LO-ungdom sjokkert

Ungdomsrådene i tolv fagforbund raser mot Aps stortingsgruppe sin støtte til vikarbyrådirektivet.
01.12.2011
13:00
16.12.2013 17:46

lene.svenning@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Skuffet, sjokkert og provosert. Det er betegnelsen unge tillitsvalgte i tolv forbund bruker for å beskrive sine følelser etter at Arbeiderpartiets stortingsgruppe i går gikk inn for å gjøre EUs vikarbyrådirektiv til norsk lov. Direktivet innebærer at Norge må oppheve alle begrensinger mot innleie av arbeidskraft. På den annen side betyr det innføring av et såkalt likebehandlingsprinsipp; at alle vikarer skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene som fast ansatte. Det er imidlertid ikke nok for store deler av norsk fagbevegelse, som har sagt nei til innføring av direktivet. Norge har i utgangspunktet frist til 5. desember i år med å implementere direktivet i norsk lov.

Verst for ungdom

Nå reagerer mange sterkt på at Aps stortingsgruppe sier ja til direktivet, før regjeringen har tatt standpunkt i saken.

– Det er vanskelig for unge i dag å få jobb, uten å gå gjennom bemanningsbransjen. Dette blir bare verre med vikarbyrådirektivet. Ungdom vil bli rammet hardest om dette blir norsk lov, sier Thomas Svendsen Silseth, leder av HKs ungdomsråd til HK-Nytt.

Han mener at direktivet vil føre til usikre arbeidsforhold, færre faste stillinger og dårligere lønn- og arbeidsvilkår.

Dolket i ryggen

Silseth har i dag tatt initiativ til en felles uttalelse fra ungdomslederne i Fagforbundet, Fellesforbundet, Handel og Kontor, Industri Energi, Norsk Tjenestemannslag, El & IT Forbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Postkom, Fellesorganisasjonen, Norsk Sjømannsforbund og Skolenes Landsforbund. Også ungdommen i YS-forbundet Negotia er med.

I uttalelsen hevder ungdomsrepresentantene at det bare er arbeidsgiverne og NHO Service som tjener på å innføre vikarbyrådirektivet.

– Det vil sette vilkårene i arbeidslivet tilbake til 30-tallet. Dette har fagbevegelsen slåss mot i årevis. At Arbeiderpartiet, av alle, velger å støtte NHO Service og dolke oss i ryggen, er en skandale. Ap legger til rette for fagforeningsknusing. Dette er ikke god rødgrønn politikk, tordner Silseth.

Fleksibelt for arbeidsgiverne

De ungdomstillitsvalgte viser til Sverige og andre land i Europa som har satt i verk tiltak som skulle gjøre det lettere for ungdom å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Resultatet har ikke blitt flere faste stillinger, men flere midlertidige ansatte. Silseth frykter det samme vil skje i Norge.

– Ungdom lærer seg til at det ikke finnes faste jobber. De blir lurt til å tro at det er fleksibelt for dem, men fleksibiliteten går bare én vei, i arbeidsgivernes favør, sier Silseth.

Sammen med de ti andre ungdomsrepresentantene krever han at regjeringen bruker vetoretten mot EU-direktivet.

01.12.2011
13:00
16.12.2013 17:46