Jubler for heltidsjobb

Nå jobber ingen på Ultra Ski ufrivillig deltid.
05.11.2012
12:51
16.12.2013 20:48

lene.svenning@lomedia.no

Emilie Kristiansen har ønsket seg hel stilling i tre år. Fram til 1. august jobbet hun 90 prosent stilling i ferskvareavdelingen. Nå jobber også hun i 100 prosent stilling.

– Det har jeg spurt om lenge. Jeg trenger pengene, og jeg liker å jobbe. Det er deilig endelig å ha fått hel stilling, sier hun.

Ikke vond å be

Om lag 50 av de 106 ansatte i dagligvarebutikken Ultra på Ski i Akershus er skoleelever som jobber deltid og er fornøyd med det. Men mange av de andre ansatte jobbet også deltid, gjerne i 80 og 90 prosent stilling. I vår fikk alle disse spørsmål om de ville jobbe full tid. Elleve av dem sa ja. Og nå gjør de nettopp det.

Det var Runa Bolstad Laume som fikk varehussjef Henning Nilsen til å gå i gang med å kartlegge omfanget av ufrivillig deltidsarbeid på Ultra. Hun leder et samarbeidsprosjekt mellom Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Prosjektet har som mål å redusere ufrivillig deltid i varehandelen, og Ultra på Ski er en av butikkene som forsøker å nå dette målet med hjelp fra Laume. Henning Nilsen var ikke vond å be.

– Jeg begynte her for et år siden, og hadde uansett planer om å gå igjennom vaktlistene og bemanningen, så vi sa ja til å være med på prosjektet, forteller han til HK-Nytt.

Heltid en fordel

Nilsen hadde et ønske om at alle, bortsett fra skoleelevene, skulle jobbe full tid. Det var fordi heltidsansatte kjenner butikken godt, det er en fordel for kundene, og det er også med på å skape trygghet for skoleelevene som jobber her, mener han.

Varehussjefen understreker at butikkene er avhengig av skoleelevene som jobber i butikken.

– De jobber på ukurante tider som kvelder og helger. Vi er avhengig av å ha mange å spille på. Men de heltidsansatte skaper stabilitet i butikken, sier han.

HK-tillitsvalgt Ole-Kristian Johannessen, som også har bidratt i denne prosessen, peker på at de heltidsansattes kompetanse er nødvendig.

– Kundeundersøkelsen vår viser også at kundene ønsker at det er ansatte med fagkunnskap på jobb i hele åpningstiden, opplyser han.

Nye vaktlister

Og slik har det blitt. Etter at elleve ansatte svarte ja på spørsmålet om de ville jobbe heltid, begynte varehussjefen med å lage nye vaktlister. For at det skulle være heltidsansatte på jobb under hele åpningstiden i alle avdelinger, måtte alle jobbe én kveld i uka, også de som tidligere ikke hadde gjort det.

– Vi fikk noen reaksjoner på det, men det løste seg, sier Henning Nilsen.

– Du kan ikke jobbe i butikk og regne med ikke å jobbe noe ubekvemt, mener tillitsvalgt Johannessen.

Det totale antallet timer arbeidet i butikken har ikke gått opp som følge av at elleve har økt sin stilling. Men når nye skolelever har blitt ansatt, har de fått færre timer enn det de ville ha fått tidligere. Før den endelige vaktlista ble satt ut i livet, fikk hver og en ta en titt på den. Var det en vakt som ikke passet, ble det endret. Til slutt fikk alle en ny vaktliste, rullerende over to, tre eller fire uker.

– Gjennom prosjektet fikk jeg mer kunnskap om hvordan dette skal gjøres på riktig måte, for eksempel at vaktlistene har en oppsigelsestid, forteller Henning Nilsen.

Ofte oppgir arbeidsgivere at det er greit å ha ansatte på deltid for å oppnå nødvendig fleksibilitet: De deltidsansatte kan enkelt steppe inn ved sykdom. Men Henning Nilsen synes ikke det er nødvendig.

