FOR  SAMMENSLÅING: Erik Iversen, Frode Larsen og Cecilie Gusdal- Hamnes, alle ansatt ved Postens logistikksenter i Vestfold, mener forbundssammenslåing er veien å gå. De mener samtlige av kravene som Postkom stiller er viktige, men Larsen er i tillegg svært opptatt av at feriehjemsordingen videreføres på en god måte.

FOR SAMMENSLÅING: Erik Iversen, Frode Larsen og Cecilie Gusdal- Hamnes, alle ansatt ved Postens logistikksenter i Vestfold, mener forbundssammenslåing er veien å gå. De mener samtlige av kravene som Postkom stiller er viktige, men Larsen er i tillegg svært opptatt av at feriehjemsordingen videreføres på en god måte.

Kai Hovden

Postkom på vei mot «giftermål». Se hvilke forbund som kan være aktuelle for sammenslåing

Postkoms prosjekt Veien videre, om sammenslåing med et annet forbund, går sin gang. Nylig samlet medlemmer seg i Sandefjord for å høre mer om det foreslåtte giftermålet, og hvilke forbund Postkom har innledet dialog med.
23.11.2018
13:00
23.11.2018 14:48

kai.hovden@lomedia.no

– Hva gjør Postkom i en situasjon hvor vi opplever synkende medlemsgrunnlag? Vi har prøvd å «gifte» oss to ganger tidligere, men brudgommen har stukket av, sa andre nestleder Hans Fredrik Danielsen da han innledet om Veien videre.

Mer enn 80 medlemmer var påmeldt til møtet, hvor målet var å informere om prosessen frem mot mulig uravstemning før sommeren 2019.

Dette er de aktuelle forbundene:

• Arbeidsmannsforbundet

• EL og IT Forbundet

• Fagforbundet

• Fellesforbundet

• Handel og Kontor

LES OGSÅ: 350-kronersgrensa for momsfri netthandel fjernes fra 1. januar 2020

Medlemmenes beste

Danielsen var klar på at Veien videre er viktig for å ivareta forbundet medlemmer i fremtiden.

Posten står overfor det som kan bli den tøffeste nedbemanningen gjennom tidene som følge av de foreslåtte endringene i postloven. Det spiller direkte inn på Postkoms medlemsgrunnlag og har bidratt til å sette stor fart på sammenslåingsprosessen.

– Medlemsmøtene rundt om i kretsene, og diskusjonene der, skal være gjennomført innen utgangen av januar neste år, fortalte Danielsen.

For første gang kunne Danielsen også opplyse om at det er flere pensjonistmedlemmer enn yrkesaktive i forbundet.

– Vi ser det som sannsynlig at nedgangen i antall medlemmer blir større enn hva Postkom har kalkulert med, sa han.

Katta ut av sekken

Utad har Postkom holdt sammenslåingskortene tett til brystet, men på medlemsmøtet ble det informert om hvilke forbund man er i dialog med.

– Postkom har innledet dialog med Arbeidsmannsforbundet, EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og Kontor, opplyste Danielsen.

Han er klinkende klar på at det så langt kun dreier seg om dialog.

Allerede tidlig i sammenslåingsprosessen ble det klart at kun øvrige LO-forbund var aktuelle for Postkom, ifølge Danielsen.

– Det viktige har vært å finne forbund som representerer en vesentlig tyngde, både innad i LO og på den politiske arenaen. Det er avgjørende for vår påvirkning og innflytelse.

Danielsen minnet om at også andre forbund nå kommer inn på områder som tradisjonelt har vært Postkoms, også i LO. Da vil størrelsen på forbundet være avgjørende.

Danielsen gikk videre igjennom kravene som Postkoms tillitsvalgte rundt om i landet, og forbundets medlemmer selv, har vært med på å utarbeide via medlemsundersøkelser.

Lytter til medlemmene

– Kravene er ganske absolutte for oss, og hvert enkelt medlem skal via uravstemningen få si sin mening om hvorvidt vi har lykkes med å få gjennomslag, sa Danielsen.

Han medga at det er hårete mål som er satt, og at forhandlerne dermed har en jobb å gjøre.

– Så langt er det ingen av de aktuelle forbundene som har sagt at kravene er umulige å innfri. Allikevel forventer vi utfordringer, kanskje særlig til kontingentspørsmålet, forklarte Danielsen.

Postkom har en svært lav kontingent, faktisk den laveste i LO. Danielsen så ikke bort fra at et annet forbunds medlemmer vil se med skepsis på å slippe Postkoms inn på slike betingelser.

– Samtidig er det også slik at kontingentsatsen er innrettet forskjellig i forbundene. Hos oss opereres det med kontingent pluss forsikringer, mens hos andre er forsikringene inkludert i kontingentsatsen. Får man forsikring inkludert i en kontingent beregnet i prosent av inntekt, vil det være slik at de som tjener mest betaler mest for forsikring, mens de som tjener minst også betaler minst. Det er jo en solidaritetstanke som er kjent for oss, understreket Danielsen.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

23.11.2018
13:00
23.11.2018 14:48