Trine Lise Sundnes synes ikke det haster med å få valgt ny HK-nestleder.

Trine Lise Sundnes synes ikke det haster med å få valgt ny HK-nestleder.

Ole Palmstrøm

Sundnes vil utsette nestledervalget

Påtroppende HK-leder Trine Lise Sundnes ønsker å utsette suppleringsvalget av ny nestleder til over sommeren.
10.05.2013
15:22
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Mandag ble HKs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik som ventet valgt inn i LOs ledelse. Det betyr at ett sete i Handel og Kontors ledelse nå står tomt. Etter planen skal forbundets representantskap foreta et suppleringsvalg allerede i begynnelsen av kommende uke. Flere kandidater har meldt seg. Nå foreslår imidlertid påtroppende HK-leder Trine Lise Sundnes å utsette valget.

– Jeg synes det er naturlig at vi venter med å gjennomføre valget til etter sommeren. Jeg begynner som forbundsleder 1. juli, og vil gjerne sette meg inn i organisasjonen og finne ut hva vi trenger i lederteamet før det konstitueres en ny 2. nestleder. Jeg ber om å få bruke sommeren til å få gjort den jobben, sier hun til HK-Nytt.

Sundnes understreker at representantskapet bør konstituere ny 1. nestleder til uka, og at det er 2. nestleder Bjørn Mietinen som naturlig bør rykke opp.

– Det er ingen tvil om at det bør skje. Det er ny 2. nestleder vi godt kan vente til over sommeren med å konstituere allerede nå, sier Sundnes.

Delte meninger

Avtroppende forbundsleder Sture Arntzen tror ikke Sundnes vil få gjennomslag.

– Jeg har videreformidlet hennes ønske til regionlederne tidligere, men ingen er bekvemme med å utsette valget. Mange mener det oppstår et vakuum nå med bare to i ledelsen, og det er ikke bra. Jo lengre tid det går, dess mer uro blir det. For meg er det likegyldig, men jeg lytter til regionlederne, sier Arntzen til HK-Nytt.

Når HK-Nytt ringer regionlederne, er meningene derimot mer delte. Tre av de fem som uttaler seg, vil ikke utsette valget, mens to er enige med Sundnes. Blant de sistnevnte er Sonja Hjelvik.

– Jeg har sagt hele tiden at den nye forbundslederen skal ha et ord med i laget. Det er viktig at vi har en god og ryddig prosess rundt dette. Jeg har derfor ingen motforestillinger mot at vi utsetter valget, sier regionlederen i Vest.

Det har derimot regionleder i Østlandet Sør, John Sanden:

– Jeg har forståelse for Trine Lise Sundnes sine ønsker om å utsette valget. Jeg skjønner hennes argumentasjon, men jeg er likevel innstilt på at vi gjennomfører valg til uka. For organisasjonens del er det best å ha ledelsen på plass til enhver tid. Hadde vi slitt med gode kandidater, hadde det vært en annen sak, sier Sanden.

Flere kandidater - så langt

I mars meldte HK-Nytt om hele seks personer som så for seg en framtid som nestleder i Handel og Kontor. Det dreier seg om Bente Tandberg, regionkontorleder i HK region Øst, Roger Valhammer, regionssekretær i region Vest, Ove Magnus Halkjær, informasjonssjef i HK, Nina Galta, leder i HKs stedsutvalg i Stavanger og omegn, Marianne Chesak, regionkontorleder i region Agder og Rogaland, og Kristine Larsen, regionleder i HK Nord-Norge. I april trakk Chesak og Larsen seg, begge begrunnet det med hensynet til familien. Akkurat nå er det altså fire kandidater, om ikke flere melder seg fram mot valget.

Trine Lise Sundnes vil ikke røpe om hun har en favoritt.

– Jeg har ikke låst meg til noen kandidater i det hele tatt, jeg er opptatt av å få tid til å finne ut hva jeg mener HK trenger i lederteamet, sier hun.

10.05.2013
15:22
27.08.2015 20:00