Ikke fornøyde

Uten drahjelp fra storebror Finansforbundet, var det umulig for LO-forbundene i finanssektoren å få gjennomslag for sine viktige krav. Men forslag til ny tariffavtale er nå signert.
27.04.2012
10:51
16.12.2013 19:01

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Tidlig i morges kunne protokollen undertegnes mellom LO, HK og Postkom på den ene siden og Finansnæringens arbeidsgiverforening (FA) på den andre. Resultatet er et generelt tillegg på 1,85 prosent – noe som gir minimum 6.500 kroner i lønnstillegg fra 1. mai. De laveste trinnene i lønnsstigen er fjernet, og alle vil dermed «rykke opp».

– Det økonomiske resultatet er greit nok, men jeg er veldig skuffa over at vi ikke nådde fram med de andre kravene, sier tillitsvalgt Knut Bekkevold i HK Finans.

Veldig skuffet I

Han skulle gjerne sett en bedre likelønnsprofil og langt bedre kompensasjon for å jobbe på ubekvemme tider. Mange kundesenteransatte jobber kvelder og netter uten å få tilstrekkelig betalt, ifølge LO Finans. De krevde også lønnstillegg for ansatte som blir pålagt å ta eksamen for å bli autoriserte rådgivere. Heller ikke det fikk de gjennomslag for.

– Det var helt låst, og det hjalp ikke akkurat at Finansforbundet prioriterte andre krav enn oss i år. Vi fikk dermed ingen drahjelp derfra. Det var ulempen i år, sier Bekkevold.

Veldig skuffet II

Heller ikke Postkoms mann i forhandlingsdelegasjonen, forbundssekretær Håvard Sivertsen, er fornøyd med forhandlingsresultatet.

– Det er beklagelig at det ikke var mulig å komme fram til en profil på oppgjøret som ivaretar likelønnsperspektivet i tråd med vedtaket i LOs representantskap. Det er også beklagelig at vi ikke fikk til en bedre kompensasjon for ubekvem arbeidstid, sier han i en kommentar.

Ikke mekling

Det var lenge spekulert i et brudd i forhandlingene, men da LO-delegasjonen fikk høre at Finansforbundet og FA var enige om ny avtale i 03-tiden natt til fredag, vurderte de turen til riksmekleren som bortkastet.

– Siden vi er den minste aktøren i bransjen, ville vi ikke fått noe mer ut av mekling enn det Finansforbundet oppnådde i sine forhandlinger, sier Knut Bekkevold.

LO Finans er lillebror i finansnæringen, med sine rundt. 2.000 medlemmer mot Finansforbundets 38.000.

Krevde lønn – fikk lønn

Finansforbundet prioriterte lønn og oppstramming av lønnssystemene i årets oppgjør. De er fornøyde med det generelle tillegget, samt fjerningen av de laveste trinnene i lønnsstigen. Tilleggene på de ulike trinnene utgjør fra 6.500 til drøyt 13.000 kroner.

– Vi har i år valgt å prioritere det økonomiske resultatet og temaer om lønn og lønnsystem i avtalen. Dette er det beste resultatet vi har oppnådd i de sentrale forhandlingene siden 2008, sier Finansforbundet leder Jorunn Berland.

Ny hovedavtale

Forhandlingene om ny hovedavtale strandet tidligere i år for både Finansforbundet og LO Finans, og ble trukket inn i lønnsforhandlingene. Også den ble signert på morgenkvisten. Finansforbundet skriver på sin nettside at de klarte å stå i mot arbeidsgivernes press på å stramme inn på hovedavtalens bestemmelser om de tillitsvalgtes innflytelse. Forbundet mener de har klart å forbedre hovedavtalen på flere punkter.

I LO-leiren er de ikke like oppstemt over innholdet i den nye hovedavtalen. Kjernestriden da de brøt forhandlingene i februar var LOs krav om reell forhandlingsrett i de lokale lønnsoppgjørene. I dag er det slik at lokal ledelse bare trenger å drøfte lokale tillegg med de tillitsvalgte. Det vil i realiteten si at ledelsen kan fordele lønnsmidlene etter eget hode. Kravet om forhandlingsrett er et gammelt LO-krav, men heller ikke i år fikk de det inn.

Ikke gitt opp

HKs Knut Bekkevold sier det er forstemmende at dette ikke kom på plass, men gjentar at uten Finansforbundets hjelp var det umulig å få det til.

– Men vi har ikke gitt opp, sier han.

Neste korsvei er om to år, men han håper det er mulig å rette opp noe også i årets lokale forhandlinger.

– Nå har vi en jobb å gjøre hver for oss. Dette var ikke det vi ønsket. Vi skulle gjerne hatt mer sentralt, ikke minst for å rette opp i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier han.

Forslaget til ny tariffavtale skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. Frist for å si ja eller nei er 18. mai.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

27.04.2012
10:51
16.12.2013 19:01