Ingen taxistreik

Det ble ikke streik blant HK-medlemmene i taxinæringen. I går kveld fikk riksmekleren partene til å undertegne en ny tariffavtale.
03.09.2010
11:29
16.12.2013 14:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Handel og Kontor brøt i juni forhandlingene med Transportbedriftenes landsforening etter at de ikke ble enige om en ny avtale for de ansatte på taxisentralene. Samtidig brøt YS-forbundet Negotia, som også har medlemmer innenfor denne sektoren. I går var de begge hos riksmekler Kari Gjesteby.

Etter noen timers mekling, ble partene enige om følgende:

– Det gis et generelt tillegg på 1,- krone per time fra 1. april 2010. I tillegg settes det av en lokal pott på 0,50 per time per årsverk (tilsvarende 81,25 per måned), med virkning fra 1. juli 2010. Denne potten skal fordeles lokalt. Bedriften og de tillitsvalgte skal lokalt forhandle om kriterer for dette tillegget. Dersom partene ikke innen 15. oktober 2010 er enige om kriterier legges tillegget flatt blant de ansatte.

– Det er enighet om et nytt punkt i overenskomsten vedrørende bruk av deltid: "I tilfelle arbeidstaker hevder det ikke er samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk omfang, skal virksomheten og den ansatte drøfte den ansattes krav om økt stilligsandel opp mot virksomhetens behov for arbeidskraft".

– Fagbrevtillegget økes til 8,50 kroner. Videre er det avtalt kriterier for kompetanseheving som vil gi tillegg.

Handel og Kontor organiserer ansatte i Norgestaxi og Øvre Romerike Taxi, mens Negotia organiserer ansatte i Oslo Taxi.

03.09.2010
11:29
16.12.2013 14:00