Regionsekretær Torbjørn Brox Webber og FUG-leder Christopher Beckham er to nye navn som er kastet inn i debatten om hvem som skal bli ny nestleder i HK.

Regionsekretær Torbjørn Brox Webber og FUG-leder Christopher Beckham er to nye navn som er kastet inn i debatten om hvem som skal bli ny nestleder i HK.

Martin Guttormsen Slørdal

Seks nestleder-kandidater i Handel og Kontor

Christopher Beckham og Torbjørn Brox Webber er to nye navn i debatten.
06.08.2013
12:39
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Etter at Handel og Kontors nestleder Peggy Hessen Følsvik ble valgt inn i LO-ledelsen på kongressen i mai, står det en åpen post i forbundets ledelse. En ny nestleder skal konstitueres på representantskapet 3.- 4. september. HK har bedt sine regioner og avdelinger om å sende inn forslag på hvem den nye nestlederen bør bli. Fristen gikk ut i forrige uke, og forslag på hele seks kandidater er kommet inn.

Fire kjente

HK-Nytt har allerede omtalt fire av dem: Bente Tandberg, kontorleder i region Øst, er foreslått av både HKs avdeling i Østfold og regionen Østlandet Sør. HKs informasjonsleder Ove Magnus Halkjær er foreslått av Sammenslutningen av landsomfattende foreninger (SLA). Nina Galta, leder i stedsstyret i Stavanger og omegn er foreslått av region Agder og Rogaland. Roger Valhammer, regionsekretær i HKs region Vest, er foreslått av sin egen region.

Og to nye

I tillegg har region Vest foreslått Christopher Beckham. Han har permisjon fra jobben som sekretær i LO i Bergen og omland for å være leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Beckham er også fylkespolitiker for Arbeiderpartiet i Hordaland.

– Forbundsleder Trine Lise Sundnes kom med en oppfordring om å foreslå flere kandidater, og gjerne folk som ikke er ansatt i HK. Derfor har vi foreslått to dyktige menn. Begge kjenner HK godt, og vil være i stand til å videreutvikle HK. Nå er det opp til arbeidsutvalget å gjøre en vurdering, sier Sonja Hjelvik, leder i region Vest.

Torbjørn Brox Webber, regionsekretær i region Øst er også foreslått som ny nestleder. Både HK i Oslo og Akershus, region Midt-Norge og SLA har foreslått ham.

– Vi mener Torbjørn kan fylle rollen godt. Han har både faglig og politisk erfaring, har evnen til å engasjere, og er en uredd type, sier Mona Bjørn, leder i region Midt-Norge.

Avgjøres i september

Nå er det opp til arbeidsutvalget i HK; forbundsleder Trine Lise Sundnes og 1. nestleder Bjørn Mietinen, å vurdere kandidatene. De skal legge fram en anbefaling for forbundsstyret 2. september.

– Vi er ingen valgkomité, vi er ikke bundet av forslagene som har kommet inn, men det er viktig at organisasjonen er hørt. Alle de foreslåtte er gode navn, sier Trine Lise Sundnes til HK-Nytt.

– Uansett hvem det blir, ligger HKs politikk fast, vedtatt av landsmøtet. Det vi er opptatt av, er å finne en som kan og vil jobbe godt sammen med meg og Bjørn Mietinen med dette mandatet. Så er det mitt ønske at forbundsstyret kan være innstilt på komme med en felles innstilling til representantskapet, sier hun.

06.08.2013
12:39
27.08.2015 20:00

Mest lest