FANER OG FLAGG: Avdelingsleder John Thomas Suhr i Oslo Akershus HK mener det viktigste er å bygge opp sterke klubber og tillitsvalgte. Da får man mange, 
lojale medlemmer.

FANER OG FLAGG: Avdelingsleder John Thomas Suhr i Oslo Akershus HK mener det viktigste er å bygge opp sterke klubber og tillitsvalgte. Da får man mange, lojale medlemmer.

Martin Guttormsen Slørdal

Største fagforening i landet

Strukturert jobbing gir resultater. Oslo Akershus HK kan nå smykke seg med den uoffisielle tittelen «Norges største fagforening».
04.12.2015
11:10
04.12.2015 11:10

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Avdelingsleder John Thomas Suhr kan notere seg 16.127 medlemmer i Oslo Akershus HK. Han er glad for å kunne kalle seg leder av landets største fagforening, men han er samtidig bekymret for at de skal bli for store. Det vil si, for store for ett styre og den lille administrasjonen som finnes i dag.

Selv er John Thomas Suhr frikjøpt to dager i uka fra jobben i Norli bokhandel for å bekle vervet som avdelingsleder. Han deler kontorplass med Runa Bolstad Laume, som i et drøyt år har vært ansatt i en prosjektstilling for å verve. Banker du på døra her, kan det hende ingen åpner. Det er lurest å avtale tid for et møte, for både Suhr og Laume er minst mulig på kontoret for å drive med papirarbeid. Det er ute blant medlemmene de trives best.

Vokser og vokser

Da John Thomas Suhr overtok som avdelingsleder i 2012, var det drøyt 15.000 medlemmer i registeret. Siden den gangen har antall medlemmer økt jevnt og trutt, til over 1.000 flere. Medlemstallene per 1. november for et samlet Handel og Kontor viser også en stor økning. Nesten halvparten av økningen så langt i år har kommet i Oslo og Akershus. Hva er oppskriften?

– Det er å organisere, skolere og aktivisere, sier Suhr og utdyper:

– Vi jobber målrettet for å etablere aktive og selvgående klubber, som har en stemme og en viktig funksjon på arbeidsplassen. Ingen melder seg ut av en sånn klubb, de melder seg inn. Vi har noen slike «motorer» i vår avdeling, men vi trenger flere. De beste resultatene kommer der hvor lokale tillitsvalgte har fått og tatt ansvar. Fasiten er å finne noen som vil noe og å sette av midler til å bygge opp tøffe tillitsvalgte og sterke klubber, sier han.

Selvstendig og nær

John Thomas Suhr er overbevist om at HKs avdelinger må være selvstendige, både økonomisk og formelt, for å oppnå gode resultater. Han er glad for at årsmøtet i hans avdeling har vedtatt at de skal bruke penger på aktiviteter som kan styrke det lokale apparatet.

– HKs sentrale administrasjon er flinke på saksbehandling og å yte generell service. Det er våre medlemmer helt avhengig av. Vi skal være det utøvende, politiske leddet i organisasjonen, og da trenger også vi ressurser - både i form av penger og folk. Det er en forutsetning å kunne styre dette selv, sier Suhr.

Han er opptatt av at de geografiske avdelingene ikke fratas makt og myndighet.

– Vi har sett eksempler på at organisasjonsendringer fører til passivitet. Vi vil ha engasjementet nedenfra og opp, ikke motsatt, sier Suhr.

Han lover derfor å delta aktivt i organisasjonsdebatten på landsmøtet neste høst.

– Jeg skal gjøre alt for å slåss imot at det skal bli enda større enheter og enda lenger til makta, sier han.

04.12.2015
11:10
04.12.2015 11:10