TAR TIL MOTMÆLE: Kristine Larsen finner seg ikke i å bli oppsagt, og går til rettssak mot Norsk Arbeidsmandsforbund.

TAR TIL MOTMÆLE: Kristine Larsen finner seg ikke i å bli oppsagt, og går til rettssak mot Norsk Arbeidsmandsforbund.

Martin Guttormsen Slørdal

Tillitsvalgt oppsagt i fagforbund

HK-tillitsvalgt Kristine Larsen er oppsagt fra jobben som organisasjonsarbeider i Norsk Arbeidsmandsforbund, etter massive anklager om regelbrudd. Nå går hun til sak.
03.06.2015
14:27
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Det var i slutten av februar at Kristine Larsen fikk oppsigelsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Larsen er organisasjonsarbeider i forbundets avdeling 9 Nord, med kontorplass i Tromsø. 35-åringen er også valgt leder i Handel og Kontors region Nord-Norge, og nestleder i HK-klubben i Arbeidsmandsforbundet. Larsen har hatt med seg rådgivere fra Handel og Kontor i møter med arbeidsgiveren sin, og får nå advokathjelp gjennom HK.

For lite reising og ulovlig fravær

NAF retter en rekke anklager mot Larsen: At hun ikke har gjort det arbeidet hun skulle, at hun har nektet å utføre oppgaver, at hun gjentatte ganger har begått det arbeidsgiver kaller tillitsbrudd, og at hun har gått ut over sine fullmakter. Arbeidsgiveren hevder blant annet at hun ikke har reist rundt og besøkt medlemmer i den utstrekning som er forventet av henne. Det hevdes også at hun har hatt en rekke ulovlige fravær. Larsen tilbakeviser de aller fleste påstandene. Hun viser også til at hun har helseproblemer og familiære utfordringer som arbeidsgiveren ikke har tatt hensyn til.

– Bygger sak mot Larsen

Det hører med til saken at Kristine Larsen før jul i fjor varslet ledelsen i NAF om store samarbeidsproblemer mellom seg og sin nærmeste overordnede. Ifølge en epost fra NAF til Kristine Larsen har de tatt det opp med den det gjelder, hørt dennes versjon, og så lagt ballen død.

I en protokoll fra et forhandlingsmøte i februar hevdet Larsens rådgiver fra Handel og Kontor at det framstår som om NAF forsøker å bygge en sak mot Kristine Larsen.

Fortsetter i jobben til saken er avgjort

Under et forhandlingsmøte mellom partene i april, tilbød NAF et forlik som innebar at Kristine Larsen skulle få to måneders lønn mot å akseptere oppsigelsen. Tilbudet ble avvist.

I forrige uke sendte Larsens advokat, Hjallis Bakke, en stevning til Nord-Troms tingrett. Bakke hevder at oppsigelsen av Larsen er ugyldig. Dermed går det mot rettssak, trolig til høsten. Kristine Larsen fortsetter i jobben fram til saken er avgjort, slik loven gir henne rett til.

Ikke nok til å gå til oppsigelse

Advokat Bakke har tro på at han vil vinne fram i retten.

– Saken er prosedabel. Vi kan tilbakevise hovedtyngden av anklagene. Uansett er de ikke tilstrekkelige til å gå til oppsigelse. Høyesterett sier at terskelen for oppsigelse er høy, sier han til HK-Nytt.

Kristine Larsen avstår selv fra å kommentere saken.

– Jeg overlater til advokaten min å svare på spørsmål om dette, sier hun.

Ingen kommentar

Organisasjons- og personalansvarlig Bjørn Willadsen i Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker ikke å kommentere saken.

– Dette er en personalsak. Vi har ingen kommentarer til den, sier han til HK-Nytt.

03.06.2015
14:27
27.08.2015 20:00