Ikke fornøyde

Uten drahjelp fra storebror Finansforbundet, var det umulig for LO-forbundene i finanssektoren å få gjennomslag for sine viktige krav. Men forslag til ny tariffavtale er nå signert.
27.04.2012
10:51
16.12.2013 19:01

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Tidlig i morges kunne protokollen undertegnes mellom LO, HK og Postkom på den ene siden og Finansnæringens arbeidsgiverforening (FA) på den andre. Resultatet er et generelt tillegg på 1,85 prosent – noe som gir minimum 6.500 kroner i lønnstillegg fra 1. mai. De laveste trinnene i lønnsstigen er fjernet, og alle vil dermed «rykke opp».

– Det økonomiske resultatet er greit nok, men jeg er veldig skuffa over at vi ikke nådde fram med de andre kravene, sier tillitsvalgt Knut Bekkevold i HK Finans.

Veldig skuffet I

Han skulle gjerne sett en bedre likelønnsprofil og langt bedre kompensasjon for å jobbe på ubekvemme tider. Mange kundesenteransatte jobber kvelder og netter uten å få tilstrekkelig betalt, ifølge LO Finans. De krevde også lønnstillegg for ansatte som blir pålagt å ta eksamen for å bli autoriserte rådgivere. Heller ikke det fikk de gjennomslag for.

– Det var helt låst, og det hjalp ikke akkurat at Finansforbundet prioriterte andre krav enn oss i år. Vi fikk dermed ingen drahjelp derfra. Det var ulempen i år, sier Bekkevold.

Veldig skuffet II

Heller ikke Postkoms mann i forhandlingsdelegasjonen, forbundssekretær Håvard Sivertsen, er fornøyd med forhandlingsresultatet.

– Det er beklagelig at det ikke var mulig å komme fram til en profil på oppgjøret som ivaretar likelønnsperspektivet i tråd med vedtaket i LOs representantskap. Det er også beklagelig at vi ikke fikk til en bedre kompensasjon for ubekvem arbeidstid, sier han i en kommentar.

Ikke mekling

Det var lenge spekulert i et brudd i forhandlingene, men da LO-delegasjonen fikk høre at Finansforbundet og FA var enige om ny avtale i 03-tiden natt til fredag, vurderte de turen til riksmekleren som bortkastet.

– Siden vi er den minste aktøren i bransjen, ville vi ikke fått noe mer ut av mekling enn det Finansforbundet oppnådde i sine forhandlinger, sier Knut Bekkevold.

LO Finans er lillebror i finansnæringen, med sine rundt. 2.000 medlemmer mot Finansforbundets 38.000.

Krevde lønn – fikk lønn

Finansforbundet prioriterte lønn og oppstramming av lønnssystemene i årets oppgjør. De er fornøyde med det generelle tillegget, samt fjerningen av de laveste trinnene i lønnsstigen. Tilleggene på de ulike trinnene utgjør fra 6.500 til drøyt 13.000 kroner.

– Vi har i år valgt å prioritere det økonomiske resultatet og temaer om lønn og lønnsystem i avtalen. Dette er det beste resultatet vi har oppnådd i de sentrale forhandlingene siden 2008, sier Finansforbundet leder Jorunn Berland.

Ny hovedavtale

Forhandlingene om ny hovedavtale strandet tidligere i år for både Finansforbundet og LO Finans, og ble trukket inn i lønnsforhandlingene. Også den ble signert på morgenkvisten. Finansforbundet skriver på sin nettside at de klarte å stå i mot arbeidsgivernes press på å stramme inn på hovedavtalens bestemmelser om de tillitsvalgtes innflytelse. Forbundet mener de har klart å forbedre hovedavtalen på flere punkter.

I LO-leiren er de ikke like oppstemt over innholdet i den nye hovedavtalen. Kjernestriden da de brøt forhandlingene i februar var LOs krav om reell forhandlingsrett i de lokale lønnsoppgjørene. I dag er det slik at lokal ledelse bare trenger å drøfte lokale tillegg med de tillitsvalgte. Det vil i realiteten si at ledelsen kan fordele lønnsmidlene etter eget hode. Kravet om forhandlingsrett er et gammelt LO-krav, men heller ikke i år fikk de det inn.

Ikke gitt opp

HKs Knut Bekkevold sier det er forstemmende at dette ikke kom på plass, men gjentar at uten Finansforbundets hjelp var det umulig å få det til.

– Men vi har ikke gitt opp, sier han.

Neste korsvei er om to år, men han håper det er mulig å rette opp noe også i årets lokale forhandlinger.

– Nå har vi en jobb å gjøre hver for oss. Dette var ikke det vi ønsket. Vi skulle gjerne hatt mer sentralt, ikke minst for å rette opp i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier han.

Forslaget til ny tariffavtale skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. Frist for å si ja eller nei er 18. mai.

27.04.2012
10:51
16.12.2013 19:01