JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ansatt i et konsern? Nå har jobben din blitt tryggere

Flere lovendringer styrker arbeidstakernes rettigheter ved en nedbemanning. Her er reglene du må kjenne til.
STRAWBERRY: Clarion The Hub i Oslo er en del av Strawberry-konsernet.

STRAWBERRY: Clarion The Hub i Oslo er en del av Strawberry-konsernet.

Sissel M. Rasmussen

sissel@lomedia.no

Første januar i år kom det flere endringer i arbeidsmiljøloven, som styrker rettighetene til arbeidstakerne som jobber i et konsern.

Dersom en arbeidsgiver må bemanne ned, har de plikt til å tilby arbeidstakeren et annet passende arbeid i bedriften.

Det nye etter 1. januar er at dette prinsippet vil gjelde for alle selskapene innenfor et konsern.

LO poengterer at jo større konsernet er, dess mer omfattende vil kravene til arbeidsgivers kartlegging av passende stillinger og saksbehandling være.

En arbeidstaker som er sagt opp i forbindelse med nedbemanning, får også fortrinnsrett ved nyansettelser i alle deler av konsernet.

Forutsetningen er at vedkommende er kvalifisert for stillingen.

Les også: Arbeidslivet får nye regler fra 1. januar

Dette er endringene

1. Plikt til å tilby annet passende arbeid

Ved nedbemanning eller oppsigelse i et konsern, utvides plikten til å tilby annet passende arbeid i selskapet, til å omfatte stillinger i de selskapene som inngår i konsernet. Hvis det ikke skjer, vil oppsigelsen være ugyldig. En ansatt kan dermed ikke sies opp i forbindelse med en nedbemanning, hvis det finnes en annen stilling vedkommende er kvalifisert for, innenfor konsernets ulike selskaper.

2. Fortrinnsrett ved annet passende arbeid

Ansatte i en virksomhet som inngår i et konsern, har fortrinnsrett til en annen stilling i konsernets selskaper. Fortrinnsretten gjelder ved nyansettelser og ikke ved interne omplasseringer, og har noen begrensninger, som gjelder kvalifikasjoner, hvor lenge arbeidstaker har vært ansatt og i tillegg er fortrinnsretten tidsbegrenset. Arbeidstakeren må ha vært ansatt ved bedriften i minst 12 måneder i løpet av siste toårsperiode. Fortrinnsretten gjelder i ett år fra oppsigelsens utløp.

3. Plikt til å drøfte omorganisering

I et konsern med 50 eller flere ansatte skal det opprettes egne samarbeidsutvalg der det er pliktig å drøfte planer om omorganisering, nedbemanning og omlegginger av vesentlig betydning for virksomheten i konsernet.

Offentlig sektor

Endringene i loven gjelder ikke bare privat sektor. Også kommuner, fylkeskommuner, stiftelser og foreninger kan anses som morselskap i et «konsern». Forutsetningen er at de gjennom eierskap eller avtale har «bestemmende innflytelse» over et annet «foretak».

Strawberry i gang

Konsernsamarbeidsutvalget (KSU) i hotellkjeden Strawberry, Petter Stordalens tidligere Nordic Choice Hotels, er i sluttfasen av å utarbeide retningslinjer etter de nye bestemmelsene om utvidet arbeidsgiveransvar i konsern. Disse vil bli retningsgivende under nedbemannings- og omorganiseringsprosesser i konsernet, sier konserntillitsvalgte Sisilie Benjaminsen fra Fellesforbundet.

KONSERN: Sisilie Benjaminsen er konserntillitsvalgt i hotellkonsernet Strawberry. Petter Stordalen endret navnet på konsernet fra Nordic Choice Hotels til Strawberry i 2023.

KONSERN: Sisilie Benjaminsen er konserntillitsvalgt i hotellkonsernet Strawberry. Petter Stordalen endret navnet på konsernet fra Nordic Choice Hotels til Strawberry i 2023.

Erlend Angelo (arkivfoto)

Plikt til å undersøkelse

Når det gjelder undersøkelsesplikten for annet passende arbeid, har KSU anbefalt at arbeidsgivers undersøkelsesplikt – i første omgang – begynner i et av de andre selskapene i nærliggende region.

– Om det skjer en nedbemanning i for eksempel Viken-området, og det er ledig jobb i Troms, er det ikke sikkert det passer for den ansatte. Men noen har kanskje lyst å flytte på seg. Vi vil sette krav om at bedriften tar hensyn til hva den ansatte ønsker. Dialog med den ansatte som rammes av nedbemanning eller oppsigelse er alfa omega, sier Sisilie Benjaminsen.

– Alle ledige stillinger i Strawberry utlyses internt, og eksternt der det er relevant. Nedbemannede ansatte vil få tilgang til alle interne utlysninger gjennom en egen nettside, avslutter Benjaminsen.