LO-ungdom sjokkert

Ungdomsrådene i tolv fagforbund raser mot Aps stortingsgruppe sin støtte til vikarbyrådirektivet.
01.12.2011
13:00
16.12.2013 17:46

lene.svenning@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Skuffet, sjokkert og provosert. Det er betegnelsen unge tillitsvalgte i tolv forbund bruker for å beskrive sine følelser etter at Arbeiderpartiets stortingsgruppe i går gikk inn for å gjøre EUs vikarbyrådirektiv til norsk lov. Direktivet innebærer at Norge må oppheve alle begrensinger mot innleie av arbeidskraft. På den annen side betyr det innføring av et såkalt likebehandlingsprinsipp; at alle vikarer skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene som fast ansatte. Det er imidlertid ikke nok for store deler av norsk fagbevegelse, som har sagt nei til innføring av direktivet. Norge har i utgangspunktet frist til 5. desember i år med å implementere direktivet i norsk lov.

Verst for ungdom

Nå reagerer mange sterkt på at Aps stortingsgruppe sier ja til direktivet, før regjeringen har tatt standpunkt i saken.

– Det er vanskelig for unge i dag å få jobb, uten å gå gjennom bemanningsbransjen. Dette blir bare verre med vikarbyrådirektivet. Ungdom vil bli rammet hardest om dette blir norsk lov, sier Thomas Svendsen Silseth, leder av HKs ungdomsråd til HK-Nytt.

Han mener at direktivet vil føre til usikre arbeidsforhold, færre faste stillinger og dårligere lønn- og arbeidsvilkår.

Dolket i ryggen

Silseth har i dag tatt initiativ til en felles uttalelse fra ungdomslederne i Fagforbundet, Fellesforbundet, Handel og Kontor, Industri Energi, Norsk Tjenestemannslag, El & IT Forbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Postkom, Fellesorganisasjonen, Norsk Sjømannsforbund og Skolenes Landsforbund. Også ungdommen i YS-forbundet Negotia er med.

I uttalelsen hevder ungdomsrepresentantene at det bare er arbeidsgiverne og NHO Service som tjener på å innføre vikarbyrådirektivet.

– Det vil sette vilkårene i arbeidslivet tilbake til 30-tallet. Dette har fagbevegelsen slåss mot i årevis. At Arbeiderpartiet, av alle, velger å støtte NHO Service og dolke oss i ryggen, er en skandale. Ap legger til rette for fagforeningsknusing. Dette er ikke god rødgrønn politikk, tordner Silseth.

Fleksibelt for arbeidsgiverne

De ungdomstillitsvalgte viser til Sverige og andre land i Europa som har satt i verk tiltak som skulle gjøre det lettere for ungdom å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Resultatet har ikke blitt flere faste stillinger, men flere midlertidige ansatte. Silseth frykter det samme vil skje i Norge.

– Ungdom lærer seg til at det ikke finnes faste jobber. De blir lurt til å tro at det er fleksibelt for dem, men fleksibiliteten går bare én vei, i arbeidsgivernes favør, sier Silseth.

Sammen med de ti andre ungdomsrepresentantene krever han at regjeringen bruker vetoretten mot EU-direktivet.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

01.12.2011
13:00
16.12.2013 17:46