Sommer, sol og brudd på arbeidsmiljøloven

Giena og Tina passer på at ansatte har det bra på jobb.
30.06.2016
14:03
30.06.2016 15:28

martin.slordal@lomedia.no

Tradisjonen tro er LOs sommerpatrulje på veien over hele landet i disse tider. HK-medlemmene Tina Brun Torstensen og Giena Tamilon besøker arbeidsplasser i Østfold. HK-Nytt møtte vaktbikkjene i Mysen sentrum.

Tina Brun Torstensen opplever at mange unge arbeidstakere ikke vet hva de har krav på i et arbeidsforhold.

– Mangelfull arbeidskontrakt eller ansatte helt uten kontrakt er noe vi opplever vi ganske ofte, sier hun.

Rydder opp på stedet

Noen av lovbruddene Tina og Giena avdekker, ordner de opp i på stedet. De har med seg arbeidskontrakter som inneholder opplysningene en kontrakt skal ha, som lønnsbetingelser, informasjon om arbeidstid og avtale om pauser i arbeidstiden, for å nevne noe.

– Hvis vi avdekker brudd på arbeidsmiljøloven som er av grovere karakter, melder vi det videre til Arbeidstilsynet, sier hun til HK-Nytt.

Vegrer seg for å si ifra

Mange av arbeidsplassene sommerpatruljen er innom har hatt besøk foregående år. Men vaktbikkjene mottar også nye tips om arbeidsplasser som er verdt å besøke via patruljens egen tipstelefon, eller fra bekymra foreldre som har ungdom ute i sommerjobb.

Elise Bjørnebekk-Waagen, faglig ungdomssekretær i LO Østfold, organiserer årets sommerpatrulje i fylket. Hun mener at stor konkurranse om jobbene gjør at ansatte vegrer seg for å kreve det de har rett på.

– Jeg har inntrykk av at spesielt unge arbeidstakere er redde for å si ifra til sjefen hvis det er noe som skurrer. Det er synd, og jeg gjør meg noen tanker om et arbeidsmarked i endring, sier hun.

Gir råd

HKerne Tina og Giena stikker innom Coop Extra i Mysen. Ved ferskvaredisken finner de tillitsvalgt og HK-medlem Hanne Smerkerud som har jobbet her i tolv år. Det meste er på stell her i butikken. Smerkerud har arbeidskontrakt, har fått feriepenger og vet når hun skal jobbe. Vaktbikkjene krysser av på sjekklista.

– Men jeg er ikke fornøyd med at jeg jobber i en deltidsstilling. Jeg ønsker helst en full stilling, men det får jeg ikke, sier hun.

Tina og Giena mener at Smerkerud bør ta det opp med sjefen sin. De opplyser om at hvis hun jobber mer enn sin 75-prosent-stilling, så kan hun ha rett til samme stillingsstørrelse som det hun faktisk har jobbet de siste tolv månedene.

Godt mottatt

Giena og Tina avdekket ingen brudd på arbeidsmiljøloven da HK-Nytt hang i hælene deres i Mysen sentrum. Med informasjonsbrosjyrer og kjærlighet på pinne til de ansatte, ble de godt tatt i mot.

– Selv om LOs sommerpatrulje har eksistert i over 30 år, så er det mange som er nye i arbeidslivet og aldri har hørt om oss. Sommerpatruljen gjør en viktig jobb, understreker Tina Brun Torstensen.

30.06.2016
14:03
30.06.2016 15:28

Mest lest