SAVNER DOKUMENTASJON: Inger Lise Blyverket, direktør for arbeidslivspolitikk i Virke, etterlyser dokumentasjon på at utnyttelse av praktikanter øker i omfang.

SAVNER DOKUMENTASJON: Inger Lise Blyverket, direktør for arbeidslivspolitikk i Virke, etterlyser dokumentasjon på at utnyttelse av praktikanter øker i omfang.

Tri Nguyen Dinh

Virke om påstått utnyttelse av Nav-praktikanter:

– Handel og Kontor mistenkeliggjør arbeidsgivere som tar samfunnsansvar

HK svartmaler om praksisplasser, mener Inger Lise Blyverket, direktør for arbeidspolitikk i Virke.
29.06.2016
14:33
29.06.2016 14:57

ragnhild@lomedia.no

I forrige uke skrev vi at Handel og Kontor er bekymret for at stadig flere butikker misbruker arbeidstreningsordningen gjennom Nav og utnytter praktikanter som gratis arbeidskraft.

– Vi ser stadig vekk at bedrifter tar inn praksiskandidater som går rett inn i vaktlistene. Slik skal det ikke være. Den som er i praksis, skal komme i tillegg til den ordinære bemanningen, uttalte nestleder Christopher Beckham.

Oppslaget har fått Virkes Inger Lise Blyverket til å se rødt.

– Jeg reagerer kraftig på at HK går ut på denne måten med enkelteksempler som mistenkeliggjør arbeidsgivere som tar inn praktikanter fra Nav, uten å kunne dokumentere omfanget av problemet, sier hun.

– Vi bør være takknemlige

Blyverket viser til Virkes egen undersøkelse, «Virkemålet» fra 2014. Her kommer det frem at av virksomheter i varehandelen som hadde hatt praktikanter inne, hadde seks av ti ansatt en eller flere.

– Undersøkelsen viser at det faktisk er mange som ansetter, og at varehandelen bruker ordningen med arbeidstrening som et springbrett mot varige og faste jobber, sier direktøren for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke.

Blyverket frykter at slike medieoppslag kan føre til at færre arbeidsgivere er villige til å ta imot personer som har behov for å få prøvd seg i arbeidslivet.

– Det å mistenkeliggjøre dem som åpner døra for personer som står utenfor arbeidslivet, kan lett føre til at flere vil lukke den døra. Vi bør være takknemlige overfor bedriftene som sier «ja» og ikke «nei».

Etterlyser dokumentasjon

– HK uttaler i saken at ordningen i seg selv er god når den praktiseres på riktig måte, men at de erfarer et økende misbruk av ordningen. Er du uenig i at misbruk er et økende problem?

– Virke kan selvsagt ikke avvise at noen arbeidsgivere prøver å misbruke denne ordningen. Imidlertid er det Nav som er ansvarlig for utvelgelse av arbeidsplasser til arbeidspraksis, og det må også være de som følger opp eventuelt misbruk. Jeg har ingen dokumentasjon verken på misbruk som sådan, eller på noen økning eller nedgang, og det tror jeg ikke HK heller har. Da er det viktig å være edruelige.

– Nav erkjenner selv at det tradisjonelt har vært for mange praktikanter som ikke har fått god nok oppfølging…?

– Vi i Virke har i mange år påpekt behovet for tett oppfølging av personer på arbeidstrening og deres arbeidsgivere. En undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet, som vi har fått gjennomført i samarbeid med Rådet for psykisk helse, viser at arbeidsgiverne selv ber om mer støtte og oppfølging fra Nav. De er ikke redde for å bli sett i kortene.

– HK nevner eksempler på praktikanter som blir stående alene i butikken, og ansatte som ikke får større stilling fordi butikken hele tiden har praktikanter inne. Er dette greit?

– I utgangspunktet mener Virke at det er viktig å satse på de ansatte en har og sørge for at de har gode arbeidsvilkår. Derfor er det viktig at det inngås klare avtaler mellom Nav og den enkelte arbeidsgiver om hvordan arbeidstreningen skal foregå.

– Har Virke noen retningslinjer for bruk av arbeidstrening, som dere kommuniserer ut til deres medlemsbedrifter?

– Nei, det har vi ikke, for arbeidstrening er Navs tiltak. Nav må sette standarden for hva de mener er en god praksisplass. Men vi har blant annet kurset Nav-ansatte i hvordan arbeidsgivere i små virksomheter tenker, og hva de har behov for. Det har vi fått gode tilbakemeldinger på. I tillegg har vi tatt initiativet til to nye forskningsprosjekter som skal gi oss enda bedre dokumentasjon på hva som skjer på arbeidsplasser som inkluderer flyktninger og andre som står utenfor arbeidslivet, sier Blyverket.

Hun understreker at Virke gjerne spiller på lag med HK for å bidra til forbedringer.

29.06.2016
14:33
29.06.2016 14:57