SJEF NOK: Arbeidsdepartementet har gått imot både Arbeidstilsynet og Direktoratet for Arbeidstilsynets vedtak. Dermed har butikksjefen i Narvik ikke krav på overtidsbetaling. Illustrasjonsbilde.

SJEF NOK: Arbeidsdepartementet har gått imot både Arbeidstilsynet og Direktoratet for Arbeidstilsynets vedtak. Dermed har butikksjefen i Narvik ikke krav på overtidsbetaling. Illustrasjonsbilde.

Martin Guttormsen Slørdal

Carlings-sjef i Narvik får ikke betalt for overtidsarbeid

Arbeidsdepartementet avgjorde lønna til butikksjef

Butikksjefen på Carlings i Narvik har en ledende stilling og har ikke krav på overtidsbetaling. Det har Arbeids- og sosialdepartementet avgjort.
16.11.2016
10:20
16.11.2016 10:20

Det er ikke hver dag enkeltansattes arbeidskontrakter vurderes av arbeidsdepartementet. Det har imidlertid skjedd med butikksjefen på klesbutikken Carlings i Narvik sin arbeidskontrakt. Departementet slår fast at butikksjefen ikke har rett til overtidsbetaling.

Saken startet med at Arbeidstilsynet var på besøk i butikken sommeren 2015. Tilsynet slo etterhvert fast at butikksjefen i realiteten ikke hadde en ledende stilling. Til det hadde butikksjefen for liten innflytelse over sin egen arbeidstid. Han var den eneste ansatte i full stilling, og butikken var avhengig av hans tilstedeværelse til bestemte tider. Arbeidstilsynet konkluderte med at butikksjefen skulle ha en ny arbeidskontrakt som slo fast at han hadde rett til overtidsbetaling.

Anket til departementet

Det var Carlings ikke enig i. Kjeden anket saken, men Arbeidstilsynet gjorde ikke om på avgjørelsen sin. Det gjorde heller ikke Direktoratet for arbeidstilsynet i sin ankebehandling, men stadfestet at butikksjefen ikke hadde en ledende stilling etter loven. Direktoratet vedtok også at arbeidsgiveren skulle sørge for at butikksjefen fikk et overtidstillegg på minst 40 prosent av lønna, og at Carlings måtte dokumentere at han fikk det. Det aksepterte Carlings heller ikke, og anket saken videre til Arbeids- og sosialdepartementet. Etter det HK-Nytt kjenner til har departementet ikke behandlet en slik sak tidligere.

I sitt vedtak skriver departementet at de under tvil har behandlet klagen. Det er også under tvil at de har konkludert med at stillingen er å anse som ledende, og at butikksjefen ikke har rett til overtidsbetaling.

Ingen konsekvenser for andre

Avgjørelsen fra Arbeids- og sosialdepartementet vil imidlertid ikke legge føringer for direktoratets behandling av lignende saker. Det mener Gry Singsaas, avdelingsdirektør i avdeling for lov og regelverk i Direktoratet for arbeidstilsynet.

– Departementet har vurdert én konkret sak, og under tvil kommet til en annen konklusjon enn vi gjorde. Det tar vi selvfølgelig til etterretning, men jeg kan i utgangspunktet ikke se at det vil få konsekvenser for andre saker. Regelverket er det samme, sier Singsaas til HK-Nytt.

lene.svenning@lomedia.no

16.11.2016
10:20
16.11.2016 10:20