Ledigheten nådde en topp i august i fjor, da 5,3 prosent sto uten arbeid. (Illustrasjonsfoto)

Ledigheten nådde en topp i august i fjor, da 5,3 prosent sto uten arbeid. (Illustrasjonsfoto)

Emmie Olivia Kristiansen

Arbeidsledigheten fortsetter å falle

Det var 115.000 arbeidsløse personer i Norge i august, viser tall fra SSB. Det er 29.000 færre enn i mai.
28.10.2021
11:17
28.10.2021 11:17

Ledigheten er nå på omtrent samme nivå som før koronapandemien startet, viser tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Sysselsettingen har dessuten økt mer enn ledigheten har falt. Det innebærer at personer som tidligere sto helt utenfor arbeid, nå er tilbake i jobb, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Sesongjusterte tall viser at det var 38.000 flere sysselsatte i august enn i mai.

Ledigheten nådde en topp i august i fjor, da 5,3 prosent sto uten arbeid.

AKU-tallene omfatter ikke personer som har vært permittert i mindre enn tre måneder.

28.10.2021
11:17
28.10.2021 11:17