Må bytte fra HK til Postkom

Postkom har organisasjonsretten i Posten Norge, fastslår LOs juridiske avdeling. Dermed må NTF- og HK-medlemmer som overføres fra Bring Cargo melde seg inn i Postkom, hvis de vil være med i LO. HK er ikke overrasket.
15.11.2011
14:41
14.12.2013 12:33

may.berg@lomedia.no

Ansatte i Bring Cargo som overføres til Posten kan ikke la seg representere av HK eller NTF, fastslår LOs juridiske avdeling.

"Kort oppsummert er det vår vurdering at vedtaket fra Organisasjonskomiteen (i LO, red. anm.) må forstås slik at Postkom har organisasjonsretten", skriver LOs juridiske avdeling.

På oppdrag av Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har LOs juridiske avdeling gjort en vurdering av virksomhetsoverdragelsen av 600 terminalansatte fra Bring Cargo til Posten Norge.

Motstand i NTF

Virksomhetsoverdragelsen har møtt sterk motstand hos de NTF-organiserte, som ikke vil over på en ny og dårligere tariffavtale i Posten.

250 av terminalarbeiderne i Bring Cargo er organisert i Norsk Transportarbeiderforbund og går på tariffavtalen til NTF. Også Handel og Kontor har tariffavtale i Bring Cargo, hvor i underkant av 90 medlemmer blir med over til Posten.

Da styret i Bring Cargo vedtok virksomhetsoverdragelsen for et par uker siden, demonstrerte transportarbeiderne i Oslo utenfor Posthuset, med slagord som "Nei til fagforeningsknusing" og "Nei til tariffhopping".

Organisasjonskomiteens vedtak

LO-juristene henviser til vedtaket som Organisasjonskomiteen i LO fattet da Postkom og Norsk Transportarbeiderforbund kjempet om retten til å opprette tariffavtale i Posten-eide Bring Express for tre år siden.

Organisasjonskomiteen vedtok at Postkom har organisasjonsretten i Posten Norge.

NTF har bedt juridisk avdeling vurdere om overføringen av terminaldriften er en fusjon og ikke en virksomhetsoverdragelse. LO-juristenes svar er at på grunn av Organisasjonskomiteens vedtak er en slik vurdering kun av "akademisk interesse".

I tillegg påpeker juristene at siden det bare er terminaldriften av Bring Cargo som skal overføres til Posten Norge, kan det ikke hevdes at det er en fusjon i juridisk forstand.

"Ut fra det faktum som foreligger per i dag er det svært lite sannsynlig å nå frem med en anførsel om at det ikke foreligger en reell overdragelse, men en omorganisering med illojal hensikt for å fri seg fra bindende tariffavtaler", skriver juridisk avdeling.

Beholde arbeidsvilkårene

Juridisk avdeling slår ellers fast at de ansatte som overføres har rett til å beholde arbeidsvilkårene de har i henhold til nåværende tariffavtale fram til en ny tariffavtale er på plass.

"Retten til å beholde individuelle arbeidsvilkår gir ikke rett til å beholde øvrige rettigheter etter tariffavtalene, noe som medfører at verken NTF eller HK vil ha rett til å forhandle på vegne av de aktuelle arbeidstakerne. Vedtaket i LOs organisasjonskomité må som nevnt også forstås slik at det er Postkom som har organisasjonsretten og at de overførte ansatte ikke kan la seg representere av NTF eller HK", skriver LOs juridiske avdeling.

HK: Ikke uventet

HK-nestleder Bjørn Mietinen sier til HK-Nytt at han ikke er overrasket over konklusjonene fra LOs juridiske avdeling.

- Denne kampen tok vi for to år siden i LOs organisasjonskomité, men de fattet altså vedtak om at det er Postkom som skal organisere de ansatte i Posten og deres selskaper. Det LO-juristene nå har gjort, er bare å stadfeste dette vedtaket. Dette er intet nytt, sier han.

Mietinen sier at Handel og Kontor har jobbet for at de 84 medlemmene det gjelder skal få best mulig forhold når de bytter forbund.

- Tariffavtalene våre er ikke så ulike, overgangen vil derfor ikke få så store konsekvenser for HK-medlemmene som for medlemmene av Norsk Transportarbeiderforbund, sier Bjørn Mietinen.

NTF: Må snu på flisa

NTF-leder Roger Hansen sier til Posthornet at han så vidt har rukket å lese gjennom vurderingen som LOs juridiske avdeling har laget på oppdrag av Transportarbeiderforbundet omkring organisasjonsretten i Bring Cargo.

– Så langt jeg har lest, er LOs juridiske avdeling veldig klar i sine konklusjoner. Jeg tror nok vi må snu på flisa. Det ser ut som det blir vanskelig å videreføre tariffavtalen for folkene våre på Bring Cargo, sier Hansen.

– Men før jeg konkluderer endelig, vil jeg gjerne lese grundig igjennom vurderingen og diskutere den med mine nærmeste medarbeidere. Før det har skjedd vil jeg nødig uttale meg inngående om saken, legger han til

15.11.2011
14:41
14.12.2013 12:33