VIL AVVIKLE RINGEVIRKSOMHET: Arbeiderpartiet har vedtatt å vurdere nedlegging av A-laget, som driver såkalt fundraising for partiet.

VIL AVVIKLE RINGEVIRKSOMHET: Arbeiderpartiet har vedtatt å vurdere nedlegging av A-laget, som driver såkalt fundraising for partiet.

Ole Palmstrøm

13 kan miste jobben i Arbeiderparti-virksomhet

HK bistår medlemmene i drøftinger om «A-laget»s framtid.
22.06.2016
15:08
22.06.2016 15:10

lene.svenning@lomedia.no

Arbeiderpartiet driver innsamling av penger via telefon gjennom en virksomhet som heter «A-laget», som holder til i Hunndalen i Gjøvik. Nå har sentralstyret i partiet bestemt seg for å avvikle ringevirksomheten. Det skriver Oppland Arbeiderblad.

– Bidrag fra medlemmene er avgjørende for å kunne drive aktivitet og kampanje. Derfor må vi hele tiden sikre at pengebidrag går mest mulig uavkortet til dette formålet, sier partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.

I fjor hadde A-laget en omsetning på vel seks millioner kroner. Etter at driftsutgiftene var betalt, var overskuddet på 1,2 millioner kroner som ble overført til Arbeiderpartiet, skriver Oppland Arbeiderblad.

– Rett til Nav

En nedlegging av A-laget vil føre til at 13 ansatte fordelt på 7,5 årsverk mister jobben. De ansatte er medlemmer i Handel og Kontor. Nestleder i HK-klubben, Werner Fjellheim, er bekymret for sin og kollegenes framtid.

– Vi sendes rett til Nav. De fleste av oss er rundt 60 år og har en eller annen skvank. Det blir ikke lett å finne seg nytt arbeid, sier han til Oppland Arbeiderblad.

For fire år siden ble det gjennomført en omorganisering av virksomheten som tidligere het Roselotteriet. Lotteriet ble nedlagt, og de ansatte har siden jobbet med medlemspleie og innsamling til Arbeiderpartiet per telefon.

Håp om løsning

Regionkontorleder Bjørg Karin Lekva i HK region Indre Østland bistår de ansatte i drøftelsesmøtene. Det ble avholdt et møte 10. juni, det neste avholdes 23. juni.

– Vi har håp om at vi skal komme til enighet med Arbeiderpartiet, sier hun til HK-Nytt.

Til Oppland Arbeiderblad har HK-klubbleder Maryon Solås uttalt at beslutningen Arbeiderpartiet tok ble gjort uten drøftinger med de tillitsvalgte på forhånd, slik arbeidsmiljøloven krever. Det ønsker ikke Lekva å kommentere.

– Vi er i drøftinger med partiet, og mener vi kan finne en løsning. Nå prøver vi å avklare alle forhold rundt en mulig nedleggelse, og samler argumenter mot at det skal skje, sier hun til HK-Nytt.

Lekva mener at Arbeiderpartiet ikke bare må se på inntektene fra A-laget, men også tillegge de ansattes arbeidsoppgaver en betydelig verdi.

– De ansatte i A-laget retter medlemslister, snakker med medlemmer og gir informasjon om partivirksomheten. Dette er et informasjonssenter med dedikerte medarbeidere, sier hun.

22.06.2016
15:08
22.06.2016 15:10

Mest lest