ALENE PÅ JOBB: Silje Tangen har opplevd å bli ranet når hun jobbet alene på bensinstasjonen.

ALENE PÅ JOBB: Silje Tangen har opplevd å bli ranet når hun jobbet alene på bensinstasjonen.

Martin Guttormsen Slørdal

Fafo-rapport om alenearbeid:

Ansatte rekker ikke å gå på do eller spise

Mange LO-medlemmer synes det er problematisk å jobbe alene.
27.04.2018
12:13
22.05.2018 13:05

lene.svenning@lomedia.no

I en fersk Fafo-rapport kommer det fram at mange arbeidstakere jobber alene i større eller mindre grad av arbeidstida si. Det opplever mange som problematisk. Det er vanskelig å få tatt nødvendige pauser til å gå på do eller spist, mange savner kolleger, og en del er redde for vold eller trusler fra kunder og brukere.

LES OGSÅ: LO og Virke enige om lønnsøkning og bedre pensjon

Silje ble ranet på jobb

Den første delen av forskningsprosjektet om alenearbeid kom i 2016. Da møtte HK-Nytt Silje Tangen, som hadde blitt ranet på jobben på bensinstasjonen. Tangen var alene på jobb da det skjedde. I intervjuet forteller hun også at hun kan se langt etter faste matpauser, det gjelder å få i seg føde når det er relativt stille på bensinstasjonen. Det er heller ikke alltid det er tid til å gå på toalettet.

– Jeg må løpe på do når det er en mulighet. I helgene låser jeg døra og skynder meg på do. Om det kommer kunder i mellomtiden, må de vente, sier hun.

Men også for trivselens del hadde det vært fint med en kollega på jobben, synes Silje.

– Jeg savner en å ta en pause med og å prate litt med gjennom arbeidsdagen. Det hadde gjort jobben mye triveligere, sier hun.

LES SAKEN HER: Jobbet alene på bensinstasjon: Silje ble ranet på nattevakt

Fem forbund

Medlemmer i fem LO-forbund har deltatt i Fafo-undersøkelsen; Handel og Kontor, Norsk Transportarbeiderforbund, Fagforbundet, Industri Energi og Norsk Jernbaneforbund. Alle disse forbundene har medlemmer som jobber alene. Fafo har undersøkt utfordringer knyttet til helse- miljø- og sikkerhet (HMS) ved alenearbeid. Gjennom en nettbasert undersøkelse har medlemmer i de fem forbundene svart på hvordan de vurderer HMS-utfordringene ved å jobbe alene, og hvordan de oppfatter at arbeidsgiveren følger opp dette.

Størst andel i Transport

62 prosent av medlemmene som deltok i undersøkelsen jobber alene i en fjerdedel av arbeidstida eller mer. 27 prosent av disse jobber alene nesten hele tida.

Andelen er størst blant Transportarbeiderforbundets medlemmer som har svart på undersøkelsen. Av disse jobber 54 prosent alene nesten hele tiden. Blant Handel og Kontors medlemmer gjelder dette 14 prosent, blant Fagforbundets medlemmer 26 prosent, 27 prosent blant Jernbaneforbundets medlemmer, og 13 prosent blant Industri Energis medlemmer.

Vanskelig å få gått på do

Undersøkelsen viser at de fysiske utfordringene ved å jobbe alene handler om at de ansatte synes det er vanskelig å få tatt pauser til å gå på toalettet.

53 prosent av HKs medlemmer er helt eller delvis enig i at det er vanskelig å ta slike nødvendige pauser når man jobber alene. En av de som svarer på undersøkelsen forteller om sin opplevelse av situasjonen:

«Synes det er vanskelig å ha et skikkelig kosthold. Da det krever å spise mat og drikke vann som igjen krever do-besøk. Som ikke er tillatt i arbeidstiden. Da må vi tilkalle Security, men senteret vårt har ikke fast security på huset».

Blant de andre forbundene som er med i undersøkelsen er andelen som synes det er vanskelig å finne anledning til å gå på toalettet om lag 40 prosent.

Ikke tid til matpause

Å få spist i løpet av arbeidsdagen er også vanskelig for mange. Også her skiller HK-medlemmene som jobber alene seg ut. 47 prosent er helt eller delvis enig i at det er vanskelig å få tid til å spise i løpet av arbeidsdagen. 30 prosent av medlemmene i de andre forbundene svarer det samme.

Savner kolleger

Mange av de som har deltatt i undersøkelsen savner kontakt med kollegaer. Det gjelder 53 prosent av HK-medlemmene og 51 prosent av Fagforbundets medlemmer. De andre ligger mellom 40 og 50 prosent.

Redde på jobben

Det er også et sikkerhetsproblem å jobbe alene. En del er redde for å bli utsatt for vold eller trusler fra kunder og brukere når de jobber alene. 22 prosent er helt eller delvis enige i påstanden om at de ofte er redd for å bli utsatt for vold eller trusler.

Liten interesse fra arbeidsgiverne

Svarene tegner også et generelt bilde av at virksomhetenes ledelse viser liten interesse for HMS-utfordinger knyttet til alenearbeid. Det kan være brudd på premissene for alenearbeid i arbeidsmiljøloven, skriver Fafo. I loven stilles det visse krav om at både fysiske og psykososiale risikofaktorer ved alenearbeid skal vurderes.

– Vi kan forlange, som arbeidsmiljøloven gjør, at arbeidsgiverne, i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og de ansatte, arbeider systematisk for å forebygge og redusere risikoen ved alenearbeid, sier LOs andre nestleder Roger Haga Heimli i en kommentar til rapporten.

27.04.2018
12:13
22.05.2018 13:05