VANT FRAM: HK-klubbleder  Randi Utness mener hun og medlemmene i Aviator på Værnes har vunnet fram i en prinsipiell viktig sak.

VANT FRAM: HK-klubbleder Randi Utness mener hun og medlemmene i Aviator på Værnes har vunnet fram i en prinsipiell viktig sak.

Lene Svenning

Aviator trakk ansatte urettmessig i lønn

Randi Utness hadde fri da hun ble permittert under pilotstreiken, men ble likevel trukket i lønn. Nå har hun fått pengene tilbake.
18.11.2016
15:10
18.11.2016 15:11

lene.svenning@lomedia.no

Under pilotstreiken i Norwegian i mars i fjor ble de ansatte i bakkeselskapet Aviator permittert i sju dager. Seks av HK-medlemmene i selskapets avdeling på Trondheim lufthavn Værnes ble trukket i lønn ut fra hvilken stillingsprosent de hadde, og ikke ut i fra om de skulle ha vært på jobb eller ei. Det fant HK-klubben seg ikke i.

Hadde fri

Klubbleder Randi Utness var en av dem som fikk langt mindre lønn enn vanlig da hun ble permittert som følge av pilotstreiken i Norwegian. Men Utness, som jobber i 80 prosent stilling, hadde ifølge vaktplanen sin fri disse dagene. Likevel ble hun trukket i lønn. Det samme gjaldt fem av Utness' kolleger i Aviators avdeling på Værnes. Noen hadde permisjon, andre hadde fri.

Protesterte

HK-klubben protesterte på lønnstrekkene, og hevdet at de ansatte bare skulle bli trukket i lønn de dagene de skulle ha vært på jobb under permitteringen. Verken forhandlingsmøter mellom klubben og ledelsen eller mellom HK og NHO førte fram. Til slutt tok klubben saken til Stjørdal forliksråd. Aviator mente deres beregningsmåte var den mest rettferdige måten å gjøre det på. Dessuten hadde de trukket de ansatte i lønn i tråd med konsernets råd.

Klubben vant fram med sitt syn om at bedriften ikke kunne foreta lønnstrekk for dagene de ansatte ikke skulle ha vært på jobb. Dermed fikk de fem tilbakebetalt mellom 7.700 og 1.800 kroner. Randi Utness fikk selv tilbakebetalt 6.750 kroner.

Klubblederen er glad for at de fikk medhold i denne saken.

– Dette setter et eksempel for framtida. Det kommer sikkert flere streiker hvor vi blir permittert. Dette er en viktig prinsipiell seier, sier Utness til HK-Nytt.

18.11.2016
15:10
18.11.2016 15:11