– Vaktlistene er relativt robuste. Om noen er syke, går det fint. Noen ganger ber vi ansatte komme litt tidligere på jobb, ellers er folk flinke til å hjelpe hverandre på tvers av avdelingene, sier han.

Fornøyde ansatte

Caroline Kjeldset er en av dem som har økt stillingen sin. Fram til sommeren jobbet konditoren i en 20 prosent stilling i bakeriet i butikken, mens hun fullførte videregående skole. Så var hun klar til å jobbe hel stilling på butikken.

– Det var det jeg helst ville. Jeg ble bedt om å levere en skriftlig bekreftelse på at jeg ønsket hel stilling. Og fra august fikk jeg det, forteller Caroline glad.

Kristian Olsen har jobbet i butikken annenhver helg i 15 år, ved siden av jobben som blikkenslager. For et år siden sa han fra til sjefen at han kunne tenke seg å jobbe full stilling i butikken. Men det var først da Ultra ble med på prosjektet, at det ble noe av.

– Jeg var lei av arbeidstidene i blikkenslagerbransjen. Vi kunne først gå hjem når jobben var gjort. Og det er vått og kaldt å jobbe ute, forteller han.

Butikkarbeid passer Kristian godt.

– Det er deilig å jobbe rundt mennesker. Og jeg trives med å håndtere varer, sier han. Blikkenslageren jobber i fruktavdelingen fire dager i uka, pluss én dag «på gulvet», i kolonialavdelingen. Det måtte til for å få vaktlista til å gå opp.

– Trenger pengene

Varehussjefen tar over kassa for at Marie Buer kan få snakke med HK-Nytt. I ti år har hun jobbet i butikken, først ved siden av skolegang, siden i 80 prosent stilling.

– Det var greit med deltid, siden jeg har små barn, forklarer hun.

Men da hun ble spurt om hun ville jobbe heltid, slo Marie til.

– Det er jo fint med litt større inntekt. Og økningen i arbeidstid innebærer at jeg begynner på jobb klokka åtte i stedet for ti om morgenen. Så nå er det samboeren min som leverer ungene i barnehagen, forteller hun.

– Magisk!

– Jeg er veldig kry av det de har fått til på Ultra Ski. Det er nesten magisk, sier prosjektleder Runa Bolstad Laume til HK-Nytt.

Laume er svært fornøyd med resultatet av deltidsprosjektet på Ultra Ski.

– Utgangspunktet var veldig godt; arbeidsgiveren mente det måtte la seg gjøre å redusere ufrivillig deltid. Så har de laget helt nye vaktlister for alle. Det er nødvendig, gjerne en gang i året. Hvis du bare flikker på vaktlista, vil det føre til flere deltidsstillinger, sier hun.

Prosjektlederen mener Ultra Ski gjennom dette prosjektet har demonstrert god personalpolitikk.

– Å få flere fra ufrivillig deltid til heltid er bra for den det gjelder, og bra for butikken. Ultra Ski har tatt samfunnsansvar, skryter hun.

HK og Virke samarbeider om å redusere antall deltidsansatte i varehandelen. I dag jobber 15.000 ufrivillig deltid i denne bransjen.

Første del av prosjektet var en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere og tillitsvalgte om temaet.

I andre fase av prosjektet prøves det ut ulike virkemidler for å redusere ufrivillig deltid i seks butikker. Ultra Ski er en av dem.

05.11.2012
12:51
16.12.2013 20:48

HK og Virke samarbeider om å redusere antall deltidsansatte i varehandelen. I dag jobber 15.000 ufrivillig deltid i denne bransjen.

Første del av prosjektet var en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere og tillitsvalgte om temaet.

I andre fase av prosjektet prøves det ut ulike virkemidler for å redusere ufrivillig deltid i seks butikker. Ultra Ski er en av dem.