Løsning for mediene

Handel og Kontor og Mediebedriftenes Landsforening ble raskt enige om årets lønnsoppgjør.
24.05.2012
15:35
16.12.2013 19:17

lene.svenning@lomedia.no

Oppgjøret bærer preg av at HK var sist ute blant fagforbundene i bransjen, her var mye gitt på forhånd. For resultatet er som følger:

– HK-medlemmene i mediebedriftene får 1,25 kroner i timen i generelt tillegg, det samme som resultatet i frontfagsforhandlingene.

– Garantilønnssatsene er hevet med fem prosent, slik som HK ble enige om i forhandlingene om Standardoverenskomsten.

– I tillegg får alle HK-medlemmer et årlig lønnstillegg på 5.700 kroner. Det skal kompensere for at det vanligvis er vanskelig å få ut penger i de lokale forhandlingene. Dessuten betyr det at de som ligger over garantilønnssatsene også er sikret en god lønnsutvikling.

Bare til medlemmer

Tillegget på 5.700 kroner gis bare til HK-medlemmer, og ikke til uorganiserte.

– Medlemmene må få noe ekstra, sier forhandlingsleder Bjørn Mietinen til HK-Nytt.

Han er for øvrig godt fornøyd med oppgjøret.

– Det ble bra. Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefaler resultatet, sier han.

Nå skal medlemmene avgjøre om forhandlerne har gjort en god nok jobb. Forslaget skal til uravstemning, og har frist til 26. juni.

Du kan laste ned hele forhandlingsprotokollen her.

24.05.2012
15:35
16.12.2013 19:17