FIKK NEI: Årsmøtet i LO Finans Postkom og leder Viktor Sæther (til høyre) vedtok ønsket om overgang til HK, men nå sier Postkom nei.

FIKK NEI: Årsmøtet i LO Finans Postkom og leder Viktor Sæther (til høyre) vedtok ønsket om overgang til HK, men nå sier Postkom nei.

Kristian Brustad

Postkom stopper medlemsovergangen til Handel og Kontor

Forbundsstyret i Postkom stopper planene om å overføre sine medlemmer innenfor finans til Handel og Kontor.
12.10.2015
15:23
12.10.2015 15:23

morten.hansen@lomedia.no

En undersøkelse blant medlemmene viser at det ikke er noe stort ønske on dette.

– Vi har fått inntrykk av at det er et stort trykk fra medlemmene om at de vil bli en del av Handel og Kontor (HK). Undersøkelsen vi nå har gjort, forteller meg at det trykket ikke finnes. Medlemmene er rett og slett ikke så opptatt av det, sier Jacqueline Hopkinson, forbundssekretær i Postkom.

Hun konstaterer at det er et veldig lite mindretall som mener LO Finans HK er mer attraktivt. Langt flere mener det motsatte. Mens det store flertallet svarer at de ikke vet.

Resultatet overrasker

Da forbundsstyret satte ned gruppen som skulle utrede framtida til LO Finans Postkom, var oppdraget å hente inn mest mulig informasjon.

– For å gjøre det måtte vi ha en bred involvering av medlemmene. Å spørre dem direkte, gjennom en undersøkelse med objektive spørsmål, synes jeg er en god måte å involvere dem på, sier Hopkinson.

Hun er overrasket over at resultatet er så klart som det er.

– Undersøkelsen viser at det store flertallet av medlemmene kjenner HK dårlig. Når det i tillegg nesten ikke kom vanlige medlemmer på workshopen vi arrangerte om temaet, så forteller det meg at dette er noe de tillitsvalgte, ikke medlemmene, er opptatt av, sier Hopkinson.

Enkel avgjørelse

Det er en vurdering Postkoms forbundsleder, Odd Christian Øverland, deler. Han mener forbundsstyret ikke hadde noe annet valg enn å stoppe prosessen med å overføre LO Finans Postkom til Handel og Kontor.

I forbundsstyrevedtaket står det: «En eventuell uravstemning om dette spørsmålet krever vesentlig bredere støtte og forståelse blant medlemmene enn det medlemsundersøkelsen viser. Arbeidet med å overføre LO Finans krets Postkom til HK videreføres ikke.»

– De svarene vi fikk fra undersøkelsen, gjorde forbundsstyrets vurderinger enkle, fastslår Øverland.

Pris og forsikring

Noen av spørsmålene som har vært viktig å få svar på, er hvor viktig kontingentprisen og forsikringene er for medlemmene. De ansatte i Dnb og Nets, hvor Postkom har organisasjonsretten, har gode forsikringsordninger gjennom arbeidsplassen.

– Vi har fått inntrykk av at siden de ansatte i disse selskapene har gode forsikringer, har forsikringene gjennom Postkom ikke vært viktig. Denne undersøkelsen viser det motsatte. Våre medlemmer mener de forsikringene de har gjennom Postkom, og som de vil miste med medlemskap i HK, er viktige.

Undersøkelsen viser også at dyrere kontingent, som den er i HK, kan føre til at medlemmer melder seg ut.

– At noen svarer at økt medlemspris kan føre til at medlemmer går over til Finansforbundet, er noe vi i Postkom er nødt til å ta på alvor, sier Hopkinson.

LO Finans videreføres

Selv om dagens medlemmer er opptatt av tilknytningen til både Postkom og LO, tror de samme medlemmene at det ikke vil være tilfellet for framtidas finansansatte. Tilknytningen til Posten og Postkom-navnet er de viktigste begrunnelsene.

– For det første ser jeg at vi ikke er flinke nok til å fortelle at vi har mange flere medlemmer enn bare postbud. Og jeg skjønner godt de som mener at «post» ikke klinger godt når en skal rekruttere i finanssektoren. Der ser jeg at valget om å bruke LO Finans som merkevare er veldig riktig. Vi er godt i gang med å bygge opp LO Finans-begrepet, og der samarbeider begge forbundene – HK og Postkom – veldig godt, sier Hopkinson.

