det er veldig bra. Det betyr at ombudet er oppmerksom på de tingene vi synes er viktig. Våre medlemmer er opptatt av urettferdigheten i at kvinner kommer dårligere ut enn menn med dagens regler i tjenestepensjonen, sier Sissel Weholdt, faglig sekretær i Handel og Kontor.

Forventer at regjeringen følger opp

Seniorrådgiver Rønnaug Retterås i Likestillingsombudet forklarer hvorfor de har valgt å skrive dette brevet.

– Vi kan ikke ta stilling til om dagens lovverk for tjenestepensjonsordning er i strid med likestillingsloven, det er utenfor ombudets mandat. Men som pådriver for likestilling kan vi gjøre oppmerksom på at kvinner kan komme dårligere ut enn menn med dagens ordning, sier hun til HK-Nytt.

Retterås peker på at årsaken til at kvinner kommer dårligere ut enn menn, både henger sammen med at flere kvinner enn menn er deltidsansatte, og at flere kvinner enn menn er ansatt i midlertidige stillinger. I tillegg tjener kvinner i gjennomsnitt dårligere enn menn.

Seniorrådgiveren forventer at myndighetene tar hensyn til det Likestillingsombudet tar opp i brevet når framtidas tjenestepensjoner skal utredes.

– Når tjenestepensjonene er i spill, må vi sikre at kjønn ikke skal få betydning for pensjonen, sier hun.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

13.09.2016
14:25
13.09.2016 14:25