Må møte i norsk rett

Det irske flyselskapet må svare for seg i en norsk rettssal når et HK-medlem går til sak etter å ha blitt oppsagt.
02.01.2012
14:29
16.12.2013 17:59

lene.svenning@lomedia.no

Det er drøyt ett år siden Ryanair sa opp ungarske Balazs Cserne. Da jobbet han som såkalt «base supervisor» på Rygge flyplass i Østfold. Ryanair mente HK-medlemmet hadde brutt arbeidsreglementet ved å ha instruert mannskapet om å endre opplysninger om salg av telefonkort, i tillegg til å ha én dags ulegitimert fravær fra jobben.

Norge eller Irland?

Cserne avviste anklagene, og stevnet med Handel og Kontors hjelp flyselskapet for Moss tingrett. Men Ryanair mente det var feil adresse: Saken må behandles i Irland, hvor Ryanair hører hjemme, mente flyselskapet. I sommer fikk Ryanair medhold i Moss tingrett. Det fant imidlertid ikke Handel og Kontor seg i, og anket saken til lagmannsretten. Lille julaften ble kjennelsen forkynt: Saken skal behandles i Norge. Det er fordi lagmannsretten har vurdert det slik at Csernes arbeidsforhold først og fremst er knyttet til Norge.

Jubel

I HK jubles det over utfallet:

– Vi er svært fornøyd med kjennelsen. Dette er en viktig prinsipiell avklaring for oss. Uansett hvilken arbeidsgiver du har, er det norsk rettsvesen som skal behandle saker for arbeidstakere i Norge, sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i HK.

Det gjenstår imidlertid å se om Ryanair vil anke saken til Høyesterett. Det har de én måned på seg til å gjøre. Og det er uansett Høyesteretts ankeutvalg som først skal avgjøre om saken går videre.

Uavklart

LO-advokat Haakon Skaug understreker at selv om lagmannsretten har slått fast at det er Moss tingrett som er riktig verneting, er det ikke avklart om det er norsk eller irsk lov som skal følges i denne saken. Det skal imidlertid være svært uvanlig å bruke utenlandsk lov i arbeidsrettsområdet.

– Hvis ikke Ryanair reiser dette spørsmålet, vil saken trolig behandles etter norsk rett, sier Skaug til HK-Nytt.

02.01.2012
14:29
16.12.2013 17:59