Medlemsundersøkelsen

Postkom har fått gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer i Dnb og Nets, hvor de spør om hvilket forhold de har til LO, Postkom og Handel og Kontor (HK). 187 av 404 av medlemmene svarte.

To av tre som svarer kjenner HK dårlig eller svært dårlig. Bare 4 prosent sier de kjenner HK svært godt.

På spørsmålet om LO Finans HK er mer attraktivt enn LO Finans Postkom, mener kun 8 prosent dette. 31 prosent tror ikke HK er bedre Postkom. Det store flertallet, 61 prosent, vet ikke hva de skal svare.

Tilknytningen til LO viktig for medlemmene som svarer. Nesten tre av fire understreker viktigheten av medlemskapet i Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Medlemmene som svarer er ikke like sikre på om LO-tilknytningen er like viktig for nye medlemmer. Snaut tre av fire tror nye medlemmer tror LO-medlemskapet er mindre viktig eller ikke viktig i det hele tatt.

Medlemmene som har svart, er opptatt av prisen på medlemskapet og hvilke forsikringer som følger med.

Tre av fire som svarer vil melde seg inn i HK hvis HK overtar organisasjonsretten.

Skuffelse blant finansansatte

Leder av LO Finans Postkom, Viktor Sæther, er skuffet over forbundsstyret i Postkoms vedtak om å droppe planene om å overføre sine medlemmer i finans til Handel og Kontor.

Viktor Sæther mener mer informasjon ville fått Postkom-medlemmene i Dnb og Nets til å snu.

Han har sittet i arbeidsgruppen som har jobbet med framtida til LO Finans Postkom. Han var én av de tre tillitsvalgte som utgjorde flertallet som mente arbeidet med å overføre medlemmene til Handel og Kontor skulle fortsette. Han er skuffet over at forbundsstyret valgte å følge de to som utgjorde mindretallets innstilling.

– Alle slike saker har to svar, ja eller nei. Du må være forberedt på begge. Som kretsleder tar jeg avgjørelsen til etterretning, sier Sæther (bildet).

Erlend Dalhaug Daae

Han mener undersøkelsen viser at medlemmene er blitt vante til å bruke LO Finans-begrepet. Det tror han er en av grunnene til at mange svarer de kjenner lite til Handel og Kontor.

– Våre medlemmer forholder seg daglig til eget kretskontor og LO Finans som merkevare. Aktive medlemmer og tillitsvalgte ser hva som fellesskapet med HK har fått til, for eksempel Finanskonferansen hvert år og felles fagblad, sier Sæther.

Han tror de framtidige utfordringene er mer synlige for de aktive medlemmene.

– Utfordringene som ligger foran oss er tydelig for våre tillitsvalgte. De ser behov for et større faglig miljø som snakker bankspørsmål. At over halvparten av de som svarer på undersøkelsen mener det vil være lettere å verve som HK-medlem, mener jeg er et viktig poeng for framtida, sier han.

12.10.2015
15:23
12.10.2015 15:23

Medlemsundersøkelsen

Postkom har fått gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer i Dnb og Nets, hvor de spør om hvilket forhold de har til LO, Postkom og Handel og Kontor (HK). 187 av 404 av medlemmene svarte.

To av tre som svarer kjenner HK dårlig eller svært dårlig. Bare 4 prosent sier de kjenner HK svært godt.

På spørsmålet om LO Finans HK er mer attraktivt enn LO Finans Postkom, mener kun 8 prosent dette. 31 prosent tror ikke HK er bedre Postkom. Det store flertallet, 61 prosent, vet ikke hva de skal svare.

Tilknytningen til LO viktig for medlemmene som svarer. Nesten tre av fire understreker viktigheten av medlemskapet i Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Medlemmene som svarer er ikke like sikre på om LO-tilknytningen er like viktig for nye medlemmer. Snaut tre av fire tror nye medlemmer tror LO-medlemskapet er mindre viktig eller ikke viktig i det hele tatt.

Medlemmene som har svart, er opptatt av prisen på medlemskapet og hvilke forsikringer som følger med.

Tre av fire som svarer vil melde seg inn i HK hvis HK overtar organisasjonsretten.

Mest lest